Jakobs apokryf

tolkning av Gordon Sandgren


Jakob skriver till [...]: Fred vare med dig och kära hälsningar från Kärleken, Behaget, Tron och från det Heliga Livet!

Då du önskade att jag skulle sända dig en hemlig bok som Herren uppenbarade för mig och Petrus, ville jag inte göra dig besviken; men jag har skrivit den på hebreiska och skickat den till dig. Och jag har skickat den endast till dig. Men eftersom du är en präst och eftersträvar uppriktighet så vet jag att du är varsam och inte läser upp denna text för folket, eftersom Frälsaren inte ens ville berätta allt detta för alla tolv lärjungar. Men de som tror på detta föredrag kommer att bli välsignade.

För tio månader sedan sände jag dig en annan hemlig bok som Frälsaren hade avslöjat för mig. Men du får ta hänsyn till att den avslöjades endast för mig Jakob; men denna... [oöversättliga fragment]

... de tolv lärjungarna satt tillsammans och försökte erinra sig vad Frälsaren hade sagt till var och en av dem, vare sig det var i hemlighet eller öppet, och de skrev ner det i olika böcker. Och jag skrev i min bok då Frälsaren framträdde för oss. Detta hände femhundrafemtio dagar efter att han hade uppstått från döden. Vi sa till honom, "Har du lämnat oss för gott”? Men Jesus sa, "Nej, men jag skall ge mig av till platsen varifrån jag kom. Om ni vill följa med mig, så kom!"

De svarade alla och sa, "Om du bjuder oss, så kommer vi”.

Han sa, "I sanning säger jag till er, ingen kommer någonsin att kunna träda in det himmelska kungariket på min befallning, ni kan (endast) göra det genom att vara hela. Lämna Jakob och Petrus åt mig, så att jag kan göra dem hela." Och när han kallat dessa två till sig, tog han dem avsides och bjöd dem att vila sig från det de höll på med.

Frälsaren sa till dem, "Ni har mottagit barmhärtighet ...

(7 rader saknas)

Önskar ni då inte att bli hela? Om ni är berusade; önskar ni då inte bli nyktra? Därför skäms! Antingen ni är vakande eller sovande, så kom hädanefter ihåg att ni har sett Människosonen, och personligen talat med honom och lyssnat till honom. De som har sett Människosonen ska sörja och de som inte har sett den mannen eller sällskapat med honom kommer att vara välsignade. Och de som inte har talat med honom eller lyssnat till något från honom skall äga Livet! Vet då, att han gjorde er friska när ni var sjuka, så att ni ska kunna regera. Olycka skall drabba dem som har funnit lättnad från sina sjukdomar, för de kommer att återfalla i sjukdom. Men välsignade är ni som mår bra utan att först varit sjuka; er tillhör Guds kungarike. Därför, säger jag till er, 'Var fyllda, och lämna inget utrymme inom er tomt, för han som kommer kan förhåna er."

Då svarade Petrus, "Tre gånger har du berättade för oss, 'Var fyllda'; men vi är fyllda".

Frälsaren svarade och sa: ”Ni skall inte vara otillfredsställda. Det är skälet till att jag har sagt till er, "Var fyllda.” De som är otillfredsställda kommer inte att vara hela. Därför är det bra att vara tillfredsställd och dåligt att vara otillfredsställd. Men precis som det kan vara bra att inte önska något så kan det vara dåligt att ha allt. Den som är fylld kan vara otillfredsställd, och den som är otillfredsställd blir kanske inte fylld och blir då otillfredsställd, men den som har blivit fylld, uppnår fulländning. Därför, måste ni vara otillfredsställda för att det ska vara möjligt för er att bli fyllda, och ni ska låta er fyllas medan det är möjligt för er att fortfarande vara otillfredsställda, så att ni kan fylla er själva ännu mer. Härav blir ni Själsligt fyllda, men se till att vara otillfredsställda för att det finns motiv till det, för motiv <tillhör> själen; i själva verket är den själens natur."

Men jag svarade honom och sa, "Herre, vi kan lyda dig om du önskar, för vi har övergett våra fäder och våra mödrar och våra byar, och vi följer dig. Tillmötesgå oss därför, så att vi inte blir frestade av den onde djävulen."

Herren svarade och sa, "Vad är din förtjänst medan du är frestad av Satan om du gör Faderns vilja och viljan inte är given till er från honom som en gåva? Men om du är förtryckt och plågad av Satan, och du gör hans (dvs Faderns) vilja, säger jag att han kommer att älska dig, och du kommer att bli lik mig. Och jag anser att du har blivit älskad genom hans försyn och genom dina egna val. Så du kommer inte att upphöra att älska köttet och vara rädd för lidande? Eller vet du inte att du likväl kommer att bli skymfad och orättvist anklagad; och du kommer likväl att bli fängslad, och olagligt dödsdömd, och korsfäst <utan> orsak, och begravd såsom jag blev genom den onde? Vågar du undvara köttet, det som är en omslutande mur åt Själen? Om du tänker på hur länge världen existerade <före> dig, och hur länge den kommer att existera efter dig, kommer du att finna att ditt liv är som en enda dag, och ditt lidande är som en enda timme. För det goda kommer inte att träda in i världen. Var därför inte rädd för döden, och gör tanken till livet! Kom ihåg mitt kors och min död, och du kommer att leva!"

Men jag svarade honom och sa, "Herre, nämn inte kors och död för oss, för det är långt borta från dig”.

Herren svarade och sa, "I sanning säger jag till er, ingen kommer att vara nöjd som inte tror på mitt kors. Men de som har trott på mitt kors tillhör Guds kungarike. Därför var nyfiken på döden, såsom döden söker liv; för den som söker döden skall saker uppenbaras. Och vad är det som kan skapa problem för dem som gör det? När ni undersöker döden, kommer den att lära er att välja. I sanning säger jag till er, ingen som är rädd för döden kommer att kunna leva; för kungariket tillhör dem som accepterar döden. Bli bättre än jag; gör er själva till den Helige Själens son!"

Då frågade jag honom, "Herre, hur ska vi kunna profetera för dem som vill att vi skall profetera för dem? För det finns många som frågar oss, och vänder sig till oss för att få ett klokt svar från oss."

Herren svarade och sa, "Vet ni inte att profetians huvud blev borttaget då Johannes Döparen blev halshuggen”?

Men jag sa, "Herre, kan det vara möjligt att ta bort profetians huvud”?

Herren sa till mig, "När du blir klar över vad 'huvud' betyder, och vad de profetiska sakerna från huvudet betyder, (då) skall du förstå vad 'Dess huvud var avlägsnat' betyder. I början talade jag till er i liknelser, och det förstod ni inte; nu talar jag till er öppet, och ni fattar (fortfarande) inte. Men likväl var det ni som gjorde mig till en liknelse i liknelserna, såsom det är tydligt med (orden) som är öppna.

"Skynda er att bli fria utan att bli krusade! Var istället ivriga av egen vilja och om möjligt, nå gärna målet före mig; för det kommer Fadern att älska."

"Hata hyckleri och onda tankar; för det är tanken som föder hyckleri; och hyckleri är långt ifrån sanningen."

"Tillåt inte det himmelska kungariket att förtorka; för det är som en palm som skjuter knopp och vars frukt har trillat ner. De (dvs den nedfallna frukten) utvecklade nya blad, och efter att de hade spirat upp, fick de moderlivet att torka upp. Så är det även med frukten som hade vuxit från denna enda rot; när den hade blivit plockad. Många är födda av den frukten. Denna (rot) var säkert bra, (och) om det var möjligt för er att producera nya plantor nu, skulle <ni> inse det."

"Jag har redan blivit dyrkad på detta sätt, så varför försöker ni hålla mig tillbaka i min iver att resa? För efter mitt ansträngande arbete, har ni tvingat mig att stanna med er ytterligare arton dagar på grund av liknelserna. Det var tillräckligt för många <att lyssna> till undervisningen och att förstå 'Fåraherden' och 'Sådden' och 'Byggnaden' och 'Jungfrurnas lampor' och 'Arbetarens lön' och 'Didrachmae' och 'Kvinnan'."

"Ta ordet på allvar! För vad ordet beträffar, är dess första del tro; den andra, kärlek; den tredje, arbete; och från dessa kommer liv. För ordet är som ett vetekorn; när någon hade sått det, trodde han på det; och när det hade börjat gro, älskade han det, därför att han fick se många korn i stället för ett. Och när han hade arbetat, kände han sig nöjd, för att han hade arbetat för att få mat, (och) han fick (några) vetekorn kvar att så igen. På samma sätt kan ni erhålla det himmelska kungariket; om ni inte erhåller detta genom kunskap, kommer ni inte att finna det."

"Därför, säger jag till er, var nyktra; och låt inte lura er! Och många gånger har jag sagt till er alla, och även till dig ensam, Jakob, 'Bli fri och nöjd!' Jag har bett dig att följa mig, och jag har lärt dig vad du skall säga när du står inför härskarna. Observera att jag har stigit ned och talat och jag har gått igenom vedermödan, och jag tog av min krona för att rädda er. Jag kom ner för att bo med er, så att ni i gengäld kan bo med mig. Och jag har funnit era hus öppna, och jag har tagit min boning i de hus som kunde mottaga mig vid tiden för mitt nedstigande."

"Därför, tro på mig, mina trosbröder; förstå vad det stora ljuset är. Fadern har inget behov av mig, - för en fader behöver inte en son, utan det är sonen som behöver fadern - därför återvänder jag till honom. För Faderns Son behöver inte er."

"Lyssna till ordet, förstå kunskapen, älska livet och ingen kommer att förfölja er Ingen kommer då att trycka ned er, inga andra än ni själva."

"Du stackare; Du olycksalige; Du hycklare; Du kunskapens förfalskare; Du Själens syndare: klarar du fortfarande av att lyssna, du som själv så gärna vill tala? Klarar du av att sova, du som är den som först vill vara vaken, så att du kan mottaga himmelens kungarike? I sanning säger jag dig, hade jag varit sänd till de som lyssnar på mig, skulle jag aldrig ha kommit ner till jorden. Så ta lärdom av detta."

"Jag skall resa iväg från er för jag vill inte stanna här längre. Ni vill inte att jag ska resa, så följ mig fort. Det är därför jag säger det till er, 'För er skull kom jag ner till er.' Ni är älskade; ni är de som skall vara orsaken till att många finner livet. Anropa Fadern, be ofta till honom, och han kommer att ge till er. Välsignad är han som har sett er tillsammans med Honom när Han förkunnade bland änglarna och förhärligade bland de heliga; livet tillhör er. Var glada ni söner och döttrar till Fadern. Gör hans vilja, så att ni kan bli nöjda; acceptera mina förebråelser och rädda er själva. Jag kommer att medla mellan er och Fadern, och han kommer att förlåta er mycket."

Och när vi hade hört dessa ord, blev vi glada, för vi hade varit bedrövade av de ord som han nämnde förut. Men när han såg oss vara glada, sa han, "Ni som saknar en kämpe skall sörja! Ni som saknar det behagliga skall sörja! Ni som talar ut och skaffar behag åt er själva skall vara välsignade. Likna er själva vid främlingar; hur kommer de att betraktas i er stad? Varför mår ni dåligt när ni av egen vilja flyttar bort från er egen stad? Varför överger ni er bostad av egen vilja och överlåter någon annan att bo i den? Ni som är utkastade och flyktingar, ni kommer att sörja och ni kommer att känna er fångade! Tror ni kanske att Fadern är en älskare av mänskligheten, eller att han kan övervinnas utan böner, eller att han tillåter förlåtelse åt någon på grund av en annan, eller att han har tålamod med den som frågar? – För han vet vad ni önskar, och han vet vad som är köttets behov! - (Eller tror ni inte) att det är detta (kött) som eftersträvar själen? För utan själ kan kroppen inte synda, precis som själen inte är nöjd utan ande. Men om själen är nöjd (när den är) fri från ondska, då är även själen nöjd, och kroppen blir fri från synd. För det är anden som höjer själen, men det är kroppen som dödar själen; det betyder att det är den (själen) som dödar sig själv. I sanning säger jag till er, han kommer inte att förlåta själen som syndar av någon anledning, inte heller det skyldiga köttet; för ingen av dem som har förstört köttet kommer att vara nöjd. Tror ni att det är många som har funnit det himmelska kungariket? Välsignad är han som är den fjärde i himmelriket!"

När vi hörde dessa ord, blev vi olyckliga. Men när han såg att vi hade blivit olyckliga, sa han, "Jag säger detta till er för att ni skall lära känna er själva. För himmelens kungarike är som kornets gröna blad som har grott i fältet. Och när det har mognat, har dess frukt blivit spridd och återigen fyllt fälten med grönska till ett annat år. Ni skall även skynda er att skörda livets grönska åt er, så att ni kan fyllas av kungariket!"

"Ta hänsyn till mig så länge jag är med er och lyd mig; och kom ihåg mig när jag rest iväg från er. Och kom ihåg mig därför att när jag var med er, så kände ni mig inte. De som har känt mig skall vara välsignade; Men olyckliga skall de vara som har hört mig men inte trott! Välsignade skall de vara som inte har sett, men ändå har trott!"

"Och ännu en gång skall jag försöka övertala er, för jag tänker bygga er ett hus som har stort värde för er när ni finner skydd under dess tak, precis som det kommer att stå vid era grannars hus när det hotar att falla. I sanning, säger jag till er, ömkliga är ni för vars sak jag har blivit sänd ner till denna plats; och välsignade kommer ni att vara som stiger upp till Fadern! En gång till skall jag förebrå er, ni som är något; bli som de som inte är något, så att ni kan vara tillsammans med dem som inte är något."

"Låt inte himmelens kungarike bli en öken inom er. Var inte stolta på grund av ljuset som förklarar, utan var mot er själva som jag är mot er. För er sak skull har jag satt mig under förbannelsen, för att ni skall räddas."

Men Petrus svarade på dessa ord och sa, "Ibland uppmanar du oss att sträva mot himmelens kungarike, och sedan säger du motsatsen; ibland övertygar du oss och vill att vi skall tro och du lovar oss liv, och sedan kastar du ut oss från kungariket”.

Men Herren svarade och sa till oss, "Jag har gett er tro många gånger; dessutom har jag avslöjat mig själv för dig, Jakob, men (alla) ni har inte känt mig. Och återigen har jag sett er fröjdas många gånger; och när ni blir upprymda om livets löfte är ni ändå ledsna och sörjer när ni blir informerade om kungariket? Men ni har genom tro och kunskap mottagit liv. Därför, förkasta bortstötningen när ni hör den, men när ni hör löften, var då desto mer glada. I sanning, säger jag er, den som vill mottaga liv och tro på kungariket kommer aldrig att lämna det, inte ens om Fadern önskar förvisa honom."

"Dessa är de saker som jag har att berätta för er; men nu skall jag resa upp till platsen varifrån jag kom. Jag är ivrig att ge mig iväg, och istället för att stödja mig, har ni klagat på mig. Men tänk på den ära som väntar mig, och på den härlighet som har öppnat era hjärtan. Tänk på lovsångerna som väntar på mig uppe i himlarna; för idag skall jag vara tillsammans med min Fader. Men jag har sagt (mina) sista ord till er, och jag skall resa bort från er, en vagn skall bära mig högt upp. Och från denna stund skall jag klä av mig dessa kläder och jag ska kläda mig med andra. Men tänk på att de som tillkännagav Sonen före hans nedstigande till er är välsignade, och att jag efter att ha kommit hit kan fara upp (igen). Tre saker vare de välsignade som jag tillkännagav innan de kom till, och ni skall vara en del av dem."

När han sagt dessa ord, försvann han. Men vi böjde (våra) knän, jag och Petrus, och sände vår tacksamhet uppåt mot himmelen. Vi hörde och såg ett väldigt oljud, som smattret från en trumpet, och vi fick vara med om ett stort kaos.

Och när vi gick därifrån, sände vi våra tankar uppåt, och vi såg och hörde musik och änglalika härligheter. Och vi såg himmelska storslagenheter som sjöng sitt lov, och vi gladdes också.

Efter detta ville vi återvända till det storslagna. Men efter uppstigandet, såg eller hörde vi inte något som helst, för de andra lärjungarna kallade på oss och frågade oss, "Vad hörde ni från Mästaren. Och vad sa han till er? Och vart tog han vägen?"

Men vi svarade dem, "Han har stigit upp, och han har gett oss ett löfte. Han lovade liv till oss alla, och han talade om för oss att de som kommer efter oss, skall vi älska, och vi skall vara till för deras skull."

Och när de hörde (detta), trodde de verkligen på uppenbarelsen vi hade haft. Och så, för att jag inte ville förolämpa dem, sände jag var och en av dem till en annan plats. Men jag själv gick till Jerusalem, och bad att jag skulle få vara en av de älskade.

Och jag ber att jag ska få att rädda dem (som kommer efter). De kommer att upplysas genom mig och sedan genom en annan upplysning som är bättre än min. För jag menar att min är den mindre. Sträva efter att bli lik dem, och bli en del av dem. För frälsaren gav inte uppenbarelsen åt oss för vår sak. Vi förkunnar åt dem för vilka tillkännagivande gjordes - de som Herren har gjort till sina söner.

 

 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]