Vad är gnosticismen?

Pagels Introduktion

Owens Introduktion

Gnosis - Reflektioner

 

För att läsa mobil-

versioner i bokformat

på Android, ladda först

ner en bokläsare-app

t.ex. UB reader till

mobilen

      

Relationsteorin web

(mobilversion)

Enoks bok web

(mobilversion)

Noas bok web

Gilgamesh eposet web

(mobilversion)

Thomas-evangeliet web

(mobilversion)

Nag Hammady-texter

(mobilversion)

Tao Te Ching web

(mobilversion)

(Dao De Jing) web

Vem var bibelns "Gud"?

UFO i bibeln!

 

Popol Vuh

The Gnosis Archive

Non Canonical Documents 

Andra texter

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 

Gnostiska Biblioteket

Allt är en Enhet!

   Upptäck och använd Gnosis! - med dagliga inlägg i bloggen  

  

 Ladda ner gratis e-böcker till surfplattor, mobiler eller dylikt!  

 

Läs Relationsteorin här! Den handlar om samspelet mellan naturens två ur-krafter, manligt och kvinnligt (yin o yang) och om hur de samverkar och uttrycks inom individen och i samhället. En obalans och en störning uppstod en gång i tiden som fortfarande ställer till problem. Hur kan det rättas till?

Vidare publicerar vi Enoks bok översatt och tolkad till svenska. Boken behandlar tiden före "syndafloden" och skälet till varför bastarderna (jättarna) utrotades från jorden genom översvämningen. Men den överlevande och utvalda människan förutspåddes en ljus framtid efter många generationer då hon åter skulle uppnå fullkomligheten och den höga ålder som människorna hade före floden.

Det Svenska Gnostiska Biblioteket publicerar texter av s.k. gnostisk karaktär på svenska samt apokryfiska och esoteriska texter. En del av de mest intressanta femtiotvå gnostiska skrifter som hittades 1945 i Nag Hammadi i Egypten kommer efterhand att översättas och du hittar de som är klara Här. Vill du veta vad Gnosticismen och gnostiska texter är för något, läs introduktionen till Gnositicismen av Lance S. Owens från the Gnostic Society Library i Kalifornien eller religionshistorikern Elaine Pagels introduktion.