Noas bok (ett fragment)

 av Gordon Sandgren - januari 2013

 


Reflektioner kring Noas födelse och guds söners befruktning av vackra kvinnor på Jorden och effekten av det.

Förintade gudarna människorna eller var det en naturkatastrof?

 
Ur Enoks bok

Människorna hade börjat föröka sig på jorden och söner och döttrar föddes åt dem. Och änglarna, observatörerna från rymden, såg och fick behag till människornas döttrar för de var mycket vackra, och de sa till varandra: "Kom, låt oss välja vackra kvinnor bland människornas döttrar och avla barn med dem."

Och Azazel lärde människorna tillverka vapen, svärd, knivar, sköldar och bröstplåtar, och han lärde dem framställa metaller från jorden och konsten att bearbeta dem, att göra armband och ornament, att använda ämnet antimon, och att måla vackra ögonlock, att använda dyrbara stenar, och att tillverka färgtinkturer. 

Men det uppstod mycken laglöshet, det begicks otukt mot människorna, och de blev vilseledda och fördärvade på alla vis. 

Semjaza lärde ut trolldom och drogtillverkning, Armaros hur man löste sig från trolldom, Baraqijal lärde ut astrologi, Kokabel astronomi, Ezeqeel kunskap om väder, Araqiel kunskap om jorden, Shamsiel kunskap om solen, och Sariel kunskap om månens bana. 

De korsade jättebarnen förökade sig mycket och de trängde undan människosläktet, och när människorna inte längre orkade stå emot jättarna, vände sig jättarna mot människorna och började till och med att äta dem. Och de började misshandla däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar och så småningom började de äta varandra och dricka varandras blod. 

Innan dessa änglar beblandade sig med människorna levde de nog som ett naturfolk i balans. De var nöjda med det som var. Allt fanns som de behövde. Naturen var överdådig på frukt, grönsaker, nötter osv. Det vara bara att ta för sig. Man strävade inte och längtade inte efter något annat. Det fanns inga krig, ingen miljöförstörelse. Och människan blev väldigt gammal. Allt var ett paradis och människan var hel och fullkomlig.

Så kom dessa änglar och förstörde allt. Människan kunde inte hantera dessa kunskaper som lärdes ut. Det blev som när eskimåerna kom i kontakt med alkohol eller som när spanjorerna kom till Sydamerika. Det blev katastrof. Dessutom blev korsningen mellan människa och änglar (utomjordingar) ett destruktivt och katastrofalt släkte. De krigade, var kannibaler och förstörde på allehanda vis.

En del av Noas Bok

Och efter några dagar tog min son Metusalem en hustru åt sin son Lamech, och hon blev gravid och födde en son. Och hans kropp var vit som snö och han blev röd som en blommande ros när han gav hals, och håret på hans huvud och hans långa lockar var vitt som ull, och hans ögon var vackra. Och när han öppnad sina ögon, var det som hela huset sken upp och blev ljust. Och när han kom fram, öppnade han sin mun, och konverserade med full kraft. Men hans far Lamech blev rädd för honom och flydde, och han kom till sin far Metusalem. Och han sa till honom: "jag har fått en främmande son, han skiljer sig från oss och är olik människor, och han liknar guds söner från himmelen; hans natur är annorlunda och han är inte som oss, och hans ögon är som solstrålar, och hans ansiktsuttryck är härligt. Men det verkar inte som han utgår från mig utan från änglarna. Och nu, min far, är jag här för be dig om att gå till Enok, vår far, och få reda på sanningen från honom, för han lever ju bland änglarna." Och när Metusalem hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens utmarker; för han hade hört att jag var där, och han ropade högt, och jag hörde hans röst och jag kom till honom. Och jag sa till honom: "Här är jag min son, varför har du kommit till mig? "Och han svarade och sa: "På grund av ett stort bekymmer har jag kommit till dig, en oroande sak har hänt mig. Och nu, min far, hör mig: för Lamech min son har blivit far till en son, som inte liknar någon av oss, hans natur är inte som människans, och färgen på hans kropp är som vit snö och han är röd som en ros när han ger hals, och håret på hans huvud är vitare än vit ull, och hans ögon är som solens strålar, och han öppnade sina ögon och hela huset lös upp. Och han välkomnades av barnmorskans händer, och öppnade sin mun och gav hals. Och hans far Lamech blev rädd och flydde till mig, och trodde inte att han var kommen från honom, för han liknade himmelens änglar; och jag har kommit till dig för att du ska ge mig sanningen." Och jag Enok, svarade honom och sa: "Den Högste kommer att göra något nytt på jorden, och detta har jag redan fått reda på, och jag vill att ni ska veta, att i min fader Jareds tid överträdde några av himmelens änglar Den Högstes lag. Och de begick en synd och överträdde lagen, de förenade sig med kvinnor och begick synd mot dem, och gifte sig med en del av dem, och fick barn med dem. Och de frambringade jättarna på jorden men inte i enlighet med naturen, därför skall det bli ett stort straff på jorden, och jorden skall rensas från denna orenhet. Ja, det skall komma en stor förstörelse över hela jorden, och det skall bli en översvämning och en stor förstörelse under ett år. Och denna son som har blivit född åt dig skall lämnas kvar på jorden, och hans tre barn skall sparas tillsammans med honom: emedan alla jordens människor skall dö kommer han och hans söner att räddas. Och gör nu klart för din son Lamech att han som blivit född är i sanning hans son, och kalla honom för Noa; för han skall lämnas kvar och rädda människan, och han och hans söner skall sparas från förstörelsen som skall drabba jorden på grund av alla orättfärdigheter, och den skall kulminera på jorden i hans dagar. Och efter det skall det dock finnas orättfärdiga handlingar; för jag har fått veta mysterierna från de heliga; för Han, Den Högste, har visat mig och informerat mig, och jag har läst det i himmelens skrifter.

"1 Mos 7:11 Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades".

Ur Noas bok: När Enok var 500 år, sju månader och fjorton dagar gammal såg jag hur en kraftig skakning fick himlarna att skaka, och den Högstes skaror, de heliga änglarna, ett tusental tusentals och tio tusentals gånger tio tusental, blev mycket oroade. Och den Gamle satt på tronen, och änglarna stod runt Honom.

Och jag började att darra och blev mycket rädd. Jag andades häftigt, och min själ höll på att förgås, och jag föll ner på mitt ansikte.

Här finns en motsägelse mellan bibeln och Noas bok. Enok var ju Noas farfars far och alltså betydligt äldre än Noa, så om Noa var 600 år gammal när floden bröt ut kan inte Enok ha varit 500 år. Namnen kan vara ombytta, Enok ska vara Noa och 500 år och 600 år ska vara samma, antingen 500 eller 600. Det har troligen blivit fel i översättningar.

Det kan tyckas som lite märkligt att annonsera ut det 500 eller 600 år i förväg. Ja, ännu längre tid än så, eftersom Enok fick den informationen tidigare. Eller kan det ha varit så att katastrofen inte alls var iscensatt av gudarna utan berodde på ett magnetiskt polskifte, astreroidnedslag eller något annat naturfenomen som orsakade en jätteflodvåg och som kunde förutses och därför förbereddes Noa. Eller handlar det om två olika händelser. Floden var den ena händelsen som hade naturliga orsaker och den andra var den som inträffade minst 600 år tidigare som det talas mycket om i Enoks bok. Den händelsen är mer av krigisk karaktär. Änglarna rustade sig för krig för att förgöra guds söner och jättarna. Kanske två olika händelser har blandats ihop genom årtusenden. Kanske floden var en översvämning på jorden och kriget med guds söner utspelade sig på planeterna Mars och Faeton (asteroidbältet). Det talas om världar som helt förstörts. Planeten Mars kallas ju också krigets planet. På sattelitbilder kan man se strukturer som verkar vara artificiella. Om planeten Faeton förstördes till grus och sten är det tänkbart att en stor sten några hundra år senare hittat till jorden och slog ner i havet. Kan pilen på marssymbolen syfta på att människorna tvingades fly därifrån eller räddas de utvalda därifrån för att bosätta sig på jorden.

En rysk forskare, A. Kazantsev skriver:

Min teori är att det fanns en avancerad civilisation på planeten Faeton, säger Kazantsev. Att denna civilisation förintade både sig själv och sin planet under ett atomkrig. Atomkatastrofen kan ha varit av en sådan omfattning att vätet i plantens oceaner exploderade som i en gigantisk vätebomb. Jag har diskuterat möjligheten av en sådan havsväteexplosion med den danske atomfysikern N Bohr och han ansåg den vara fullt tänkbar.

Ur Enoks bok, drömsynerna: Jag hade lagt mig ner i min farfar Mahalalels hus, när jag såg i en syn hur himmelen kollapsade och föll till jorden. Och när den föll till jorden såg jag hur jorden svaldes av en stor avgrund, och bergen bröts sönder, och kullar sjönk ner och jämnades med marken, och höga träd slets sönder från deras stammar, och slungades ner och sjönk i avgrunden. Och då började jag att gråta högt, och sa: " jorden är förstörd."

Det är också lite konstigt att Noas mor befruktades av en ängel så att Noa blev till hälften människa och till hälften utomjording. Det var ju just en sådan inblandning utförd av guds söner (de fallna änglarna) som var skälet till all kritik mot dem och att de för den skull skulle förintas. Noa blev vit och blåögd men torde även ha haft mörkare anlag. Om det var så att den tidens folk var mörka och brunögda  måste de haft anlag för blåögdhet. Vi fick ju lära oss i biologin att mörka ögon dominerar blåa. Så om en mörk person, som Noas mor, ska få ett ljust och blåögt barn med en vit utomjording måste även hon haft anlag för det blåögdhet. Varje människa ärver två anlag, ett från mamma och ett från pappa. För att ett barn ska bli blåögt måste två blåa anlag fastna hos barnet, annars blir det brunögt. Det betyder i så fall att en del människor före Noa även beblandade sig med jättar. Jättarna måste haft både blå- och brunögda gener, men blev brunögda. Det betyder att Noas mor var en jätte eller i varje fall till hälften, så Noas far blev mäkta förvånad när han såg den blonde Noa.  Följaktligen torde vi alla ha jätteanlag, människoanlag och änglaanlag i vårt blod. Det är det som gör oss till de människor vi är idag. Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet. De var alla bärare av många anlag. Åtminstone en av dem blev vit och blev förfader till den vita rasen. Så småningom när människorna delade upp sig i olika områden började de olika raser som vi idag känner att utkristallisera sig. Kanske det var meningen att jorden skulle befolkas av olika raser för att utmana och berika mänskligheten och lära sig att hantera det. Rasism är ju ett påtagligt problem som vi behöver lösas. Kan vi lösa det och andra likartade problem som krig, uppdelningen i nationalstater osv. kommer vår mentala och andliga utveckling att skjuta i höjden.

Och jag såg skrivet i böckerna att släktleden skall renas, ända tills ett släkte av fullkomlighet uppstår, och överträdelserna har slutat och synderna försvunnit från jorden, och det sanna sättet att leva uppstår. Och nu, min son, gå och tala om för din son Lamech att denne son, som har blivit född, är i sanning hans son, och att detta inte är lögn." Och när Metusalem hade hört sin fader Enoks ord, för han hade visat honom allting i hemlighet, återvände han och visade hemligheterna för Lamech och han kallade pojken för Noa; för han kommer att uppliva jorden efter all förstörelse.

Två monster hade delats av skakningen, ett kvinnligt vidunder som kallas Leviathan, och det slog ner i en avgrund i oceanens vattenströmmar. Och ett annat manligt monster som kallas Behemoth, som med sitt bröst slog ner i en ödslig vildmark på östra sidan av trädgården, namngiven Duidain, där de utvalda bor, där min farfars far togs upp, den sjunde från Adam, den första människan som skapades. Och jag bönföll den andra ängeln att han skulle förklara kraften från de där monstren, hur de delades på en dag och kastades ner på jorden, en i avgrunden i havet, och den andre på torra land i vildmarken. Och han sa till mig: "Du människoson, häri skall du söka efter att få veta vad som är gömt."

Dessa två monster har förberetts så straffet på guds söner inte blir förgäves. Barn och föräldrar ska straffas och slås ihjäl. Men efter det kommer straffen med barmhärtighet och tålamod.

Enok fick veta att insikten till fullkomnandet hade att göra med två monster som delats från varandra. Det var ett kvinnligt monster som slog ner i havet (eller hade sitt uppehälle i havet och i alla vattendrag) och ett manligt monster som slog ner i torra öknen (eller hade sitt uppehälle i vildmarken). Insikt i den symboliska betydelsen skall komma att lösa människans problem. Syftar detta på att guds söners inblandning orsakade en polarisering mellan det kvinnliga och det manliga i våra psyken eller var det helt enkelt en stor asteroid från den förstörda planeten Faeton som styrdes ner mot jorden och delades på mitten i jordens atmosfär? Men asteroider är ju inte manliga eller kvinnliga. Många farliga kvinnliga sagoväsen förknippas med vatten och manliga med vildmarken. En teori är att dessa monster syftar på "Tiamat och Marduk". Tiamat var i mesopotamisk mytologi en kvinnlig monstergestalt som förknippades med saltvatten. Tiamat är en av de första kända drakgestalterna i historien. När Tiamat förenade sig med Apsu, sötvattnet, uppstod livet. Tiamat dödades av guden Marduk som skapade jorden av hennes kropp. I det berömda litterära eposet Enuma-Elish berättas det till exempel att Marduk i en svunnen forntid klöv den stora kaosdraken Tiamat mitt itu och att han av delarna skapade jord och himmel. Zecharia Sitchin föreslår i sina böcker utifrån studier i mesopotamisk mytologi att det finns ytterligare en planet i vårt solsystem "den tolfte planeten eller Nibiru" som cirkulerar i en oval bana runt solen. Ett varv tar 3600 år. Mestadels befinner den sig långt utanför vårt solsystem men en gång under sitt varv kommer den in nära solen. För länge sedan, när den vara inne bland de innersta planeterna, kolliderade en av dess månar med någon av planeterna och orsakade asteroidbältet och jorden klövs i två delar, en större och en mindre och månen bildades.

Två sådana asteroider från en kollision mellan "Tiamat och Marduk" kan åsyftas med dessa monster som slog ner på jorden.

    

 

Hur som helst skall insikten till fullkomnandet ligga i förståelsen av vad guds söner orsakade för slags störning hos människorna. Om det syftar på en polarisering av våra psyken torde lösningen vara att återförena det manliga och det kvinnliga till ett enda fullkomligt medvetande. Det var hur som helst inte människorna som syndat, det var "guds söner" som störde människorna i deras utveckling.

Läs vidare i Relationsteorin

Enoks bok

Gilgamesh eposet

Ur Enoks bok, Boken om himlaljus:

"Och i de dagarna skall livslängden på människorna förkortas, och deras säd skall utvecklas dåligt på fälten, och alla saker på jorden skall förändras, det skall inte framträda i rätt tid: regnet skall inte falla på rätt tid. Och frukterna skall inte växa ordentligt. Och månens ordningsföljd skall ändras, och inte framträda vid rätt tid. Och i de dagarna skall solen skina mer ljust än vanligt. Och många himlakroppar skall förändra sin ordning. Och de skall ändra sina omloppsbanor och uppgifter, de skall inte framträda vid fastställda tidpunkter".

Troligen omgavs jorden av en dimma före floden så att solen inte syntes klart och tydligt. Av någon anledning omvandlades dimman till regn. Det sägs ha regnat i fyrtio dagar i sträck. Därefter kunde man se solen och regnbågen visade sig för första gången.

"Men efter detta ångrade sig den Gamle och sa: "På grund av fåfänga har jag förgjort alla som bo på jorden." Och Han svor vid sitt stora namn: "Hädanefter kommer jag inte att göra så igen mot dem som bo på jorden, och jag kommer att sätta ett tecken i himmelen: och detta skall vara ett löfte mellan mig och dem för alltid, så länge som himmelen är ovan jorden. Och detta är mitt löfte."

!:a Mosebok 6:6

"Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: ”Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem."

!:a Mosebok 8:20

"Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer på altaret. Och Herren kände den blidkande lukten, och han sade till sig själv: ”Aldrig mer skall min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag skall aldrig mer förgöra allt levande, så som jag nu har gjort."

1:a Mosebok 9:8

"Gud sade till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.”

Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden."

Först ångrade sig "Gud" att han skapat människorna så då dödade han dem helt enkelt. Sedan ångrade han sig för att han hade dödat dem. Det verkar som han inte riktigt var vid sina sinnens fulla bruk. Kanske dags att omvärdera begreppet "Gud". Här räcker inte bibelns förklaringar inte till. Begreppet "Gud" ska nog ses som mänskliga kopplingar till hemska naturfenomen eller händelser orsakade av utomjordingar (änglar, guds söner etc.) som inte kunde förstås på annat sätt. Människan vill gärna ha förklaringar när saker händer. Förstår man inte "varför" kan lösningen vara att det var Guds vilja eller så. Kanske guden Jahve aldrig existerade annat än i människors fantasi. Kanske möten med utomjordingar eller högre utvecklade människor från andra kontinenter väckte och satte fart på en sådan fantasi.

 

Evolutionsteori.se - Redaktion: Anders Hesselbom, Johan Karlsson

Fanns det ett skyddande ånghölje?

"En vanlig teori är att jorden innan floden omgavs av ett ånghölje som skapade en drivhuseffekt (som skulle förklara mycket av fossilens utseende, att människan kunde bli så gammal, att stora flygödlor kunde flyga etc etc). Av någon anledning kom detta ånghölje i obalans och vräkte ner sin fuktighet som ösregn. (Detta förklarar också varför det blev kallare på jorden efter floden, att det blev ont om växt-mat och att rovdjursbeteendet utvecklade sig.)"

"Före syndafloden var jordens klimat och världshaven varmare p g a det skyddande ånghöljet."

"(…) jorden faktiskt varit täckt av ett ånghölje ("fästet" i 1 Moseboken)"

"Men ett vanligt skapelsescenarium talar om ett ånghölje som täckte jorden vid skapelsen och innan floden. Det finns flera bibelverser som indikerar ett sådant, tex 1 Mos 1:6-8 & 1 Mos 2:5-6. Under ett ånghölje finns inget direkt solljus (bara diffust) och inga regnbågar bildas. Detta ånghölje kom i obalans vid floden och regnade ner. Därför fanns direkt solljus för första gången efter floden och människorna såg regnbågen för första gången."

[Svenska Gnostiska Biblioteket]