Relationsteorin

 

 

Kapitel 9

 

 

 

 

ORMENS SYMBOLIK


Allt utom den absoluta tomheten, ursprunget innehåller motsatsförhållanden och skillnader.
Efter natt följer dag, hög motsvaras av låg. Godhet definieras av ondska o.s.v.
Motsatser nödvändiggör varandra. Efter hunger kommer mättnad och efter mättnad kommer hunger. Vi är inte antingen mätta eller antingen hungriga utan ibland mätta och ibland hungriga. Förändringen övergår steglöst från den ena ytterligheten till den andra.

Om vi aldrig blir ordentligt hungriga, blir vi heller aldrig ordentligt mätta och vi kan aldrig känna verklig vila förrän vi först har tröttat ut oss.

Problem uppstår när vi inte låter flödet mellan polerna ske naturligt, utan vi förnekar den ena ytterligheten framför den andra. Vi människor har ju en benägenhet att "styra" livet och rationalisera bort sådant vi finner obehagligt. Det gör visserligare livet bekvämare men överdriver vi det beteendet kan vi behöva dopa oss med konstlade medel för att få känna skillnader.
Kulturer som inte drabbats av utvecklingsvansinnet har det lättare på många sätt. Människorna är tvungna för sin överlevnad att arbeta i sitt "anletes svett". Den belöning man får när man kan äta sig mätt, är säkert något som en bortskämd västerlänning inte kan föreställa sig. För oss är det betydligt mindre mödosamt att få ett mål mat och vi hinner knappt bli hungriga förrän vi ska äta.
Effekten av detta har lett till att naturliga upplevelse-skillnader väsentligt har minskat, men behovet av skillnader, av verkligt liv finns kvar! Ibland tar sig detta behov rent otroliga former: 

I ett reportage i TV:s sportspegeln skildrades en ung fransmans klättring uppför en närmast lodrät klippa. Meter för meter segade han sig upp med praktiskt tagen ingen utrustning alls. Så var han uppe och reportern frågade: "Varför" och den unge fransmannen svarade: "När jag kommer upp så uppskattar jag verkligen ett glas vatten. Klättringen ger mig perspektiv på livets verkliga värden".

Att klättra upp för lodräta berg är kanske inte lösningen för majoriteten. Men är mer pengar, mer mat, mer prylar och fler TV-kanaler den sunda lösningen och vägen till lycka? Alla civiliserade samhällen strävar efter en ständig utveckling. Allt för att vi ska känna oss levande.
Känslan av skillnader måste bibehållas.

Om vi kategoriskt förtränger olustkänslor måste vi ständigt dopa oss med konstlat framställda lustkänslor. Men effekten blir ändå att upplevelsen av Liv hela tiden minskar. Vi kör med gasen i botten på lyckans väg men krockar ofelbart i meningslöshetens återvändsgränd.
Denna ensidiga utveckling i jakten på bekvämlighet har blivit möjlig pga den klyvning vi lever i. Mannens förnekande av sin kvinnlighet (intuitionen) är ett förnekande av den egna förankringen i verkligheten. Han har konsekvent odlat sitt manliga intellekt utan att bekymra sig om dess motvikter. Mycket gott har naturligtvis uppkommit. Teknik som övertagit de arbetsuppgifter som inte ansetts tillräckligt lustfyllda.

Kvinnan som ju lider av obalans åt motsatt håll, står ofta helt oförstående inför mannens maniska fixering vid att ständigt utveckla och förbättra våra levnadsvillkor. Ändå kan hon väl inte förneka att tvätt- och diskmaskin underlättar en hel del. Men trampminor, atombomber och ABC-vapen!?
En teknik baserad på balans skulle säkert innebära en revolution i mänsklighetens tillvaro. Det skulle innebära harmoni mellan livsmiljö och teknik, och intuition i samverkan med konstruktivt tänkande. Finns det då egentligen några begränsningar?
I naturen finns allt vi behöver. Att bejaka det som känns jobbigt och olustfyllt ger en möjlighet till gränslös personlig och samhällelig utveckling.

Verklig glädje nödvändiggör upplevelsen av smärta och sorg. Det är först i jämförelse med sin motsatts som glädjen får sitt värde.

Ormens slingrande rörelse symboliserar Jag-medvetandets önskan att uppleva motsatser. Med nödvändighet behöver vi följa denna Livets rörelse som finns inbyggd i våra kroppar. Vi behöver lyssna på kroppens signaler som utrycker sig via intuition och instinkter. Är du trött så vila. När du vilat färdigt så gör något som din kropp tycker om. Gör ingenting för lite och gör inget för mycket. "Lagom" är bäst! Lär känna dig själv och vet skillnaden på vad som är äkta känslor och vad som är inlärt.

Livets vågrörelse som genomsyrar allt som har liv i universum torde i grunden vara den verkligt sanna och enda energikälla som existerar.

Som ormens slingrande rörelse symboliserar det levande Livet så symboliserar vattnets vågrörelse skapelse, rörelse och liv. Otal är myterna om det livgivande vattnet i historien men också om dess motsats: Den dränkande och översvämmande förmåga det har.

 

 

 

 

 

Till kapitel 10

[Svenska Gnostiska Biblioteket]