xRelationsteorin

 

 

Kapitel 8

 

 

 

LIKA BOTAR LIKA


 

För att livet ska flöda fritt och harmoniskt och livsprocesserna ostört få utveckla samhället, behöver Yin och Yang, det manliga och kvinnliga vara i balans. Det finns ingen verklig värdeskillnad mellan dessa krafter. Båda är lika viktiga och nödvändiga.

Egentligen är de inte två olika väsen utan ett enda med två olika egenskaper. I livet eftersträvar de balans. Skulle den ena förändras, blir det en motreaktion från den andra. Deras förhållningssätt till varandra är ungefär som en pendel som svänger. Lika mycket som pendeln svänger åt det ena hållet, lika mycket svänger den åt det andra.

Om det blir obalans mellan manligt och kvinnligt, så kommer den förr eller senare att utjämnas. Vi kan styra och hindra dem en viss tid, men alltid eftersträvar de balans.
Obalans uppstår av någon yttre faktor som påverkar. En yttre faktor kan på motsvarande sätt påskynda att en obalans återgår snabbare till balans än vad som annars skulle skett.

Försöker vi styra naturkrafterna, så reagerar de i förhållande till hur vi påverkar dem.

Tvingar vi våra barn, kommer de att protestera och är vi för släpphänta kommer de att testa oss tills de vet var gränsen går.
Säg till en tvååring: "Du måste äta upp din gröt"! Och barnet kommer förmodligen att vägra.
Säg: "Stoppa inte det där i munnen"! Barnet kommer troligen att göra det.

Intala dig att inte vara nervös vid ett vid ett viktigt möte. Du kommer nog att vara det. Men att bejaka något, så vaknar motsatsen.

Inom homeopatin tänker man på ett liknande sätt för att bota sjukdomar. Man arbetar enligt principen: "Lika botar lika". Det innebär vid sjukdomstillstånd, där kroppen överproducerar ett ämne att man tillför lite av samma ämne för att uppnå en motreaktion i kroppen så att balans uppnås.
Vi kan medvetet ganska snabbt återställa obalanser genom att tillföra det vi vill ha mindre utav och ta bort det vi vill ha mer utav.

Yttre påverkan leder alltid på något sätt till en reaktion. Den som hålls fast vill bli fri och den som släpps fri vill veta var gränsen är.

I naturen finns frihet och bundenhet i en ständig växelverkan. Om det blir för mycket eller för litet av någotdera, slår det snart över i sin motsats.

Genom olika lagar och regler för hur människan ska vara, har vi odlat det "Goda" så mycket att viktiga egenskaper i våra personligheter har blivit förträngda.
Ett överdrivet odlande av det "Goda" har lett till en pendelförskjutning åt dess motsats: "Ondskan"!
Livet är förstås varken gott eller ont, det bara ÄR!
Det vi kallar "Ondska" kan vi inte göra oss av med genom att förtränga eller förbjuda den. Den botas genom att bejaka dess rätta väsen och se den som en nödvändig energi.
I själva verket bottnar ondskan i sund egoism och aggressivitet, som hamnat i obalans och blivit förnekad.

Inte förrän vi tar till oss det goda och onda som uttryck för naturkrafter, kan vi bli av med den farliga ondskan, men också den överdrivna och faktiskt farliga godheten.
Det finns inte enbart goda eller enbart onda människor. Däremot finns det olika och unikt levande människor, som inte är statiska och förutsägbara utan är föränderliga och intar olika positioner beroende på hur omgivningen beter sig.

När vi delade upp världen i "gott" respektive "ont" och gjorde människorna till "onda" och "goda", då "dog" den hela och levande människan.
Vi började agera utifrån ett kluvet tillstånd och avskärmade oss inte bara ifrån oss själva utan också ifrån den levande naturen.
Därför har vi inte kunnat förstå naturens inneboende livskrafter och därför har vi misshandlat och stört den balans som byggt upp livsformerna under nästan eviga tider.

 

 

Till kapitel 9 - Ormens symbolik

[Svenska Gnostiska Biblioteket]