Tao Te Ching

(Dao De Jing)

av Lao-tse

Översättning av Gordon Sandgren


1.

Det Tao som kan observeras är inte det eviga Tao.

Det som kan namnges är inte det eviga namnet.

Det obeskrivliga är universums ursprung.

Då beskrivningar för första gången kunde göras började allting.

Därför när man är fri från önskan ser man mysteriet

När man önskar ser man manifestationer.

Dessa två är detsamma.

När manifestationer framträder ges olika namn.

Deras likhet är ett mysterium,

Mysterium inom mysteriet;

Dörren till varje djup.

2.

Alla i världen känner igen det vackra som vackert.

Häri ligger fröet till fulheten.

Alla känner igen det goda som godhet.

Häri ligger fröet till ondskan.

Därför

Varande och icke-varande skapar varandra.

Svårighet och lätthet får till stånd varandra.

Lång och kort avgränsar varandra.

Hög och låg vilar på varandra.

Ljud och röst harmoniserar varandra.

Fram och tillbaka följer varandra.

Därför befinner sig de visa i ett tillstånd av wu-wei (handling utan att klänga fast).

Och de utför den ordlösa undervisningen.

Häri skapas myriader saker utan avgränsning.

Därför utför de visa handlingar utan att behärska,

Handlar utan förväntningar

Och presterar utan att hålla fast i sina talanger.

Det är precis därför hon inte behöver hålla fast i dem

Eftersom de aldrig lämnar henne.

3.

Om du inte smickrar den som är förträfflig, kommer du att göra andra icke-stridslystna.

Om du inte värdesätter sällsynta skatter, kommer du att hindra andra från att stjäla.

Om folk inte längtar, kommer de inte vara upprörda.

Därför, när de visa regerar,

Renar de folks medvetanden,

De fyller deras magar,

Gör deras ambitioner svagare och

Stärker deras ben.

Om människorna undervisas i att icke vara perfekta och utan längtan

Kommer det att leda till att de intellektuella inte vågar lägga sig i.

Genom att göra wu-wei, kommer medgörligheten att finnas.

4.

Tao är så vidsträckt att när du använder den, kommer alltid någonting att vara kvar.

Så djup är den!

Den tycks vara förfadern till alla myriader saker.

Den slöar det vassa

Löser upp knutor

Mjukar upp det skarpa ljuset

Förenar sig med det vardagliga.

Den är så hel!

Den tycks vara evig.

Den är barn till jag-vet-inte-vem.

Och finns till före den ursprunglige Guden-i-höjden.

5.

Naturen är varken god eller ond,

Den behandlar allt opartiskt.

Den vise är inte heller god eller ond,

Och han behandlar alla opartiskt.

Naturen är som en blåsbälg:

Töm den, men den är inte förbrukad.

Krama den och mer kommer ut.

Den vise skaffar sig erfarenheter

Och han blir aldrig förbrukad.

6.

Tao har blivit kallad den Stora Modern:

Tom men ändå outtömlig,

Den är moder till alla eviga ord.

Den är alltid närvarande i dig.

Du kan använda den hur du vill.

7.

Tao varar för alltid.

Orsaken till att Tao varar för alltid

Är att den aldrig är född.

Därför kan den inte dö.

Den vise placerar sig själv sist men finner sig vara först.

Han ignorerar sin längtan och upptäcker sig vara nöjd.

Han blir fulländad genom att vara i Tao.

8.

Den högsta godheten är som vatten.

Vatten ger näring till allt utan att kämpa.

Ändå vistas det på platser som människor hatar.

Därför den är som Tao.

Som bostad, är jorden bra.

För medvetandet är djupet bra.

Ge utan att vara partisk.

Det goda talet frodas i ärlighet.

I ledande position, är självkontroll bra.

I affärer är skicklighet bra.

Om du inte gör dig till, kommer du inte att bli tillrättavisad.

9.

Att vänta tills allt är mättat är inte så bra som att sluta i god tid.

Ett väldigt skarpt slipat svärd varar inte så länge.

En rum fyllt med guld och juveler kan inte helt skyddas.

Att skryta om ditt välstånd och dina förtjänster får dig på fall.

Efter fullgjort arbete, dra dig tillbaka.

Detta är harmonins väg.

10.

Lugna ner din oroade själ och håll dig till enheten:

Kan du undvika separation?

Fokusera på avspänning:

Kan du vara som ett spädbarn?

När det gäller att öka din insikt:

Kan du få bort dina blockeringar?

Älska dina medmänniskor och regera staten:

Kan du undvika över-manipulation?

När det gäller att öppna eller stänga livsflödet:

Kan du tillåta den kvinnliga energin?

Att upplysa hela universum:

Kan du vara fri från förnuft?

Ge gärna näring åt förnuftet.

Använd det men håll inte fast vid det.

Handla utan att förvänta dig något.

Utmärk dig, men ta inte betalt.

Detta är den Mystiska Moralen.

11.

Trettio ekrar möts i hjulnavet.

Det är på grund av vad som inte finns i navets centrum som gör att kärran är användbar.

Lera formas till ett kärl.

Det är på grund av tomheten i kärlet som gör att det är användbart.

Såga ut dörrar och fönster för att göra ett rum.

Det är på grund av dessa öppningar som rummet är användbart.

Därför, det närvarande används för avkastning.

Men det är i frånvaron som användbarheten finns.

12.

De fem färgerna förblindar våra ögon.

De fem tonerna gör våra öron döva.

De fem aromerna förvirrar vår smaklökar.

Kapplöpning och jakt avtrubbar.

Att äga sällsynta skatter föder ett skadligt beteende.

Därför beaktar den vise sitt centrum, och inte sina sinnen.

Han kan släppa sinnena och väljer sitt centrum.

13.

Acceptera en förnedring som en överraskning.

Värdera en stor olycka som du värderar ditt eget själv.

Vad menar jag med "Acceptera en förnedring som en överraskning"?

När du är ödmjuk

Är insikten en överraskning

Och så är förlusten.

Det är därför jag säger, "Acceptera en förnedring som en överraskning."

Vad menar jag med "Värdera stor olycka som du värderar ditt eget själv "?

Om jag inte har något själv, hur kunde jag då uppleva olycka?

Därför, om du ger ditt liv som ett bidrag till världen,

Kan du lita på världen.

Om du älskar att ge dig själv på detta vis,

Då kan du vara anförtrodd åt världen.

14.

Leta efter det, det kan inte ses.

Det heter det avlägsna.

Lyssna på det, den kan inte höras.

Den heter det sällsynta.

Sträck dig efter det, det kan inte fås.

Det heter det obestämbara.

Dessa tre ytterligheter kan inte begripas.

Därför kan de sammanfogas till ett.

Dess topp är inte ljus;

Dess botten är inte mörk;

Det existerar oupphörligt, det kan inte namnges och det återvänder till ingenting.

Sålunda kallas det den formlösa formen,

Bilden av ingenting.

Detta kallas det mest fördunklade.

Gå den till mötes, men du kan inte se dess ansikte.

Följ den, men du kan inte se dess rygg.

Fokusera på den uråldriga Tao

Så kan du föreställa dig den innevarande existensen

Och var medveten om vår urtids-början.

Detta har kallats Tao, begynnelsens tråd.

15.

De gamla taoistiska mästarna

Hade subtila, fantastiska och mystiska genomslagskrafter

Ett djup som man inte kan få kunskap om.

Det är för att de är omöjliga att få kunskap om

Som vi är tvingade att lägga märke till deras framträdande.

Tvekande, som en som ska gå över en isbelagd flod.

Beredd, som en som är rädd för alla grannar runt ikring.

Värdig, som en gäst.

Lös, som is som håller på att smälta.

Rättfram, som en träplanka.

Öppen, som en dalgång.

Mörk, som dyigt vatten.

Vem kan vara förvirrad, och använda klarhet för att gradvis bli upplyst?

Vem kan vara lugn, och använda oupphörlig tillämpning för eventuell framgång?

Den som håller sig till denna väg ber inte om fullbordan.

Därför att han inte ber om fullbordan

Kan han bli splittrad

Och handla utan att få en vinst.

16.

Åstadkom tomheten till sin ytterlighet.

Behåll stillheten hel.

Myriader saker agerar i samstämmighet.

Därför iakttager jag deras återgång.

Allt blomstrar och återvänder sedan till sin rot.

Återvändandet till roten heter tystnad.

Tystnad heter återvändande till liv.

Återvända till liv heter konstant.

Att känna till denna konstant heter upplysning.

Att handla godtyckligt utan att känna till konstanten är skadligt.

Att känna till konstanten är mottaglighet, vilken är opartisk.

Opartiskhet är kungavärdighet.

Kungavärdighet är Himmelen.

Himmelen är Tao

Tao är evig.

Fastän du förlorar din kropp, dör du inte.

17.

Från antiken och framåt har de känt till och tillägnat sig Tao.

De som kom därefter älskade och prisade den.

Nästa var skräckslagna för den.

Och därefter föraktade de den.

Om du är i avsaknad av ärlighet kommer ingen att tro dig.

Hon är så omsorgsfull med sina älskade ord!

När hennes arbete är fullständigt och hennes arbete är klart,

Då säger alla: "Vi gjorde det!"

18.

När det stora Tao försvinner

Då uppstår plikt och rättvisetänkande.

När intelligensen är manifesterad

Då visar sig bedrägeriet.

När relationerna inte är i harmoni

Då kommer fromheten.

När landet är i kaos

Då framträder lojala ministrar.

19.

Gör er av med "helighet" och överge "duktighet" och människorna kommer att ha nytta av det hundrafalt.

Bli av med "moral" och överge "rättvisa" och människorna kommer att återvända till att göra bra saker.

Bli av med duktigheten och överge förtjänsten, och tjuvar och gangster kommer inte att finnas mer.

Då ovanstående är endast ord, är de inte tillräckligt.

Därför behöver det vara någonting som inkluderar dem alla.

Se på ursprunget och ha en icke-differentierad hållning.

Minska själviskheten och minska på längtan.

20.

Bli av med kravet att "lära" och "oro" kommer att försvinna.

Hur stor skillnad är det mellan "ja" och "nej"?

Hur långt ifrån varandra är "god" och "ond"?

Dock vad människorna fruktar kan inte åsidosättas.

Jag är splittrad, och har aldrig varit i det behagliga centrum.

Alla människor uppskattar sig själva, som om de är på fest.

Jag förblir ensam, har inte ännu visat mig.

Som ett spädbarn som ännu inte har skrattat.

Trött, som en förtvivlad som inget hem har att återvända till.

Alla människor uppskattar det speciella

Men jag har lämnat allting bakom mig.

Jag är okunnig om andras tankar.

Så tråkigt!

Medan de flesta är klartänkta och glada, är jag ensam oansenlig.

De flesta vet allting.

För mig verkar allt som i ett dunkel.

Så trist!

Som havet.

Blåser bara runt!

Det tycks inte finnas någon plats att vila på.

Alla har ett mål i sikte.

Jag är som en okunnig bondlurk.

Jag är inte som andra folk.

Jag vill bli uppfödd av Modern.

21.

Den stora moralens form är någonting som bara Tao kan följa.

Tao som en "sak" är bara vag och otydlig.

Hur otydlig! Hur vag! Formen är inne i den.

Hur vag! Hur otydlig! Det finns saker i Tao.

Hur djup! Hur mörk! I Tao är naturen.  

Naturen är så verklig - i det avseendet är det en övertygelse.

Från nutid till antiken har dess namn alltid funnits med, så vi kan undersöka allt ursprung.

Hur vet jag formen på allt ursprung?

22.

Det ofullständiga är fullständigt.

Det krokiga är rätat.

Uppnåendet är där det finns lite.

Där det är mycket, där är förvirring.

Därför håller de visa fast vid det som är ett och blir därmed modell för allt.

Hon visar sig inte själv, och är därför tydlig.

Hon försäkrar sig inte, och är därför erkänd.

Hon skryter inte och har därför meriter.

Hon är inte stolt och är därför framgångsrik.

Det är för att hon inte strider som ingen kan strida med henne.

Hur kunde de gamla säga, "Det ofullständiga är fullständigt" inte var det tomt prat?

Tro på det fullständiga och återvänd till det.

23.

Att tala lite är naturligt.

Därför blåser en storm inte hela morgonen

Inte heller hällregnar det en hel dag.

Vem gör dessa saker? Himmelen och Jorden.

Om inte ens Himmelen och Jorden kan framtvinga perfekt kontinuitet

Hur kan då folk förvänta sig det?

Därför går det att balansera sina handlingar med hjälp av Tao.

Om du är ense med Tao blir du ett med Tao.

Om du är ense med moralen blir du ett med den.

Om du är ense med förlusten blir du ett med den.

Tao accepterar gärna denna samstämmighet.

Moralen accepterar gärna denna enighet.

Förlusten accepterar gärna även samstämmigheten.

Om du är opålitlig, kommer folk inte att ha förtroende för dig.

24.

Om du står på tå, är du ostadig.

Bredbent kan du inte gå.

Om du anstränger dig för att synas, kommer du inte att synas.

Om du hävdar dig, kommer du inte att skina.

Om du skryter, kommer du inte att ha några meriter.

Om du framhäver dig själv, kommer du inte att nå framgång.

De som håller sig till Tao kallar detta

Överbliven mat och bortkastad handling

Och alla ogillar dem.

Därför gillar en Taoist inte detta.

25.

Där var någonting formlöst och perfekt

före universum blev till.

Så tyst och öde! Ensamt. Oföränderligt.

Evigt närvarande.

Det är universums Moder.

I brist på bättre namn kallar jag det Tao.

När jag tvingas att kategorisera det, kallar jag det "stort".

Det genomsyrar allt på insidan och utsidan, och det

Återvänder till alltings ursprung.

Tao är bra, Himmelen är bra, jorden är bra

Och  mänskligheten är bra.

Inom vårt rike finns fyra storheter och  mänskan är en av dem.

Mänskan följer jorden.

Jorden följer Himmelen.

Himmelen följer Tao

Tao följer bara sig själv.

26.

Kraften är ljusets rot.

Det orörliga är källan till all rörelse.

Därför reser de visa alla dagar

utan att lämna sitt hem.

Fastän det finns spektakel att se passerar han med lätthet.

Varför skall en ledare fladdra runt som en dåre?

Hur kan en ledare för en stor stat vara så intresserad av sig själv

Att han ignorerar människorna?

Om du tar lätt på dem kommer du att förlora din rötter.

Om du är instabil, kommer du att förlora ditt ledarskap.

27.

En god vägfarare lämnar inga spår.

Bra tal saknar småaktig kritik.

En god matematiker behöver ingen räknare.

En ordentligt stängd dörr kommer att förbli stängd utan en regel.

Skickligt fastsättande kommer att förbli fast utan band.

Det är på detta sätt som de visa alltid är skickliga i att upplyfta folket.

Därför överger hon inte någon.

Hon är alltid skicklig i att hjälpa

Därför ger hon inte upp något.

Detta kallas "förverkligande genom hennes upplysning".

Härav följer att de som är bra är lärare lär dem som

inte-är-så-bra.

Och de som inte-är-så-bra är de godas jobb.

Värdera inte din lärare eller älska inte dina studenter:

Även om du är elegant, kan du ha allvarliga fel.

Detta kallas Viktig Subtilitet.

28.

Var medveten om det manliga och var trogen det kvinnliga.

Var som en dalgång för alla.

När du är en dalgång för alla

är du alltid bra

Och du har återvänt till oskuldsfullhet.

Känn till det Vita, var trogen det Svarta

Var en modell för alla.

När du är en modell för alla

Är du alltid bra och fri från fel

Och du återvänder till gränslöshet.

Känn till Äran och var trogen mot Förnedring

Var en dalgång för alla.

När du håller dig till detta är du fullständig

Och du återvänder till ett tillstånd av "obearbetat stenblock".

Blocket är hugget av verktyg.

De visa använder dem för att utföra uppgifterna.

Därför skär inte de bra skräddarna bort något.

29.

Om du vill styra världen

Kan jag förutse att du inte kommer att lyckas.

Världen är ett andligt fartyg, som inte kan kontrolleras.

Manipulatörer rör bara till saker.

Roffare förlorar sitt. Därför:

Ibland leder du

Ibland följer du

Ibland har du svårt att andas

Ibland andas du lätt

Ibland är du stark

Ibland är du svag

Ibland förstör du

Och ibland blir du förstörd.

Härav undviker de visa omåttlighet

De undviker storslagenhet

De undviker arrogans.

30.

Om du använde Tao som en princip för att styra

Skulle du inte styra människorna med militär makt.

Det man sår får man skörda.

Där generaler har slagit läger

Där växer törne och taggiga buskar.

I  kölvattnet från en stor armé

Kommer år av hungersnöd.

Om du vet vad du gör

Kommer du att göra vad som är nödvändigt och sedan vara nöjd.

Utför men skryt inte

Utför utan att visa

Utför utan arrogans

Utför utan att styra

Utföra utan att tvinga.

När saker utsmyckas minskar de.

Detta kallas icke-Tao

icke-Tao är kortlivad.

31.

Skarpa vapen är olycksbådande instrument.

Alla hatar dem.

Därför gillar inte Tao-människan dem.

I gentlemannens inrikes-affärer

är hedersvaktens ställning till vänster.

I militära affärer är hans ställning till höger.

Eftersom vapen är olycksbådande instrument, är de inte gentlemannens instrument

Så han använder dem utan nöje

Och han värderar enkelhet.

Seger är aldrig sött.

De som tycker att seger är sött

Är de som uppskattar dödande.

Om du uppskattar dödande, kan du inte vinna förtroende hos människorna.

Vid gynnsamma tillfällen är platsen för hedersvakten till vänster.

Vid olycksbådande tillfällen är platsen till höger.

Löjtnanten står till vänster.

Chefs-kommendören står till höger.

Och de talar med begravnings- riter för att begrava.

Vanlig folk, varifrån alla döda har kommit

Gråter och klagar.

Segrarna begraver dem med begravnings-riter.

32.

Tao är alltid anonym.

Och även fast ett ungt träd är litet

Kan ingen tvinga det att växa.

Om härskare kunde förverkliga denna princip

Skulle alla saker utvecklas naturligt.

Himmel och Jord skulle vara naturligt harmonierade

Och regn skulle vara söt dagg.

Folk som inte handhar Tao på dess eget villkor

Gör justeringar;

Och på så vis börjar indelningen med namn.

Eftersom det redan finns för mycket namn

Borde det sättas stopp för det.

Genom att veta var du skall stoppa, kan du undvika fara.

Tao's existens i världen

Är som vattenströmmar i dalgångar som rinner ut i floder och hav.

33.

Om du förstår andra är du smart.

Om du förstår dig själv är du upplyst.

Om du övervinner andra är du kraftfull.

Om du övervinner dig själv har du styrka.

Om du vet hur man kan vara nöjd är du rik.

Om du kan agera med kraft, har du vilja.

Om du inte förlorar din saklighet kan du bli bestående.

Om du kan dö utan att förlora något, är du evig.

34.

Alla myriader saker litar på Tao för deras liv men de urskiljer inte det.

Det förs fram till fullbordande men kan inte sägas existera.

Tao kläder och föder alla saker utan att härska över dem.

Det är alltid fritt från önskan, så vi kan kalla det "det lilla".

Myriaderna återvänder till det och det kräver inte herravälde

Därför kan det kallas "stort".

Tills avslutningen, betraktar Tao inte sig själv som Stort.

Därför förverkligar det sin storlek.

35.

Håller sin Stora Form

Alla passerar bort.

De passerar bort oskadda, vilande i Stor Fred.

Det är för mat och musik som förbipasserande resenärer stannar.

När Tao framträder från dess öppning

Är den så subtil, och den har ingen smak.

Titta på den, du kan inte se den.

Lyssna, du kan inte höra den.

Använd den

Du kan inte uttömma den.

36.

Det som kommer att förminskas

Måste först ha ökat.

Det som kommer att försvagas

Måste först ha blivit förstärkt.

Det som kommer att falla ner

Måste först ha blivit upprest.

Det som kommer att tagas

Måste först ha givits.

Detta kallas ”gömd insikt”.

Det stilla och mjuka övervinner det hårda och aggressiva.

En fisk kan inte lämna vattnet.

Landets mäktiga vapen

Borde inte förbises.

37.

Tao är alltid icke-existerande

Ändå är det ingenting den inte gör.

Om härskaren kan förverkliga den

Kommer allting att ändras på ett naturligt sätt.

När den ändras, vill de handla.

Så jag måste tygla dem att använda det namnlösa "obearbetade stenblocket (ur-medvetandet)."

Att använda det namnlösa obearbetade blocket

Gör att de blir de fria från begär.

Fria från begär är de lugna och

Allt-under-Himmelen är naturligt ordnat.

38.

Sann moral är inte moralisk

Därför har den moral.

Ytlig moral misslyckas aldrig att vara moralisk

Därför har den ingen moral.

Sann moral "agerar" inte

Och måste vara icke-existerande för att fungera.

Ytlig moral "agerar"

Och måste vara tydligt för att fungera.

Sann godhet "agerar"

Men måste vara icke-existerande för att fungera.

Sann Rättvisa "agerar"

Men måste vara tydligt för att fungera.

Sann korrekthet "agerar" och om du inte reagerar

Kommer de att rulla upp sina ärmar och hota dig.

Därför, när Tao är försvunnen kommer moralen

När moralen är försvunnen då är godheten där

När godheten är försvunnen då är Rättvisan där

Och när Rättvisan är försvunnen då är korrektheten där.

Nu är "korrekthet" det yttre framträdandet för trohet och ärlighet

Och början på oreda.

Ockulta förmågor är bara blommor från Tao

Och början på dumhet.

Därför vistas Mästarna i verkligheten

Och inte i det ytliga.

Vila i frukten och inte i blomman.

39.

De i det förgångna hade uppnått helhet:

Himmelen uppnår helhet med dess klarhet;

Jorden uppnår helhet med dess fasthet;

Själen uppnår helhet med dess förmåga till överskridande;

Dalgången uppnår helhet när den är fylld;

Myriader Saker uppnår helheten i liv;

Härskaren uppnår helhet i rätt ledning av människorna.

Om Himmelen saknade klarhet vore den delad;

Om jorden saknade fasthet skulle den flyga bort;

Om själen saknade förmåga till överskridande vore den utmattad;

Om dalgången saknade fullständighet vore den uttömd;

Om myriader saker saknade liv skulle de försvinna.

Om härskaren saknar ädelt sinne och höghet kommer han att vara satt på det hala.

Härav

Ädelt sinne har anspråkslöshet som sin rot

Det Höga har det Låga som sin bas.

Därför kallar kungar sig för "de föräldralösa, de ödmjuka, de ovärdiga".

Är inte detta att ta det låga som det grundläggande? Eller hur?

På detta vis du kan få till stånd en bra effekt utan att kämpa.

Önska dig inte sällsynta ädelstenar

Eller stora mängder sandkorn.

40.

Återvändande är Tao`s rörelse.

Uppmjukning är dess funktion.

Alla saker i kosmos uppstår från varandet.

Varandet kommer från icke-varandet.

41.

När duktiga studenter hör talas om Tao

Strävar de efter att praktisera den.

När medelmåttiga studenter hör talas om Tao

Behåller de den ibland och ibland förlorar de den.

När underlägsna studenter hör talas om Tao

Börjar de gapskratta.

Men "att inte skratta" är i sig själv inte tillräckligt för att kallas Tao, och därför är det sagt:

gnistrande Tao tycks mörk

Framsteg i Tao tycks se ut som tillbakagång.

Bestämma sig för Tao tycks kärvt.

Sann moral är som en dalgång.

Det rena tycks ödmjukt.

Innehållsrik moral tycks vara otillräcklig.

Etablerad moral tycks bedräglig.

Verklighetens ansikte tycks förändra sig.

Den stora rutan har inga hörn.

Stora möjligheter tar lång tid att genomföra.

Stort ljud är svårt att höra.

Bästa formen är otydlig.

Tao är gömd och anonym.

Detta är exakt varför Tao är bra för utveckling och fulländande.

42.

Tao producerar ett, ett producerar två.

Två producera tre och tre producerar alla saker.

Alla saker underkastar sig yin och omfamnar yang.

De mjukar upp sin energi för att uppnå harmoni.

Folk hatar att tänka på sig själva som "föräldralösa", "ödmjuka", och "ovärdiga"

Ändå kallar sig kungar för dessa namn.

Några förlorar och ändå vinner,

Andra vinner och ändå förlorar.

Det som lärs ut av människorna

Lär även jag ut:

"De starka väljer inte platsen för deras död".

Jag betraktar detta som fadern till alltings lärande.

43.

Det mjukaste i världen

Kommer att övervinna det svåraste.

Icke-varande kan träda in där inget rum finns.

Därför känner jag till nyttan med icke fastklängande handling.

Det ordlösa lärandet och den icke fastklängande handlingen

Är sällsynt.

44.

Vilket är kärast, ditt rykte eller ditt liv?

Vilket är störst, ditt liv eller dina ägodelar?

Vilket är mest smärtsamt, vinst eller förlust?

Därför betalar vi alltid ett stort pris för överdriven kärlek

Och lider djupt vid förlust av stor rikedom.

Att veta när det räcker, gör att du inte behöver bli förödmjukad.

Att veta när du ska sluta, gör att du inte riskerar för mycket

Och du klarar dig länge.

45.

Stor fulländning tycks bristfällig, trots det fungerar det utan problem.

Stor fullständighet tycks tom, trots det fungerar det utan utmattning.

Det raka tycks krokigt,

Stor skicklighet tycks klumpig,

Stor vältalighet tycks stammande.

Upphetsning övervinner kyla, stillhet övervinner hetta.

Klarhet och stillhet ställer allting tillrätta.

46.

När Tao tar överhanden i  landet

Betar hästarna avspänt och befruktar jorden.

När det är brist på Tao i landet

Föds det upp krigshästar utanför staden.

Naturlig katastrof är inte så dåligt som att inte veta vad som är nog.

Förlust är inte så dåligt som att önska mer.

Därför är den mängd som kommer av att veta vad som är nog en evig tillräcklig mängd.

47.

Utan att gå utanför dörren, kan du veta allting,

Utan att titta ut genom fönstret, kan du veta Himmelens väg.

Ju längre du går, ju mindre vet du.

Den Vise förstår utan att gå igenom hela processen.

Hon är berömd utan att visa sig.

Hon är perfekt utan strävan.

48.

Vid studier uppnås något varje dag.

Att följa Tao, innebär att släppa taget om något varje dag.

Släpp taget och återigen, släpp taget.

Utöver det behöver ingenting annat göras.

Inte-göra, ingenting är kvar att ångra.

Du kan äga världen genom att aldrig manipulera den.

Oavsett hur mycket du manipulerar

Kan du aldrig äga världen.

49.

Den Vise har inget fastlåst tänkande,

Hon tar andra människors tänkande som sitt eget.

Jag behandlar det goda som gott, jag behandlar även det onda som gott.

Detta är sann godhet.

Jag har förtroende för pålitlighet, jag har även förtroende för opålitlighet.

Detta är riktigt förtroende.

När den vise bor med folk, harmoniserar hon med dem

Och hemlighåller sina tankar för dem.

De visa behandlar dem som deras barn.

50.

Komma till liv och träda in i döden.

De vise ger upp sig själva för vad ögonblicket har att erbjuda

Han vet att han kommer att dö,

Och han har inget kvar att hålla fast vid:

Inga illusioner i sina tankar,

Inget motstånd i sin kropp.

Han tänker inte på sina handlingar;

De flyter ut från hans innersta kärna.

Han håller ingenting tillbaka,

Därför är han beredd att dö,

Som en man som är redo att sova

Efter en god dags arbete.

51.

Tao ger födelse åt livet,

Moralen uppfostrar,

Materian formar det,

Handlingar förfinar det.

Därför, finns det ingen av de myriader saker som inte vördar Tao eller inte uppskattar dess moral.

Detta vördande av Tao och uppskattande av dess moral är någonting de gör naturligt, utan att bli

tvingade.

Därför, ger Tao födelse.

Dess moral fostrar, utvecklar, höjer, justerar och disciplinerar,

Uppfödandet, täcker och skyddar,

Skapar men äger inte,

Handlar utan förväntning,

Leder utan att tvinga.

Detta kallas "Mystisk Moral".

52.

Alla saker har en början, vilket vi kan betrakta som deras Moder.

Genom att känna Modern, kan vi känna hennes barn.

Att känna barnet, gör att du ändock kan ha en uppfattning om Modern

Du kan dö utan smärta.

Fyll igen hålen

Stäng dörrarna,

Du kan avsluta dit liv utan oro.

Öppna dörrarna,

Bli mer inblandad,

I slutet kan du inte bli hjälpt.

Att se det subtila kallas upplysning.

Att vara flexibel kallas styrka.

Använd upplysningen, men återvänd till ljuset.

Skada inte dig själv.

Detta kallas att "praktisera det eviga".

53.

Om jag hade ett ögonblicks klokhet

Skulle jag vandra på den Stora Vägen och endast frukta att komma bort från den.

Fastän Vägen är ganska bred

Älskar folk genvägar.

Domstolen är felfri,

Medan fälten är övervuxna med ogräs,

Och kornbodarna är tomma.

Bär de fina silkes kläder,

Bär på skarpa svärd,

Mätta sig med mat och dryck

Har välstånd i överskott.

De kallas tjuvaktiga skrävlare.

Detta är definitivt inte vägen.

54.

Det väletablerade rycks inte upp med rötterna.

Den som har ett fast grepp tappar inte taget.

Generation efter generation dyrkar förfäderna utan avbrott.

Odla Tao i dig själv och moralen kommer att vara riktig.

Odla den i familjen och moralen kommer att flöda över.

Odla den i staden och moralen kommer att vara stor.

Odla den i landet och moralen kommer att vara riklig.

Odla den i världen och moralen kommer att vara överallt.

Därför, titta på dig själv och observera dig.

Titta på din familj och observera den.

Titta på din stad och observera den.

Titta på ditt land och observera det.

Tita på världen och observera den.

Hur vet jag att världen är som den är?

55.

Den som förblir rik i moralisk kraft

Är som ett nyfött barn.

Bin, skorpioner och giftiga ormar biter det inte,

Vilda djur angriper det inte,

Rovfåglar slår inte sina klor i det.

Fastän dess ben är svaga

Och musklerna mjuka,

Är dess grepp starkt.

Utan att känna till blandningen mellan man och kvinna

Är barnet en perfekt produktion,

Absolut i vitalitet.

Barnet kan skrika hela dagen utan att bli hes.

Det är absolut i sin harmoni.

Förstående harmoni kallas Konstant.

Att känna till Konstanten kallas upplysning.

Närande liv kallas välsignelse.

Att ha kontroll över andningen kallas styrka.

När saker har blommat förfaller de, och

Detta kallas icke-Tao.

Icke-Tao dör snabbt.

56.

Hon som vet talar inte.

Hon som talar vet inte.

Fyll igen dina hål, stäng dina dörrar,

Mjuka upp dina kantigheter, lossa dina band.

Mjuka upp ditt bländande sken och bli ett med vardagen.

Detta kallas mystisk enhet.

Fastän du inte kan äga Tao, är den ditt innersta

Och samtidigt är den dig avlägsen.

Fastän du inte kan äga den, har du nytta av den,

Och kan bli skadad av den.

Du kan inte äga den, men är uppskattad genom den

Och anspråkslös av den.

Därför värderar världen dig.

57.

Använd rättvisa i styrandet av staten.

Använd överraskningstaktik i krigföring.

Var ointresserad och du kommer att äga världen.

Hur vet jag att det är så?

Genom detta:

Ju mer regler det finns,

Desto fattigare blir folket.

Ju mer dödliga vapen folk äger,

Ju mörkare är landet och stammen.

Ju smartare människorna är,

Ju mer speciella handlingar kan de utföra.

Ju petigare lagarna är,

Desto fler tjuvar och gangsters finns det.

Därför säger de visa:

"Jag tvingar inte fram min filosofi och människorna förändrar sig ändå.

Jag uppskattar min klarhet och människorna rättar till sig själva.

Jag ingriper inte och människorna berikar sig trots det.

Jag har inga önskningar

Och människorna upptäcker sina unika medvetanden".

58.

När myndigheten låter folket vara ifred

Är de avslappnade.

När myndigheten är petig

Blir människorna oroliga.

Motgång har med tur att göra.

Tur gömmer olycka.

Vad har en bestämd avgränsning?

Vad är abnormt?

Det normala återgår till underlighet.

Godhet återgår till förvrängning.

Folk har uppenbarligen varit förvirrade en lång tid.

Därför reglerar de visa saker utan att ingripa.

De slipar utan att separera,

Rätar ut utan att dra upp riktlinjer.

De lyser utan att glänsa.

59.

Där finns ingenting som är så bra som enkelhet

När det gäller att regera ett land och tjäna Himmelen.

Bara genom enkelhet kan du snabbt tillfriskna.

När du snabbt tillfrisknar ackumulerar du moral.

Att ha ackumulerad moral:

Det finns ingenting du inte kan övervinna.

När det inte finns någonting som du inte kan övervinna

Vem vet var gränserna går för dina möjligheter?

Dessa gränser blir outgrundliga,

Du kan besitta landet.

När Ur-Modern besitter landet kan det bli lång-livat.

Detta kallas "att plantera rötterna djupt och ordentligt".

Det är Vägen till lång liv och eviga visioner.

60.

Att styra ett stort land är som att tillaga en liten fisk.

När du regerar folk med Tao

Kommer demoner inte att ha någon kraft.

Inte så att de inte har kraft,

Men deras kraft kommer inte att skada folket.

Eftersom de visa inte skadar folket,

Kommer de två inte att skada varandra.

Här smälter deras kraft samman till en och återvänder.

61.

En bra stat skall vara som en flodsänka.

En blandning av hela världen,

Den är världens kvinnlighet.

Kvinnlighet övervinner alltid manlighet med mjukhet

Eftersom mjukhet är mindre.

Därför om en stor stat tjänar åt en liten stat

Kommer den att vinna förtroende hos den lilla staten.

Om en liten stat tjänar åt en stor stat

Kommer den att vinna förtroende hos den stora staten.

Därför tjänar några för att vinna förtroende

Och några vinner förtroende trots slaveri.

Den stora staten vill ingenting annat

Än att förena och föda sitt folk.

Små stater vill ingenting annat

Än att tjäna rätt person.

Därför får båda vad de vill ha.

Storhet ligger i att tjäna.

62.

Tao är gömd djupt i alla ting.

Den är en god skatt

Och en tillflykt för det som inte är så bra.

Med skickliga ord kan du bli framgångsrik.

Med hedersvärda handlingar kan du bli uppskattad.

Folk kanske inte är så bra, men hur kan du förneka dem?

Därför, även om det finns fina juveler som bärs fram på hästar vid kejsarens kröning och installationen av de tre prinsarna,

Är inte detta så bra som att stanna där du är

Och låta dig utvecklas i Tao.

Varför värderade de gamla Tao så mycket?

Man kan inte säga att det var för söka vinning

Eller för att avskräcka brott med bestraffning.

Därför är den det mesta prisade i världen.

63.

Handla utan att "göra"

Bli inblandad utan att manipulera.

Smaka utan att smaka.

Göra det stora smått,

Och gör många, få.

Svara på ilska med moral.

Bearbeta svårigheter medan det fortfarande är lätt.

Ta itu med det stora medan det fortfarande är litet.

Det svåra i livet

Börjar alltid med att vara lätt.

Stora företag har en gång varit små.

Därför tar den vise aldrig itu med det stora

Och får på så vis möjlighet att förverkliga sin storhet.

Oviktiga ord genererar liten övertygelse,

Mycket bekvämlighet leder till mycket svårighet.

Därför behandlar den vise saker som om de var svåra,

Och härav, blir de lättare.

64.

Det som ligger och vilar är lätt att ta tag i.

Det som ännu inte har inträffat är lätt att planera för.

Det som är ömtåligt kan med lätthet brytas sönder.

Det som är ytterst litet kan med lätthet spridas.

Hantera saker innan de uppstår.

Klara av affärer innan de är en enda röra.

Ett tjockt träd växer upp från ett pyttelitet frö.

En hög byggnad börjar med en hög jord.

En resa på hundra mil börjar med ett steg.

Planlägg saker, och du är besegrad;

Håll fast, och du tappar taget.

Den vise få det inte att gå ihop, därför är hon inte slagen.

Genom att inte hålla fast, förlorar hon inte det.

När folk funderar ut sina projekt

Tröttnar de ofta innan det är klart.

Om du är lika engagerad vid slutet

Som du var vid början,

Kommer du inte att bli så besviken.

Därför vill den vise ha icke-längtan,

Värdera inte sällsynta saker,

Studera det som inte kan läras in

Så att Tao kan rätta till misstagen hos den genomsnittliga människan

Och hjälp alla saker i att manifestera sin sanna natur

Utan att tvinga fram det.

65.

De gamla var skickliga i att använda Tao

De upplyste inte människorna,

Utan gav dem snarare enkelheten.

När människorna är svåra att styra

Beror det på deras duktighet.

Därför

Om du använder duktighet för att styra staten

Är du en statens rövare.

Om du inte använder duktighet för att styra staten

Är du en välsignelse åt staten.

Att alltid känna till det lämpliga kallas

Mystisk Moral.

Hur djup och vittgående är inte den Mystiska Moralen!

Den får allt att återvända

Tills de når den Stora Normen.

66.

Anledningen till att floder och hav kan betraktas som

Härskare över dalgångarnas strömmar

Är på grund av att de är belägna under dem.

Därför kan de vara deras härskare.

Så om du vill vara över folk

Måste du tala ödmjukt till dem.

Om du vill leda dem

Måste du placera dig bakom dem.

Därför är den vise placerad ovanför

Och människorna känner sig inte förtryckta.

Han är främst och de känner inget fel i det.

Därför tycker de om att placera honom främst och störs inte av det.

Eftersom han inte tävlar med någon.

Ingen tävlar därför med honom.

67.

Orsaken till att alla kallar min Tao stor

Är för att det inte finns någonting som den.

Det är exakt därför den är stor

Att det finns ingenting som den.

Om det var någonting som var exakt överensstämmande med den

Hur skulle den kunna vara liten?

Jag har tre skatter som jag gillar och vårdar.

Den första är medlidande,

Den andra är enkelhet,

Den tredje är att inte våga sätta mig själv före någon annan.

När jag har medlidande, kan jag vara modig.

När jag är enkel, kan jag vara generös.

När jag inte vågar sätta mig själv före någon annan

Kan jag ta tiden i akt för att förfina mina talanger.

I fall jag är modig utan medlidande

Generös utan att vara enkel, eller

Sätta mig främst utan att sätta mina egna angelägenheter sist,

Så kan jag lika gärna vara död.

Om du lönar krig med medlidande kommer du att segra.

Om du skyddar dig själv med medlidande kommer du att vara ogenomtränglig.

Himmelen kommer att ta hand om dig,

Och skydda dig med medlidande.

68.

Den bästa krigaren är aldrig aggressiv.

Den bästa kämpen är aldrig argsint.

Den bästa taktikern går inte i strid med fienden.

De bästa användarna av sin talanger placerar sig själva bakom dem.

Detta kallas icke-stridande moral.

Det kallas förmågan att engagera människors talanger.

Den kallas sammanfogande med Himmelen.

De gamla var utan jämförelse bra på detta.

69.

Strateger har ett uttryck:

"Jag föredrar att kunna röra mig, hellre än att vara i en låst ställning

Föredrar att flytta tillbaka ett steg än gå fram en decimeter".

Detta kallas framsteg utan att avancera;

Förbereda sig utan att vilja glänsa;

Slå till där det inte finns något försvar;

Intagande honom utan strid.

Det finns ingen större fara än att underskatta sin motståndare.

Om jag underskattar min motståndare

Kommer jag att förlora det som är kärast.

Därför

När motståndare drabba ihop

Kommer den som är ledsen för det att vara vinnaren.

70.

Mina ord är lätta att förstå

Och lätta att praktisera.

Ändå är det ingen som förstår dem eller praktiserar dem.

Mina ord har ett ursprung;

Mina handlingar har en princip.

Det är bara på grund av att du inte förstår detta

Som du inte förstår mig.

Eftersom det är få som förstår mig

Är jag värderad.

Därför bär de visa grova kläder.

Dock gömmer sig en juvel i hans bröst.

71.

Det finns ingenting bättre än att veta att man inte vet.

Inte veta, men ändå tänka att man vet--

Detta är sjukdom.

Bara när du är sjuk av att vara sjuk

Kan du bli frisk.

De visa blir inte sjuka

Det beror på att hon är trött på sjukdom.

Därför är hon inte sjuk.

72.

När människorna inte är rädda för din kraft

Då har din kraft blivit riktigt stor.

Stör dem inte i deras inre angelägenheter.

Underkuva inte deras uppehälle.

Det är bara ditt förtryck som gör dem förtryckta.

Därför förstår den vise sig själv

Men visar inte upp sig.

Älskar sig själv

Men skryter inte.

Därför släpper hon taget

Och är nöjd med det.

73.

Om du är modig att våga kommer du att dö.

Om du är modig i att inte-våga kommer du att leva.

En är välgörande och den andra är skadlig.

Vem förstår orsaken till varför Himmelen ogillar vad den ogillar?

Även de visa har svårt att förstå detta.

Himmelens väg är att segra med lätthet utan att kämpa.

Att svara bra utan ord,

Att komma naturligt utan att vara speciellt inbjudan,

Att planera bra utan oro.

Himmelens nät är vidsträckt.

Det är löst.

Ändå slipper ingenting igenom.

74.

Om människorna inte är rädda för döden

Hur kan du skrämma dem med döden?

Om du får människorna att oupphörligt vara rädda för döden

Genom att fokusera på någon som gör någonting ovanligt

Och döda den personen,

Vem vågar då röra sig?

Det finns alltid officiella bödlar att hantera detta.

Om du spelar rollen av officiell bödel

Är det som att spela rollen av Mäster Snickaren.

Det är inte många som inte vill hugga av deras händer.

75.

Orsaken till varför folket svälter

Beror på att deras härskare lägger omåttliga skatter på dem.

De är svåra att regera

Därför att deras härskare har sina egna ändamål i sinnet.

Orsaken till att folk tar lätt på döden

Är för att de vill att livet skall vara rikt.

Därför tar de lätt på döden.

Det är bara genom att inte leva för ditt eget ändamål

Som du kan ställa dig över värderingar av livet.

76.

När folk är nyfödda är de milda och mjuka.

Vid döden är de hårda och stela.

När plantor är levande är de mjuka och fina.

När de dör, vissnar de och torkar upp.

Därför är hård och stel följden av döden.

Mild och mjuk är följden av livet.

Därför, om du är aggressiv och stel, kommer du inte att segra.

När ett träd är hårt tillräckligt, huggs det ner. Därför

Är hård och stel mindre,

Mild och mjuk är större.

77.

Himmelens väg

Är som att hantera en pilbåge.

Överdelen böjs ner,

Nederdelen böjs upp.

Överskottet av strängen dras undan

Där det behövs mer, läggs det till.

Det är Himmelens väg

Att ta bort där det är överskott

Och lägga till där det fattas.

Människornas väg är annorlunda:

De ta bort där det behövs mer

Och lägger till där det är överskott.

Vem kan ta sitt överskott och ge det till människorna?

Bara en som äger Tao.

Därför agerar de vise utan förväntning.

Håller inte fast vid sina prestationer.

Vill inte visa sin moral.

78.

Ingenting i världen är mjukare än vatten,

Trots det finns ingenting bättre för att övervinna det hårda och starka.

Detta är för att ingenting kan ändra på vattnet.

Att det mjuka övervinner det hårda

Och det stilla övervinner det aggressiva

Är någonting som alla vet

Men som ingen kan göra sig själv.

Därför säger de visa:

"En som accepterar statens smuts

Blir dess mästare.

Den som accepterar dess olycka

Blir kung i världen".

Sanningen tycks motsägande.

79.

Efter att ha lugnat ner sin ilska

Finns det alltid förtrytelse.

Hur kan detta anses som något bra?

Därför håller de visa sin del av en överenskommelse

Och kontrollerar inte den andra personen.

Därför håller den officiella moralen vad den lovat

Och den oärlige bryter det.

Himmelens Tao har inga favoriter:

Den höjer upp det som är Bra.

80.

Låt landet vara litet och människorna få,

Som, även om de har många maskiner, så använder de dem inte.

De tar döden allvarligt och vandrar inte långt bort.

Fastän de har båtar och vagnar, åker de aldrig i dem.

De har vapen men de går aldrig i krig.

Låt dem återvända till att mäta genom att göra knutor i repen.

Se till att de har bra mat, ge dem fina kläder, en fridfull boning och ett avslappnat liv.

Fastän grannlandet kan ses och dess hundar och kycklingar höras,

Kommer människorna att bli gamla och dö utan att ha besökt varandras länder.

81.

De sanna orden är inte fantastiska.

Fantastiska ord är inte sanna.

Det goda debatterar inte.

Debatter är inte bra.

Den som känner verkligen är inte skolad,

Den med omfattande kunskap vet egentligen inte mycket.

De visa lägger inte på hög,

Hon ger folket sitt överskott.

Genom att ge av sitt överskott till andra blir hon berikad.

Himmelens väg är att hjälpa, inte att skada.

De visas väg är att agera utan att påstå.

 

[Svenska Gnostiska Biblioteket]