Draken kommer

För att det nya ska kunna komma måste det gamla först försvinna.

Naturen kommer att se till att vårt ohållbara system försvinner. Vi har inte fått några datum för detta men vi har fått astronomiska konstellationer förutsagda av dem som har varit med om det tidigare. Det är de som bor däruppe i himlen, änglarna eller gudarna. Deras himmel kommer hit vart 3600:e år och ställer till en del problem här i solsystemet.

Dessa gudar och änglar vet förstås ungefär vad som ska hända eftersom de har varit med om det förut. Och Johannes, Jesu lärjunge fick träffa en av dessa änglar på ön Patmos i den grekiska övärlden. Johannes blev informerad om den sannolika framtiden som skulle inträffa och skrev ner det i den bok som kallas Johannes uppenbarelsebok.

Där får vi reda på att ett stort tecken ska visa sig på himlen. Det är en röd ”Drake” med sju huvuden som kommer. Draken är troligen detta minisolsystem med sina sju månar som gudarna, änglarna och reptilerna bor på. Solsystemet kallas Draken för att det finns mänskliga reptiler där. Det kan också se ut som de drakar vi kan se på gamla bilder. Sumererna kallade det för Nibiru.

Konstellationen som Johannes skrev om kommer att inträffa i höst 23:e september (se appen Stellarium mobile). Det är ett faktum men om något kommer att hända precis då eller om det blir början på något får vi se. Många menar att Nibiru redan finns i vårt solsystem men myndigheterna tystar ner det för att inte skapa panik.

Men om detta händer behöver vi inte vara rädda. Det kommer att leda till något nytt och bra. Vi behöver bara vara beredda och följa med i det som sker och göra det bästa av det.

Men glöm inte att Se Upp! Studera himlen!

Gordon Sandgren

Den nya tidsåldern

Det som Är, är som det är. Låt det vara så. Då fungerar det.

Patriarkatet, religionerna och diktatoriskt styre förstörde balansen i det mänskliga samhället.

Om naturens princip vore fel då skulle vi inte existera nu. Det är en balans som har utmejslat sig sedan tidernas begynnelse. Och den fungerar.

När gudarna kom hit och började styra gick allt fel.

Men effekterna av deras inblandning kommer snart att avslutas. Vi människor kommer då åter hitta balansen och harmonin i världen.

En ny tidsålder börjar snart. Det här systemet som råder nu kommer att kollapsa så sakteliga. Konstellationer i vårt solsystem kommer att skapa stora kataklysmer som leder till kraftiga jordbävningar, översvämningar och en alltför starkt lysande sol p.g.a. förändringar i jordens magnetfält.

Infrastrukturen kan komma att kollapsa och vi kan få svårt att överleva. Därför kan det vara bra att lagra upp ett förråd med mat. Det behöver vara mat som kan lagras länge utan kyl och frys. Det kan vara konserver, syrad och torkad mat etc.

När katastroferna har lagt sig får vi chansen att bygga upp ett nytt mänskligt system utan gudar, religioner och diktatorer. Då får vi chansen att bygga ett system som är byggt enligt livets sanna princip och som har fungerat sedan urminnes tider.

Det som bara Är!

Gordon Sandgren

Relationen som fungerar

Liv förutsätter att det finns skillnader. Om allt vore lika skulle vi inte kunna uppfatta något. Och skillnader förutsätter att det finns minst två av någonting.

De första ursprungliga skillnaderna eller motsatserna var och är lite olika. Där finns förstås attraktion och dragningskraft mellan dem men de förenas inte helt. Då skulle de bli Ett igen och bli icke materia.

Yin och Yang, livets Moder och Fader. Bilden symboliserar Attraktion, Skillnad och Rörelse

Det finns en attraktion mellan himlakroppar också men de kraschar inte in i varandra. Det beror på rörelsen. Jorden har en hög fart genom rymden och strävar framåt. Men solen och jorden är attraherade av varandra.  Därför böjer jorden av från sin raka bana in mot solen men farten gör att de inte kraschar ihop. Där finns två krafter i motsatta riktningar. En vill ut och en in. När de är i balans fungerar det och jorden cirkulerar runt solen i en bana och vi har någonstans att bo.

Eftersom solen har så mycket större massa än jorden står den nästan still i förhållande till jorden och jorden cirkulerar runt solen.

Det är en perfekt balans mellan motpoler. De dras till varandra men kraschar inte in i varandra och förstörs. I stället lever de i en lugn och rörlig magisk dans. Tillsammans upplever de varandra utan att förgöra varandra. De känner av och njuter av livet eftersom deras relation är perfekt.

En tom cirkel är symbolen för ursprunget eller Gud. En tvådelad ring representer Fadern och Modern. Ringen med ett kors är Barnet.

”Allt är en rörelse och en vila”, sa Jesus.

Symbolen för Livets tre steg

Relationsteorin

Gordon Sandgren

Allt är relativt

Allt fysiskt består av ett motsatsförhållande. Varje sak definieras av sin motsats. Hög definieras av låg, snabb av långsam osv.

Därför är allt relativt. Det beror på vad man jämför med. Fastlåsta egenskaper existerar inte. Därför sa Gud i gamla testamentet att hans namn var ”Jag Är”. Det finns inget adjektiv i det namnet eftersom det ”beror på” vem man jämför med.

Speciellt det som är alltings ursprung kan inte definieras eller namnges eftersom där finns inget annat i det tillståndet som kan jämföras med.

Men därifrån utgår vi alla. Och där är vi alla ett och samma väsen. I grunden finns det bara ett väsen.

Första steget i den fysiska världen blev en tvåsamhet, Yin och Yang, kvinnligt och manligt eller vad vi vill kalla det. Hur detta gick till blir svårt att veta eftersom det inte fanns något medvetande som kunde bevittna det hela. Vi får gissa tills vidare.

Då denna tvåsamhet delade sig på tvären uppstod en ny varelse. Barnet!

Denna process genomsyrar hela universum och får det att växa och utvecklas. 1 delat på mitten blir två. Två delat på mitten blir 3 eller 4 när det gäller celldelning!

Läs Relationsteorin online här!

 

Gordon Sandgren

Medvetande

Att ha ett medvetande är att kunna reagera på något. Att veta att något annat finns.

Vi har ett kroppsmetvetande som är medvetet om det som finns utanför kroppen och innanför kroppen. Men vi har också en mängd olika medvetanden inne i kroppen. Det är celler, organ och annat som tycks leva sitt eget liv. De sköter sitt jobb utan att vi tänker på det.

Celldelning – Livets princip

Allt som reagerar på något torde ha ett medvetande. Om det så bara handlar om gravitation. Himlakropparna reagerar på varandra genom dragningskraft, strålning och magnetism. Alltså har himlakropparna ett medvetande.

Även ett solsystem, en galax och ett universum har ett medvetande. Troligen finns det många universum som kanske bildar en ännu större enhet. Kanske ett universum är som en cell i en kosmisk dinosaurie.

Tanken svindlar!

Men när alla medvetanden sönderfaller blir de till omedvetande, de blir till ingenting. Ingenting är vårt innersta väsen. Allas gemensamma Jag. Det brukar symboliseras med en tom cirkel.

Bild av Elin Zoenso

Gnostiska skrifter så som Krisus och Sophia och Världens ursprung kallar detta ursprung för Förfadern. Men det skulle lika gärna kunna kallas förModern eftersom ursprunget inte har några egenskaper.

”Universums Fader kallas inte egentligen för ‘Fader’, utan för ‘FörFader’, början på det som skulle bli synligt, han är FörFadern utan början och utan slut.” 

”Han såg sig själv som i en spegel och hans spegelbild liknade honom, och hans spegelbild visade sig som en egen gudomlig Fader. Han var lika gammal som den förste men inte lika kraftfull och stor.”

Den grundläggande skillnaden i materian, Yin och Yang

När Förfadern såg sig som i en spegel uppstod en Skillnad. Förfadern blev medveten om något annat, en förModer. Därför är ”Skillnader” förutsättningen för medvetande.

Ursprunget delade sig till två och blev en androgyn varelse bestående av en fader och en moder. Den kallas Yin och Yang eller Sofia och Kristus. Läs Relationsteorin online här!

Fadern och Modern delade sig igen och och ett Barn blev till. Det är livets princip och den gudomliga treenigheten som är byggstenen i allt .

Gordon Sandgren

Solen bränner

Solen blir starkare samtidigt som det skyddande magnetfältet försvagas. Myndigheter i hela världen sprayar himlen för att försvaga solens sken.

Jordbävningar ökar i takt med att soleruptioner blir starkare. Nu är det över 150 jordbävningar om dagen i världen.

Ska Nibiru snart bli synlig för blotta ögat?

Kommer Nibiru att se ut som en drake?

Foto av NASA med infraröd kamera. Objektet ska befinna sig vid jungfuns stjärntecken.

 

Gordon Sandgren

Det ljusnar

Vi är långt ifrån det väsen vi var ämnade till enligt evolutionens princip. Men samtidigt har vi stora möjligheter till en radikal förändring. Medvetenheten om vår verkliga historia har ökat. Vi börjar tänka mera fritt och självständigt. Religionerna har inte samma grepp om oss längre. Begreppet ”Gud” börjar få en sannare innebörd och verkligheten börjar komma ikapp oss.

Därför ser framtiden ljus ut.

Vi är visserligen inne i en ond cirkel och det kan ytterligare behövas något starkt för att bryta oss loss. Och det kommer!

Apokalypsen är nära. Vi ska inte vara rädda för den utan välkomna den. Den kommer att rädda oss. Ur askan kommer ett nytt system.

Gordon Sandgren

En ond cirkel

Människorna är så galna, kriminella, tjuvaktiga och mordiska så vi måste ha lagar, regler och straff så vi blir snälla och lydiga medborgare.

Det är vad vi tror!

Men blir människorna bättre av lagar då? Nej, det är tvärtom. Lagar, kontroll och straff skapar bara mer kriminalitet och brottslighet på så vis att vi tappar kontakten med vår medfödda perfekta personlighet och vetskap om att vi alla är ett och samma väsen. Vi slutar att tänka självständigt och känner inte av Gnosis längre. Och så skapar vi ännu mer lagar och vi blir ännu mer kriminella o.s.v. Det blir en ond cirkel.

Gud gav Mose lagen på berget Sinai. Enligt Bibeln var det första gången människan fick en lag att följa. Det var några tusen år sedan. Men det är en kort tid i förhållande till universums hela ålder.

Innan gudarna kom hit och ändrade i våra gener torde vi ha fungerat bra utan lagar. Annars skulle vi förmodligen vara utdöda för länge sedan.

Men trots ”Guds lag” som skulle göra oss till bättre varelser har vi sedan dess blivit den mest hotfulla och förstörande varelse av alla på jorden. Aldrig förr har vi varit ett sådant hot mot naturen som vi är nu.

Hade vi fått vara ifred för gudarna hade världen sett helt annorlunda ut idag.

Gordon Sandgren

Alla kommer att vinna!

Vi behöver medvetet trappa ner på lagar och regler i takt med att vi tränar på att hitta oss själva och vår egen inbyggda lag och gnostiska kunskap.

Lagboken är alldeles för tjock. Vem ska kunna hålla reda på allt? Detta är inte mänskligt.

Vi behöver hjälpa våra barn att få behålla sin medfödda intuitiva kunskap och inte fostra bort den. Skolor och andra fostrande sammanhang bör arbeta i samma riktning.

Ju bättre vi jobbar på detta desto snabbare kommer mänskligheten att bli harmonisk och det ursprungliga Paradiset återvänder.

Yttre lagar och regler hindrar oss att tänka självständigt. I stället för att lyssna på vårt sanna Jag lyder vi och följer lagen eller bryter mot lagen och blir en brottsling. Ju fler lagar och regler ju fler brottslingar. Om det inte fanns några lagar skulle det inte finnas några lagar att bryta mot och därmed inga brottslingar.

Djuren har inga lagböcker men de fostrar ändå varandra genom att reagera på varandra. Främst genom att markera var deras egna gränser och revir går. De talar om hur de vill ha det inte hur andra ska vara.

Det finns en bra metod i konfliktlösning utan att använda maktmedel som kallas ”Båda vinner metoden”. Boken av Thomas Gordon finns att köpa i bokhandeln.

Båda vinner-metoden används för att lösa behovskonflikter. Syftet är att lösa en konflikt så att bägge parternas behov blir tillfredsställda och ingendera parten behöver förlora. Metoden förutsätter inte maktutövning och gör inte heller att någon blir ledsen. Genom båda vinner-metoden lär sig personerna i en behovskonflikt att respektera och lita på varandra och ofta ökar också tillgivenheten mellan dem.

Gordon Sandgren

En lucka i evolutionen

Eftersom gudarna ”skapade” oss från befintliga djur och blandade in sina gener blev det en lucka i den evolutionära utvecklingen och i den gnostiska kunskapsbanken.

Då utvecklingen normalt går mycket saktare hinner nya erfarenheter som är anpassade till en människas livssituation lagras upp dels i kroppen men också i kosmos.

Men vi fick plötsligt en mycket högre intelligens och kunde inte relatera den till några upplagrade erfarenheter eftersom de inte fanns. Därför blev vi störde och därför har vi fått så mycket problem från den dag gudarna skapade oss. Och därför har vi fått så mycket regler och lagar på oss.

Dock börjar evolutionen hinna ikapp oss och vi kan börja relatera vår utveckling till kosmos minnesbank, och vi blir mer och mer stabila även om det kanske inte verkar så alltid. Men vi behöver börja släppa på alla onödiga regler och lagar och istället träna upp kontakten med det egna gnostiska medvetandet.

Gordon Sandgren

Gnosis är kunskap

Vissa religioner vill att vi okritiskt ska tro på Gud och exempelvis på bibeln. Annars kan det gå illa. Därmed undanröjer man risken för negativ kritik mot sitt eget religiösa system och kan styra som man vill.

Gnosis handlar inte om att tro. Det är snarare att veta. Inte att veta utifrån vad man lärt sig genom studier eller fostran utan genom att bara vara den man är. Den gnostiska kunskapen är medfödd eller inhämtad genom kontakt med kosmos. Alla former av manifestationer står i kontakt med och är en del av kosmos. Men det är inte bara individen som hämtar kunskap från kosmos utan kosmos hämtar också kunskap från individen. Varje livsform lämnar minnesspår efter sig i kosmos som i sin tur kan uppsnappas av andra livsformer och dra nytta av den erfarenheten. På så vis kan man födas med kunskaper utan att själv behöva lära sig allt genom egna erfarenheter. Det är sådan kunskap som är Gnosis. Det är samlad erfarenhet från tidernas begynnelse.

I Gnosis-kunskapen finns vetskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är en vetskap som inte behöver tänkas fram, den är självklar och omedelbar. Djuren förlitar sig i högre grad på Gnosis än vad vi människor gör. Därför behöver de inte sitta i skolbänken för att leva ett naturligt och fungerande liv.

Gordon Sandgren

Sanningen finns i oss

Vi är alla viktiga pusselbitar i universum.

Då vi är som barn i själen är vi på rätt väg och är ett bidrag till världens balans och välbefinnande.

Små barn är i sitt sanna jag och är i harmoni med livet. Men kultur, miljö och fostran har mer eller mindre för oss bort ifrån sanningen då vi växer upp.

Vi förlorar vårt sanna jag!

Därför behöver vi hitta tillbaka till det vi egentligen innerst inne är. Vi behöver hålla isär det vi är födda till och vad som är inlärt. Det som är inlärt är inte vårt rätta jag.

Vem eller vad är det som talar i mitt inre? Är det mitt sanna jag eller är det kanske mitt uppfostrade jag?

Det går att lära sig vilket det är.

Den som söker skall finna!

Gordon Sandgren

Lär dig jordiska!

Vårt samhällssystem och struktur är uppbyggt på felaktiga grunder.

En förändring är nödvändig. Antingen blir vi medvetna om vad som behöver göras och gör förändringen frivilligt eller så kommer den att påtvingas oss.

Vi har inte anpassat oss till naturen och till hur den fungerar. Vi har byggt upp ett system som är mycket sårbart.

Naturen tar inte hänsyn till vår dumhet. Tvärtom! Vi måste lära oss hur naturen fungerar och ta hänsyn till den. Annars kan det gå riktigt illa.

Naturen är som ett spädbarn. Trots att det inte kan tala ett talat språk så förestår dess mamma det. Vi behöver lära oss naturens språk precis som alla djuren kan.

Hur mår jorden egentligen?

Studera den! Vad betyder alla förändringar i himlen t.ex? Varför ser himlen så annorlunda ut nu för tiden?

Vi behöver anpassa oss om vi ska överleva.