Relationsteorin

 

 

Kapitel 13

 

 

 

UPPTÄCK OCH ANVÄND GNOSIS


 

”Gnosis” kommer från grekiskan och betyder ungefär att vara i ett sådant tillstånd där man skaffar sig kunskap genom erfarenheter, att se eller observera, utan att värdera och jämföra. Motsatsen är den kunskapen man kan läsa sig till eller som andra förmedlar genom sin erfarenhet.

Att upptäcka gnosis är inte svårt. Den finns där i djupet hos oss hela tiden. Det är vår innersta kärna, vårt verkliga Jag. Egentligen är gnosis alldeles tomt och stilla. Man kan kalla det ”Betraktaren” eller ”Nyfikenheten”. Där finns inga värderingar, ingen moral, inga fördomar. Det är som ett öga som betraktar tillvaron förutsättningslöst.

Prova en stund varje dag, kanske på morgonen när allt är lugnt. Sätt dig bekvämt i en stol. Stilla dina tankar. Om du märker att dina tankar far iväg, fokusera på andningen. Andningen finns bara i nuet, därför är den som ett nuets ankare.

Gnosis finns i nuet, ingen annanstans. Observera vad som händer när tankarna stannar upp. Hur känns det i kroppen? Vad hör du? Vilka lukter känner du? Bara observera. Gör inget annat. Om du börjar tänka på olika saker, gå tillbaka till andningen. I början är det kanske lite ovant att inte tänka på en massa saker, men ta det lugnt och låt det ta sin tid. Träna lite varje dag och träna även i den brusiga vardagen. Fokusera, observera och döm inte. Fråga efter logiken!

Många gånger reagerar vi utifrån inlärda moralregler, lagar och uppfostran som kanske inte ens är relevanta. Tänk bara på vilket kraftigt grepp religionerna har över en stor del av mänskligheten. Om man betraktar judendomens, kristendomens och islams gud, så kan den guden inte vara ”Alltings Ursprung”. Det var en gud som krävde lydnad och total lojalitet, annars hotade straff, ibland t.o.m. med döden. Han introducerade lagar och regler och ett system som fortfarande styr stora delar av världen. Effekterna av detta har fört oss bort ifrån gnosis, ifrån kärnan i vårt inre. När människorna började ”lyda” och tro förlorade vi kontakten med gnosis. Men den finns kvar och kan återupptäckas när som helst.

 

Det rena Medvetandet

I det rena medvetandet finns inga tankar, inga känslor och inga minnen. Där finns ingen moral och inga fördomar. Det är bara ett rent och tomt medvetande. Vi kan kalla det ”Gnosis” eller ”Tao”. Att befinna sig där är att vara fullt medveten. Gnosis kan bara ta emot, det kan inte ge ut, för där finns inget att ge ut. Gnosis är vårt äkta ofärgade Jag. Det är Medvetandet som uppfattar och observerar utan att dra några slutsatser.

Många tror att Jaget besitter olika egenskaper. Vi säger att han eller hon är si eller så. Men det är inte det innersta Jaget. Egenskaper är påbyggnader i psyket eller kroppen som är materia. Egenskaper är minnen och erfarenheter lagrade i kroppen. Även instinkter och intuition är medfödda minnen som är fysiska. Men Jaget har inga egenskaper, det är icke-fysiskt, odödligt och evigt.

Ibland kan vi bli förvånade över varför vi känner och tänker som vi gör. Det är som om det vore något utanför oss själva. Och det är ju faktiskt så. Tankar och känslor är inte vårt ursprungliga Jag, det är nedärvt eller inlärt ifrån universums begynnelse. Sålunda torde hela universum finnas i våra kroppar.

 

Sanningen finns inom oss

Innan begreppet Gud fanns var allt frid och fröjd. Människorna levde ett avslappnat liv i samklang med naturen. Man åt av vad naturen hade att bjuda och ingen behövde anstränga sig alltför mycket. Det man behövde fanns, inget fattades. Alla levde i nuet, man strävade inte framåt och man grubblade inte över det som varit. Gnosis, Tao eller Mindfulness var okända begrepp ändå levde man hela tiden i det tillståndet. Detta var Paradiset på Jorden.

Så kom gudarna, guds söner eller Härskarna, som de kallas i gnostiska skrifter, men vi kan även lite modernare kalla dem utomjordingar, och förstörde mycket. De införde lagar och regler och de lärde ut allehanda hantverk som människorna varken behövde eller frågade efter. Människorna fick lära sig att lyda, annars skulle de bli bestraffade. Utomjordingarnas högste ledare kallade sig ”Gud”, Ärkehärskaren, och han krävde total lojalitet och trohet. Han utropade sig till människornas Fader och lovade att ta hand om och beskydda dem. Om inte människorna trodde på honom och lydde hans lagar då skulle det gå illa. ”Gud” statuerade många exempel och dödade eller orsakade sjukdomar så människorna skulle förstå att han menade allvar. Så småningom började hoten slå rot och guds lagar få genomslagskraft. Religioner skapades, den efter den andra, och begreppet ”Gud” blev etablerat och fruktat.

Förhoppningsvis har vi nu började komma till upplysningens tidsålder. ”Gnosis” och ”Mindfulness” är begrepp som blir vanligare. Människor vill ha sanningen och ifrågasätter gammalt förtryck och vidskeplighet. I gamla skrifter, som Enoks bok, förutsågs att paradiset efter många generationer skulle återvända till jorden. Det skulle inträffa när människorna uppnår insikten i orsaken till varför vi en gång förlorade det.

 

Säg adjö till Gud

Människor börjar mer och mer hitta sig själva. Vi vill inte bara lyda eller styras av religioner och makthavare. Många börjar inse att vi själva är gudar och behöver inte längre tjäna någon maktlysten och kontrollerande gud eller människa. Om det finns någon riktig Gud så är det den evige och odödlige guden som aldrig varit född, den Gud som allt utgår ifrån, som är tom men som ändå äger potentialen till allt. Det är den Gud som vi alla bottnar i, som är vårt eget Jag. Det är den Gud som inte vill äga, styra, värdera eller fördöma. Det är den Gud som vill Leva och utveckla och låta sig utvecklas.

Säg adjö till Jahve, Allah eller vad vilken självutnämnd gud som helst heter. Säg adjö till totalitära förtryckarregimer och diktaturer. Vem vill ha dem? Deras tid är ändå snart ute. Vi är alla lika i grunden och vi är jämlika. När vi inser att vi är en Enhet då försvinner hot, våld och övergrepp och då försvinner också rädslan. När rädslan försvinner då hittar vi stora potentialer. Då kan vi fullt ut samarbeta som bröder och systrar och koncentrera oss på att hitta lösningar på våra problem och snabbt göra något åt det.

 

Om att släppa taget

Det lilla spädbarnet föds perfekt med full tillgång till sitt ursprungliga Jag. Barnet behöver inte fundera på hur det ska bete sig, det behöver inte vara bekymrat över om det gör rätt eller fel. Det bara gör och är.

Om barnet har tur kommer det att kunna behålla tillgången till sitt perfekta Jag, annars finns det risk för att uppfostran, skola och förväntningar från samhället kommer att föra bort det och få det att tappa kontakten med sitt sanna innersta. Samhället uppmuntrar oss att studera, att bli duktiga och få ett bra jobb, att lyckas och tjäna mycket pengar, men det kan lura bort oss från sanningen. För att uppnå Gnosis är det tvärtom, det görs genom att skala bort så mycket inlärd kunskap, värderingar och moral som möjligt, att se och komma bortom och bakom det.

Om vi vuxna inser att så har blivit fallet, att vi undrar över vem vi är, att det känns som vi saknar något i djupet, då är det dags att “släppa taget”. Om vi har formats till något som hindrar oss från att vara i kontakt med det rena Jaget då ska vi ta bort något, inte lägga till. Gnosis kan inte läras in, den finns där hela tiden i djupet, men den kan glömmas bort för att vi har lärt oss för mycket oväsentligheter. Studier och karriär m.m. kan dränka vårt rätta Jag. Det viktigaste är att ha kontakt med oss själva, det ursprungliga Gnosis vi blivit födda till.

 

Hur finner man Gnosis?

Det är lättare att finna Gnosis om man inte strävar efter rikedomar, status, karriär eller kunskap genom studier. Det är lättare om man lika gärna kan komma sist som först. Det är lättare om man är nöjd med det man har, utan att vara rädd för att förlora något. Gnosis står över allt som är förgängligt, Gnosis överlever allt och är evigt.

Sträva inte efter att vinna och bli bäst. Fundera inte på hur du ska bli rik, fundera istället på hur du ska bli av med allt du inte verkligen behöver. Ju mer du förlorar i livet ju närmare Gnosis är du. Du kan vara rik och ha allt och ändå hitta Gnosis, men det är mycket svårare. Det gäller att släppa taget om det förgängliga, att inte hålla fast vid vare sig saker eller tankar, känslor eller värderingar. Var fri i tanken och lev i nuet. Älska det som lever!

 

Bli fri

För att uppnå gnosis, för att bli fri, behöver man frigöra sig från tro och åsikter. Det rena Jaget är ett Varande utan värderingar och moral. Gnosis står över allt. Det lyder ingen Gud eller överhet. Det är bara sig själv.

Visst kan man ha åsikter och värderingar, men det är inte Gnosis. Det är processer högre upp i det fysiska medvetandet. Gnosis står fritt från allt sådant, det kan ha åsikter om det vill eller förkasta det om det vill. Gnosis väljer nytt i varje ögonblick. Gnosis ärver inte tro eller åsikter eller värderingar. Men hur många av oss ärver inte sin tro eller sin politiska åsikt utan att välja själv?

Att omvärdera sin tro som man kanske hållit fast vid hela sitt liv är kanske inte så lätt. Det är en trygghet att ha en tro, sann eller falsk. Om ens tro är falsk vill man inte gärna se det. Kanske ens tro bara är en slentrian och ovana. Man håller hellre fast vid sin tro än att omvärdera den och inse sanningen.

 

Att vara självständig

Att tänka självständigt borde vara en självklarhet och en dygd. Men icke så. Många gånger får vi lära oss att lyda och tro dem som anser sig vara auktoriteter eller förståsigpåare. Föräldrar, skola, kyrka m.fl. tar på sig rollen som fostrare av det lilla barnet. Man överför sina normer och regler som man en gång själv ärvt från andra. Det är mycket som barnet inte vet och behöver lära sig, men en sak vet och kan barnet: Att lyssna på sina känslor, att vara i sitt naturliga och självklara Jagtillstånd och att ha en egen vilja.

Men hur många barn får ha en egen vilja? Hur många barn fostras och tränas att fortsätta vara självständiga? Hur många barn blir inte agade eller hotas för att det uttrycker sig själv och inte lyder?

Osjälvständiga människor kan man få att tro på det mesta, man kan få dem att gå ut i krig och döda, man kan få dem att göra nästan vad som helst utan att ifrågasätta. De är lätta att hantera och lura.

Självständiga människor är nyfikna, vill veta sanningen, ifrågasätter och kritiserar. De tar inget för givet, tror inte så mycket, frågar efter vitsen, frågar Varför. Självständiga människor gör inte som alla andra bara för att alla andra gör så. Självständiga människor vill förstå, är inte nöjd med förklaringar som: men så har vi alltid gjort, eller: det är tradition o.s.v. Självständiga människor är uppfinningsrika, bra på att lösa problem, genomskådar det dumma och tanklösa, ”tror” inte bara för att någon sagt så. Självständiga människor vet vad som är bra just nu, i den här situationen med de här förutsättningarna.

 

Vill du bli rik?

Vi kan leva ett omedvetet liv, fullt av överraskningar. Om vi har tur kan det bli trevliga överraskningar, om vi har otur kan det bli otrevliga.

Alternativt kan vi leva ett medvetet liv. Vi kan fokusera och tänka hela tankekedjan färdigt. Ställ dig frågan vad som händer om du gör på ett visst sätt. Vad blir konsekvenserna? Ju mer medvetet och koncentrerat du lever, ju mer kan du styra ditt liv dit du vill ha det.

Vill du bli rik och tjäna mycket pengar, få möjlighet att kunna köpa vad du vill? Vill du bli “känd” och “berömd”? Vill du bli framgångsrik, kanske bli bäst i någon sport? Om du fokuserar på det, är det mycket troligt att du kan nå dina mål. Men tänk färdigt! Vad händer sedan? Blir du lycklig? Kanske du vill ha mer och mer. Kanske du blir rädd för att förlora det du har uppnått och klamrar fast vid det. Kanske folk vill stjäla dina rikedomar så att du måste kämpa för att försvara det som är ditt. Du kanske blir rädd för döden och att förlora det du älskar. Tänk färdigt! Vad är det som håller i längden? Vad får dig att må bra även om du förlorar dina ägodelar. Kan du leva utan att bli en förlorare?

Ju mer vi äger, ju mer kommer vi att förlora.

 

Det enkla är det starka

Tillvaron börjar i det enkla och slutar i det komplicerade. Det enkla är det starka, och det komplicerade är det sårbara. Ursprunget, det vill säga “Jaget”, är så enkelt att det inte kan sönderfalla. Därför är “Jaget” evigt. “Jaget” är byggstenen i allt. Tillvaron, alltså materian, byggs upp av “Jaget” till mer och mer komplexa strukturer. Men det som är uppbyggt faller förr eller senare isär och blir enklare igen. Inget, utom Jaget, är evigt bestående. Ju mer komplicerat något är, ju kortare tid existerar det. Därför är det enkla mest bestående.

 

Vila ut i ditt centrum!

Ta det lugnt och inse att ditt centrum är stabilt och perfekt.

Ur Det Perfekta Medvetandet:

“Jag är den som existerar i ensamhet, och det är ingen som dömer Mig.

Många är de angenäma upplevelser som existerar genom otaliga lustar, som hämningslöshet,

och vanhedrande passioner, och flyktiga nöjen,

vilket (många) håller fast vid tills de nyktrar till och hamnar i tillståndet där de får vila ut.

Och de kommer att finna Jag är där, och de kommer att lära sig att leva,

och de inser att de inte kommer att dö när de dör”.

Gnosis är färskvara

Grubbla inte på det som har varit. Alla har vi väl gjort saker vi ångrar. Att grubbla på det och må dåligt av det hjälper inte. Släpp taget och gå vidare. Det som har varit finns inte längre. Man kan dock lära sig något av det som varit, man kan göra bättre nästa gång. Gör sedan sådant du inte behöver ångra och gör sådant du skulle ångra om du inte gjorde det. Var fullt medveten i nuet. Tänk inte heller på framtiden, vi vet inte vad som händer då. Varken framtid eller dåtid finns. Nuet är molekylernas rörelse just nu. Det är det som är livet. Värderingar, moral och allt som vi lärt oss hör till dåtiden. Gnosis är färskvara.

 

Lydnad och kontroll

Att fostra till lydnad är nog det värsta brott man kan begå. Om man tidigt får lära sig att lyda får man problem med att tänka självständigt när man blir vuxen, och man får problem med att acceptera och tolerera andra som tänker och agerar fritt. Lydiga människor är grannar till hjärntvättade människor. De värsta brotten i historien har begåtts av lydiga och ofria människor som vill kontrollera andra och straffa till lydnad och underdånighet. Man gör som man själv har blivit behandlad. Självständigt tänkande människor är fria i tanken och har inget behov av att kontrollera andra. Tvärtom, man välkomnar frihet och självständighet. Att sätta gränser är en annan sak. Alla har vi en integritet som inte får kränkas hur som helst.

 

Lyssna på kroppen

Att uppfostra till självständighet är inte det samma som att släppa vind för våg. Föräldrar behöver vara aktiva och lyhörda och försöka förstå sina barns inneboende potentialer. Kroppen är ett fantastiskt instrument som kan känna av vad den behöver. Signalerna är kanske ibland subtila och kan lätt störas om de inte tillåts. Att fostra till lydnad innebär att barnet lär sig att mer eller mindre förtränga och förneka sig själv. Barn behöver tillåtas att lyssna på sin kropp och kanske ibland få hjälp med att förstå eller tolka den. Kroppen vet bäst! Om vi bejakar kroppen och låter den få uttrycka sig kommer oanade resurser fram. Där finns ingen illvilja eller destruktivitet, bara positiv skaparekraft. Om däremot delar av kroppens signaler inte tillåts utan fostras till undertryckthet kommer sådana signaler att ligga och ”jäsa” och förr eller senare kräva sitt uttryck, Då när det väl kommer fram kan det bli fel, för mycket och destruktivt. Om signalerna kvävs tillräckligt mycket kan det utvecklas till psykisk och fysisk sjukdom.

 

Glöm inte att glömma

Gnosis handlar inte om tro eller teorier. Det är den egna verkliga upplevelsen och erfarenheten som gäller. Vill man hitta rätt och uppleva den sanna verkligheten kan man glömma allt man har läst. Allt man har läst och studerat står bara i vägen för en direktkontakt med sitt innersta. Alla teorier som förs fram blir bara ett hinder. Glöm dem! Glöm allt vad visa gubbar och präster säger! Glöm alla läror! Glöm vad som skrivs här! Men glöm inte att glömma det, och kom ihåg det som du har glömt, det är det enda som behöver kommas ihåg.

 

”Nu” har aldrig existerat förut

Se på världen som om den vore ny varje sekund, vilket den är. Just “Nu” har aldrig existerat förut. Trots att vi kan känna igen mycket som händer är det alltid lite annorlunda och alltid något nytt. Möt “Nuet” med öppna sinnen. Förutsätt ingenting! Tro ingenting! Värdera ingenting!

Det är att vara i Gnosis.

 

 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]