Solen har problem

Soleruptionerna väntas bli de största som någonsin har uppmätts inom de närmaste månaderna. En dvärgsol kallad Nemesis med tillörande planeter bl.a. Nibiru närmar sig och ställer till med mycket problem i vårt solsystem.

Ett polskifte kan också inträffa med förödande effekter. Det skyddande magnetfältet försvagas och solens strålar blir starkare än vanligt.

Radioaktiviteten ökar på jorden och irriterar våra luftvägar.

Dvärgsolen kan störa asteroidbältet och asteroider kan slå ner på jorden.

Myndigheterna har vetat om att ett stort objekt är på väg mot jorden. De har byggt underjordiska bunkrar i många länder att ta sin tillflykt till när katastrofen närmar sig.

Gordon Sandgren

Sju år av naturkatstrofer

Många tror att vedermödan som är omtalad i uppenbarelseboken 12 är på väg nu. Den stjärnkonstellation som omtalas där när det gäller draken och kvinnan tycks inträffa med början den 23 september I år. Draken tros vara ett minisolsystem med eliptisk bana runt vår sol. Detta system ska då bli synligt kanske så smått redan nu. Dess närvaro kan få stora konsekvenser på vår jord. Märkliga färger och formationer kommer att bli vanligare och vanligare. Ovanliga molnformationer kommer att visa sig och temperaturen stiger på jorden.

Foto taget utanför Uppsala idag

När den väl kommer så nära att den blir tydligt synlig ökar riskerna för kraftiga jordbävningar.

 

Foto från Oregon USA

Från Östfora utanför Uppsala 25/5

Möte med utomjordingar

Det vi kallar gud eller gudar i myter och religioner är inget annat än utomjordingar.

Änglar hade ”vingar” och kunde flyga upp och ner till himlen. Jesus flög upp till sin fader i himlen efter fullgjort uppdrag.

De skapade oss människor till deras avbilder till att bli dem lika. Vi fick bli deras hjälpredor och slavar.
De var här en gång i tiden men for upp till deras hem i himlen. Dock skulle de komma tillbaka sa de. De kommer tillbaka för att försöka få ordning på oss människor. De kommer att försöka skärpa upp de Abramitiska religionerna och få oss att dyrka dem ännu mer. Men egentligen är de rädda för oss. Vi har blivit intelligentare än dem och de fruktar att vi en vacker dag kommer att bli deras gudar. Det vill de stoppa.

Allt talar för att de var mänskoliknande varelser som vi.
Verklig Gud är något helt annat. Det är Allt och Inget. Det är en kraft eller energi som ligger bakom allt och är allt. All beskrivning av denna Gud skulle bara bli en förminskning.
De falska så kallade gudarna, utomjordingarna ville dock bli dyrkade som den verklige Guden.

Nu närmar sig dock ett möte mellan utomjordingarna och oss människor enligt olika tecken som vi fått. Håll utkik på himlen och leta efter förändringar där uppe.
Rätt eller fel?
Vi får se!

Var som ett Barn!

Finns det någon bra vägledning för oss människor att hitta rätt och leva ett liv som fungerar utan krig våld och förstörelse?

Hur ska vi leva i den nya världens ordning?

Jo, vi är födda till att leva ett sådant liv.  Vi Är den kunskapen! Men tyvärr fostras den kunskapen bort och ersätts med mänskligt påhittade regler och lagar.

Men vi kan väl inte bara ta bort lagarna? Då blir det ju anarki! Ja, till en början blir det nog anarki. Vi får förstås gå varsamt fram och ta lite i taget. Barnen är som de är. Låt dem forstätta att få vara det! Som vuxen kan du studera de små oförstörda barnen och ta lärdom av dem. Bli ett barn på nytt! Och tillåt andra att vara som de är födda till! Det är rädslan för att inte bli accepterad som den man är som gör att vi mår dåligt och gör dåliga saker.

Lär känna er själva! Ta lärdom av barnen! Sa Jesus.

Tomasevangeliet:

3. ”När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

4. Jesus sade:
”En man som till sina dagar är gammal skall inte tveka att fråga ett litet barn som bara är sju dagar om livet och han skall leva.

Matteusevangeliet 19:14‭:

Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.” 

Vi är alla Ett!

Vi är allt från att vara hela universum till de minsta beståndsdelarna i materian. Vårt medvetande sträcker sig från att vara Gud till att vara människa.

Då vi träder in i gudsmedvetandet förenas vi med allt och alla. Det är ett medvetande som vi alla delar. I vårt ytligaste medvetande känner vi oss som en individuell människa som är avskild från andra.

Vi kan vara medveten om båda dessa ytterligheter och allt däremellan. Men vårt sanna och eviga medvetande är det gudomliga där allt är Ett. Därför sa Jesus att vi skulle älska andra som oss själva eftersom vi egentligen är samma väsen i grunden.

När vi börjar tänka så behövs inga regler och lagar. Då gör vi automatiskt det som är bäst.

Gör det som är Två till Ett! Bli medveten om ditt sanna Jag!

Det blir den nya tidens medvetande.

Gordon Sandgren

 

Ett nytt sätt att Leva är på väg

Det sanna sättet att Leva kommer snart.

Det flera tusen år gamla systemet som styrdes med regler och lagar kommer att göra ett sista desperat försök att vidmakthålla makten över oss människor. Snart kommer ett kaos orsakat av naturkatastrofer att slå sönder det gamla systemet. Sedan tar en stark diktator makten och försöker få ordning på världen efter kaoset. Men det blir ganska kortvarigt. Därefter blommar det nya sättet ut så sakteliga.

Vi börjar att lyssna mer på vår egen inneboende röst istället för att slaviskt följa lagar och regler. Vi kommer att börja använda vårt eget förnuft och våra medfödda instinkter istället för att lyda ett maktfullkomligt styre.

Vi blir Ett med naturen. Uppdelningar i gott och ont, rätt och fel försvinner. Det finnes inget som är rätt i alla lägen eller fel i alla lägen. Vi kommer att bli flexibla och tänkande människor. Varje situation behöver sin unika bedömning. Gud och Djävulen är bara olika sidor av samma mynt. Vi och dom kommer inte att existera. Alla blir ”Vi” och ”Ett”. Uppdelningar i olika manifestationer blir bara illussioner eftersom allt är Ett i grunden. Uppdelningar är bara till för att vara praktiska i vissa lägen. Uppdelning och förening i det som är Ett är olika ändar på samma tråd.

Draken är på väg

Nibiru, Nemesis, Planet X, Blå Kachina, Den röda Draken, Himmelriket eller vad vi vill kalla den himlakropp som sägs vara på väg mot oss tycks bli fotograferad varje dag nu för tiden.

Många har fotograferat ett främmande objekt som tros vara Nibiru. Att den kallas röd ibland och blå ibland beror på var den befinner sig på himlavalvet.

Foto taget i Oregon igår. En blå himlakropp syns bakom solen som kan vara den blå Kachina

Om det nu är Nibiru som har siktats får vi räkna med effekter på jorden. Det kan bli fler och starkare jordbävningar. Det varnas för ett polskifte vilket skulle försvaga jordens magnetfält och därmed blir solen starkare. Klimatet blir varmare och isarna smälter.

Detta kan bli början på det Kaos som är förutspått i bibeln på grund av den röda Draken och den konstellation i Jungfruns stjärntecken som ska inträffa den 23:e september i år.

Gordon Sandgren

Den gudomliga gnistan ska få liv igen

Konsten att leva är medfödd. Därför fungerar naturen. Naturen följer sin egen inneboende Lag. Den behöver inget politiskt styre eller skrivna lagböcker.

Men vi behöver det! För vi har förlorat kontakten med vår inre lag och kunskap.

Här kallar vi den kunskapen ”Gnosis”. Det är grekiska och syftar på den inre medfödda kunskapen som vi också kan kalla Gud. Motsatsen är inlärd eller fostrad kunskap.

Då gudarna eller utomjordingarna kom hit och började styra och ställa introducerade de den skrivna lagen och vi mer eller mindre forlorade kontakten med vår inre gudomliga lag. Istället började vi tro att det var utomjordingarna som var Gud, att de hade skapat oss. Vilket de på sätt och vis också hade. Men de var också själva skapade.

Dessa gudar är dock falska gudar. De är människor som vi. Vi är ju skapade till deras avbilder enligt bibeln. Vi fick en del av deras gener och blev en blandning av dem och de varelser vi var innan de kom hit till vårt solsystem. På grund av dem förlorade vi vårt sanna och naturliga sätt att leva.

Dock har vi en gnista kvar av vårt ursprung i oss. Den ska vakna upp säger de gnostiska skrifterna. När tiden är mogen och härskarna har försvunnit då kommer den gudomliga gnistan att växa sig stark inom oss. Vi kommer att bli ett med Gud och den yttre skrivna lagen behövs inte längre.

Gordon Sandgren

Lagen försvinner

En ny världsordning kommer snart!

Först blir det Kaos sedan blir det en tillfällig diktatur sedan kommer Paradiset.
Den ordning som råder nu kommer att upplösas och ersättas av en annan.

Vad blir det då för skillnad?

I tusentals år har den skrivna Lagen styrt mänskligheten. Det har varit kungar, präster, kejsare m.m. som har styrt med diktatoriska medel.
Diktaturerna faller dock den ena efter den andra och ersätts av demokratier. Vi har fåt en mer självbestämmande värld. Numera är det inte många diktaturer kvar som styr utan majoriteten av människor styr i en demokrati.

Men lagboken gäller fortfarande.

Varför har vi lagböcker? Jo för att vi inte är tränade till att ta eget ansvar.
Men alla är egentligen kapabla att vara välfungerande i samhället utan lagböcker. Den kunskapen är medfödd och finns i oss men tyvärr fostras mycket av den kunskapen bort. Det lilla barnet översköljs av regler och förbud så dess medfödda kunskap förträngs.

Se på barnen! Sa Jesus. De tillhör Guds rike! Det vill säga de är redan fullkomliga innan de blir förstörda av alla regler.

I gång i tiden fanns Guds rike på jorden. Då fanns inga politiska system eller skrivna lagar. Man reagerade och agerade utifrån sitt egna inre Jag. Var och en markerade sina egna gränser för vad andra fick göra och inte göra med dem. Och det respekterades. Säkerligen fanns det påbud som uttalades i varje aktuell situation, men det var inte en lag huggen i sten. Det var normala vardagliga reaktioner på varandra.

Då gudarna (utomjordingarna) kom hit till jorden skapade de mycket problem. De ”skapade” människan genom avel och genmanipulation. Och vi blev störda av detta. Vi fick en alltför snabb intelligens som vi inte kunde hantera. Därför tvingades gudarna sätta upp stränga regler och lagar. Men djupt inom oss finns den sanna gudagnistan kvar. Med rätt uppväxt och tillåtelse att få vara dem vi innerst inne är kommer den att växa sig stark och vi kan så sakteliga åter skapa ett Paradis på jorden.

Det har redan börjat!

Gör Två till Ett!

Som det verkar nu så blir den 23 september i år startskottet på en ny världsordning. Först blir det Kaos, naturkatastrofer och politisk turbulens orsakade av konstellationer i jungfruns stjärntecken. Sedan tar en diktator med sin organisation (Illuminati?) över styret på jorden för en tid. Troligen inte så länge eftersom inte många människor kommer att acceptera ett sådant system.

Därefter kommer den verkliga och sanna New World Order att växa sig starkare och starkare. Det blir ett tänkande som baseras på att Allt är Ett och Ett är Allt eller där Slutet är där är också Början. Gud och Lagen och Styret finns i oss, inte i lagboken eller hos någon diktator.

Titta på ett träd fullt med blommande blommor! Hur många träd är det? Det är Ett träd. Hur många blommor är det? Massor!
Så trädet är både Ett enda träd och Många blommor.
Ungefär så är också universum.

Ur Relationsteorin:

Utveckling och återvändande
Ett ägg som befruktas kommer att dela sig i två delar. Två delar sig till fyra, fyra till åtta, åtta till sexton osv. Den befruktade äggcellen delar sig till miljontals celler och en ny kropp bildas.
Ett delar sig till två sinsemellan något olika delar. Skillnaden mellan delarna behöver inte vara större än att de är spegelbilder av varandra.
Då uppstår spänning, attraktion och energi mellan delarna. Energin förbrukas när det nya inte längre har kvar sin ungdomliga spänst. Känslan av liv börjar då att avta. En ny önskan av spänning och liv, leder till ytterligare delning.
Detta torde vara ALL DRIVKRAFT i universum.
Det är en evig pendling mellan vila – rörelse, förening – delning och bevarande – framåtskridande.
Förening av de två motpolerna leder dock inte till upplösning i varandra, den innehåller de två delarna åtskilda men starkt attraherade av varandra. Varje delning som leder utvecklingen framåt är unik och resultatet uppvisar alltid en viss skillnad.
Så länge Livet är kapabelt till detta, kommer det att bestå. Om däremot varje delning ger upphov till exakta kopior som sedan förenas, blir det ingen ny skillnad och Livet och utvecklingen stannar av. Inga skillnader längre och allt återgår till sin härstamning: till ”INGENTING”!

Ur Dao De Jing, av Lao Tze – taoismens källa:

Vers 40
”Återvändande är Taos rörelse.
Underkastelse är Taos sätt.
De tiotusen tingen föds ur varat.
Varat föds ur intet.”

Vers 16
”…De tiotusen tingen reser sig,
Jag betraktar deras återgång.
De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung.
Att återvända till ursprunget är stillhet.
Stillhet är att återvända till sitt öde.
Att återvända till sitt öde är oföränderligt.
Vetskap om det oföränderliga är visdom…”

En hinduisk skapelseberättelse beskriver detta skeende berättad av Lena Stiessel i boken

SKAPELSEMYTER från hela världen:
”…guden Vishnu, beskyddaren, flyter på vattnet i uroceanen. Han ligger på ryggen på jätteormen Ananda. En lotusblomma växer fram ur hans navel och i blomman sitter guden Brahma. Brahma stiger fram ur lotusblomman och klyver sig själv i två delar, en kvinnlig och en manlig. Dessa båda varelsers omfamning och förening utgör skaparkraften. Av den skapas människor och alla andra levande varelser.
Därefter blir Brahma till en igen. Allt stammar från Brahma som ju är en del av universums själ…
Sedan sover Brahma en natt som är lika lång som dagen, och innan han somnar förstörs universum av guden Shiva genom eld och översvämningar. Sedan finns under hela Brahmas natt bara kaos och vatten.
När Brahma vaknar skapar han världen på nytt. Om igen dyker Vishnu, beskyddaren, upp ur oceanens oändliga djup. Han vilar på nytt på jätteormen Anandas rygg och långsamt växer lotusblomman upp ur hans navel, och allt börjar på nytt.”

Australiens urbefolkning, aboriginerna, menar att regnbågsormen skapade livet. Ormen med sin rullande vågrörelse skapar de nödvändiga motpolerna, dessutom symboliserar regnbågens färgspektra som utgår från det färglösa och tillsynes tomma vita ljuset materiens bildande ur intigheten. Varje särskild färg, rött eller blått, kan ju tyckas som något mer substantiellt än det färglösa ljuset.
När det vita ljuset passerar genom ett prisma eller en vattendroppe splittras det i en mängd färger, det delas upp och blir ”någonting”. Summan av alla färger blir återigen ingen färg alls. Vitt ljus är både alla färger och ingen. Så kan man tänka sig materiens bildande. Ur tomheten skapas livet genom att delas upp och varje del blir någonting mindre än helheten. Ju mer uppdelad och differentierad något är desto mer manifesterad och beskrivbar blir delen. Rött ljus är lättare att beskriva än vitt, färglöst ljus. Människan är lättare att beskriva än den gudomliga tomheten.
Men det finns en gräns för hur långt delningen kan pågå innan skillnaderna blir så små att en slags inavel uppstår. Då skiktas universum på nytt i två diametralt motsatta poler och allt börjar om igen. Men ett universum blir mer och mer komplext för varje gång som det pulserar mellan att dela sig och förena sig.

Gordon Sandgren

Gud och Djävulen är Ett

Liv förutsätter en dualitet i samspel, att det finns ett motsatsförhållande. Ett här och ett där. Kineserna kallar det Yin och Yang. Gnostikerna kallar det Kristus och Sophia eller Fadern och Modern. Denna dualitet genomsyrar allt Liv på alla nivåer. Men dessa motsatser är inte helt åtskilda de tillhör båda en Enhet. Båda utgår från Ursprunget som är Ett. Kineserna kallar det Qi och gnostikerna kallar det FörFadern.

Båda samspelar inom en Enhet och är därmed Androgyna.

Men något gick snett en gång för längesedan. Den kvinnliga principen Sophia förökade sig utan samspel med den manliga principen så att det androgyna tillståndet gick förlorat. Vi människor blev fysiskt olika. Vi blev män och kvinnor.

Detta speglade sig också i vårt synsätt på världen. Vi började dela upp tillvaron i sina motsatser.

Gott och ont existerade inte innan. Det var samma sak, bara olika ändar på snöret. Förut var vi människor. Nu är vi kvinnor och män eller vi och dom. Detta är en uppdelning som blivit förödande. Vi har delat upp tillvaron på alla möjliga sätt. Nu finns det fiender och vänner. Det har lett till krig som inte fanns före felet kom till.

En uppdelning är nödvändig för Livet men vi behöver vara medvetna om att allt egentligen är Ett. Gud är Ett. Gud är ursprunget men gud finns också i motsatserna och förenar dem till ett. Så den sanna existensen är både Ett Enda och en Mångfald beronde på hur man ser det. Gud är Ett och uppdelningen är en dualitet, Diabolos, Djävulen.

Men precis som det Enda ursprunget och den materialistiska mångfalden hänger ihop så hänger också Gud och Djävulen ihop. Därför bör man slå ihop Gud och Djävulen till en Enda, gör det som är Två till Ett så kommer Paradiset tillbaka.

P

Nu har vi en annan motsats som är aktuell. Det är Draken och Jungrun som omtalas i Uppenbarelseboken 12. Båda tycks vara inblandade i politiska händelser här på jorden. Enligt bibeln är den ena god och den andra ond. Men är det så? Det kanske är två olika konkurrerande utomjordiska politiska system som infiltrerar jordens politiska system och på det sättet försöka få ett övertag. För vi ska ju vara intelligentare än dem. Därför är vi intressanta för dem.


Märket i pannan

Först kommer krisen i världen sedan kommer ”The New World Order”.

Man kan inte förutsäga vad som helst i framtiden men vissa saker går att förutsäga, t.ex. planeternas och stjärnornas positioner vid en viss tidpunkt.

Har man bara rätt verktyg så går det.

De som gav Johannes information på ön Patmos hade uppenbarligen sådana verktyg. De kom ifrån en högt utvecklad civilisation och kunde med teknikens hjälp göra vissa förutsägelser. De visste att något skulle komma jordnära och orsaka stora naturkatastrofer. De kallade detta föremål för den röda Draken, förmodligen detsamma som dvärgsolen Nemesis med den stora planeten Nibiru och dess månar.

Nemesis och Nibiru ska komma in i vårt solsystem runt den 23:e september i år om man tolkar Uppenbarelseboken och appen ”Stellarium Mobile” rätt (appen finns att ladda ner gratis). Om det stämmer att Nibiru kommer nära jorden då blir det utan tvekan stora naturkatastrofer. Och då blir det som upplagt för ett diktatoriskt system att ta över makten på jorden och skapa en ny världsordning. Det blir då logiskt att ett sådant politiskt system kommer att styra med järnhand och järnspira. Det blir också logiskt att bibeln får rätt när den säger att man måste ha ett märke i pannan eller på handen för att kunna köpa eller sälja. Ett sådant märke torde fylla ungefär samma funktion som ett kreditkort fast så mycket mer. Förmodligen finns det erfarenheter från ett sådant system tidigare i historien. Kanske de hinduiska kvinnornas röda märke i pannan är ett minne därifrån.

 

The new world order

”Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden”.
Uppenbarelseboken 12:1‭-‬3

”Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron”. Uppenbarelseboken 12:4-5

Kvinnan som skulle föda syftar antagligen på jungfru Maria som skulle föda Jesus. Tecknet i himlen är nog stjärntecknet Jungfrun som kommer att ha månen under sina fötter och solen till sin klädnad. Och hon föder en kung, Jupiter den 23/9 2017. Det är antagligen en Messias som ska komma och styra världen med järnspira.

Vi ser två motpoler i den här uppenbarelsen. Det är Messias och Draken. Messias är troligen inte Jesus. Jesus är nog utbytt mot någon hårdare gud. Jesus skulle inte styra med järnspira. Men vem är god och vem är ond? Vi har ju fått lära oss att Messias är god och Draken ond? Men symbolen Draken och Ormen symboliserar ju det Levande Livet i de flesta kulturer och att bli styrd av Diktator är knappast något gott. Eller symboliserar Draken respektive Messias inte alls gott eller ont utan bara två motstridiga ideologier?

Kan det vara så att Draken är det samma som den kommande planeten X eller Nibiru med sina 7 månar och tio kometer. Och i det solsystemet som kallas Nemesis bor gudarna och änglarna med sin politiska ideologi. De kanske har räknat ut att när de närmar sig vår sol och därmed jorden kommer jungfruns stjärnkonstellation se ut som den beskrivs i bibeln. Då blir det lätt för dem att ta sig över från Nibiru till jorden och Messias kan därmed börja regera. I samband med Nibirus närmande får vi nog räkna med kraftiga jordbävningar och Tsunamis som följd. Det kan också bli ett magnetiskt polskifte och andra dramatiska naturkatastrofer.
Hur ska vi människor förhålla sig till detta?
Först, det är ju inte säkert att det inträffar något särskilt liksom förut 1984, 2012 och 2015. Men om märkliga förändringar inträffar uppe i skyn eller här på jorden kan vi börja fundera på vad vi ska göra. Kanske är det bäst att dra sig bort ifrån kustområdena och söka sig upp på högre höjder.

Och om vi överlever och ett diktatoriskt styre tar över jorden, vad gör vi då? Antingen lyder vi blint och förnekar oss själva eller så protesterar vi och kämpar emot. Men då kommer vi antagligen att dö. Kanske det bästa är att låtsas som vi är lojala mot systemet men i smyg arbetar emot det på olika sätt. Det kan förstås bli svårt att kommunicera med andra eftersom internet lär nog inte fungerar eller så blir det styrt och avlyssnat av det diktatoriska systemet.

Vad är då deras Messias ute efter?

Lydnad!

Att vi underordnar oss dessa härskargudar från Nibiru. De är rädda att vi ska bli de nya härskarna i solsystemet. Vi är ju ättlingar till dem och har ärvt deras krigiska mentalitet samtidigt som vi har blivit smartare än dem. Med tiden har vi gått om dem i teknisk utveckling och då är vi de nya härskarna, såvida vi inte går en annan väg.

Vi kan tänka smartare än dem och istället vandra på Livets sanna väg.

Vi är alla Gud

Gud är alltings ursprung. Därifrån kommer vi. Vi är en del av detta ursprung.

Den gud bibeln talar om var en person och en slags människa. Han var född av sin mor. Hon hette Sophia.

Personliga gudar är därför inte alltings ursprung.

Vi är alla gudar innerst inne. Vi har den gudomliga gnistan inom oss. Därför finns ingen Gud eller härskare över oss. Vi har den sanna lagen inom oss. Det är den lagen vi ska följa. Det är den Lagen som naturen följer.

För längesedan någon annanstans i universum utropade sig denna person till den ende guden. Han kallades för Ärkehärskaren. Det är honom bibeln talar om. Men han var inte och är inte den sanna guden men han ville bli dyrkad och tillbedd som sådan.

Men alla ville inte erkänna honom som gud. Därför uppstod ett krig där uppe i himlarna. Ärkehärskaren och hans anhängare forlorade och de blev utkastade därifrån.  De kom till vårt solsystem och etablerade sig här som härskare och gudar. Det var de som gav upphov till religioner och myter.

Här i vårt solsystem etablerade de sig och Ärkehärskaren hade ingen konkurrens här. De skapade människan genom genmanipulation och avel på redan existerande primater. De bövde oss som hjälpare och slavar för de orkade inte utföra de tunga arbeten som krävdes för utvinning av metaller etc.

Men något hände som de inte hade räknat med. Vi blev intelligentare än dem. De fick därför svårt att kontrollera oss. De satte upp lagar och regler och hotade med straff om vi inte lydde dem. Till slut tröttnade de på oss och iscensatte den stora översvämningen som dränkte nästan alla utom Noa och hans familj.

Vi människor förökade oss igen och gudarna gav oss lagar och regler för att kunna kontrollera oss. Det lyckades som bekant inte så bra. Och den s.k. guden klagade mycket på oss.

Möjligen befinner sig dessa gudar nu på Nibiru och möjligen kommer deras planet nära solen snart. Och möjligen ska de göra ett nytt försök att tämja oss och få oss att lyda dem.

Antagligen kommer de inte att visa sig öppet utan de kommer att infiltrera oss så att det som händer ser ut att komma ifrån oss själva. Men en stor Ledare kommer att bli som en gud och han kommer att bli dyrkad som det.

De kommer att ta över hela världen och styra den med järnhand.

Vill vi ha det så?

En stor Diktator kommer!

En stor politisk ledare och diktator ska ge sig till känna eller födas runt den 23 september enligt Uppenbarelseboken. Det blir en diktator som ska styra hela världen med ”järnspira”.

Många kommer att betrakta honom som den kommande Messias och dyrka honom som en Gud.
Han kommer att göra många bra saker och därmed lura många. Han kommer att lyckas med att förhindra krig och miljöstörning m.m. Men hans metoder blir stenhårda. Den som inte lyder får mycket hårda straff. För att kunna köpa eller sälja får man ett chip inopererat i pannan eller på handen. Chipet är en identitet och ett kontokort. Där finns också information om personen ifall man gjort något olagligt.
Dock är det inte den sanna Gudens metoder han kommer att använda sig av. Han går den självutnämnda och falska gudens spår. Han utövar kontroll och makt och för att upprätthålla sina lagar styr han med järnhand och hårda straff.
Detta är inte Livets väg. Det är en falsk väg. Det är lagarnas och lydnadens väg.
Följ inte denna kommande diktator eller det politiska system som han kommer att företräda! Det kommer att leda till förstörelse och död. Han kommer bara kunna att genomföra sin plan om vi välkomnar honom.
Kämpa för Livets sanna väg! Det är det enda som kommer att fungera. Följ den sanna Lagen som finns inom oss.
Gordon Sandgren