Lilith – vem var det?

Lilith var Adams första och sanna hustru. Hon symboliserar den självständiga och medvetna kvinnan, jämlik med mannen. Hon var också den enda som kände till Guds identitet. Om hon avslöjade den skulle hennes barn dödas av Gud (Djävulen). Hon förknippas även med den odödliga ormen som i de flesta myter symboliserar det sanna Livet. I Moseböckerna är det tvärtom att ormen symboliserar Djävulen. Temat om Lilith finns även i Uppenbarelseboken, men där är det Draken, Ormen eller Djävulen som förföljer henne och hennes barn. Här är bibeln motsägelsefull och har slagit fälleben på sig själv. Lilith förföljdes av Gud för att hon visste att Gud i själva verket var Djävulen, den som blev utkastad från himmelen och sade sig vara Gud. Därför hotades hennes barn att dödas om hon avslöjade sanningen. Hon fick fly ut i öknen och gömma sig för att undgå Gud och det förföljande patriarkatet. Men hennes barn (den medvetna människan) skulle med tiden avslöja allt.

Gilgamesh besegrat den odödliga ormen och drivit den på flykten fördrev han henne till de ödsliga platser.

I Jesaja sägs:

Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilit till och finner en plats att vila.” Jes 34:14

I judisk mytologi spelar Lilith en framträdande roll. Allra närmast förknippas hon med födsel och spädbarnsdödlighet.

Ur NamnWiki:

Lilith. En nedtystad historia om kvinnlig frigörelse och patriarkal hämnd.

”Det fanns en kvinna före Eva, Lilith var hennes namn. Hennes upproriska sinne blev dock för mycket för både Adam och Gud. I myterna får vi möta Lilith i rollen som demon, så straffade Gud den kristna historiens första feminist.

Gud skapade de första människorna – man och kvinna – till sin avbild och då de hade samma ursprung var de jämlika på alla vis. Men Adam ville underkuva Lilith, det kunde hon inte acceptera och därför flydde hon. Lilith var den enda som kände till Guds namn och det har sagts att om namnet avslöjas går jorden under. I sin ilska ropade hon så det förbjudna namnet och ett, tu, tre växte vingar ut från hennes kropp. Med dessa flög hon hela vägen till Röda havet. Adam klagade över sin ensamhet hos Gud varpå denne sände tre änglar att försöka övertala Lilith att återvända. Men Lilith lät sig inte övertalas, så Gud visste ingen annan råd än att skapa en ny kvinna åt Adam. Eva hade sitt ursprung i Adams revben och inte i Gud och därför var hon av en mer foglig sort än sin föregångerska.

Förlupna hustrur ses dock inte med blida ögon av patriarkatet och nu fick Lilith börja sin karriär som demon. Vid Röda havet träffade hon Djinnerna (islamsk beteckning på andar och demoner) och deras möte resulterade i ett flertal demonbarn. Rösterna darrade av skräck när demonerna omtalades. Hon var maran som red männen om nätterna och kunde göra dem impotenta.”

Uppenbarelseboken 12:13

4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det.  5 Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron,  6 och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar. (jmfr Jes 34:14)

7 Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,  8 men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.  9 Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.

lilith_mesopotamia

13 Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son.  14 Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen.  15 Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne.  16 Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.  17 Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn.

Lilith – vem var det?Livet är OrmenVikingatiden var ganska jämlikDärför är kvinnor förtrycktaVilket kvinnoförtryck!Den svage mannenDen starka kvinnanGudomlig sexManligt och kvinnligtHugin och Munin

14 reaktioner på ”Lilith – vem var det?

 1. Oj, men kära nån.
  Inte kan du väl på allvar mena att bibelns Gud är djävulen? Och Lillith, hon var och är ju demoniserad. Det kan man väl inte se som något positivt?
  Om du anser att djävulen och Gud är samma person/väsen. Vem skapade då Lillith? Vem skapade djävulen?

  Angående Lillith, kan man verkligen se på henne med blida ögon om hon hemsöker människor illasinnat, dödar späda barn och lever med gastar, en plats som hon finner hemtrevlig och rogivande? Kan ondska vara gott och väl menar du?

  vänl A

 2. Jahve skapade inte livet. Han var inte alltings ursprung utan en självutnämd Gud, en utomjording (demiurg) som ville vara Gud. ”Ni har Djävulen till fader”, sa Jesus till fariséerna och de skriftliga i Joh. 8.44 och syftade på Jahve. Utomjordingar (gudar) modifierade människan genom genmanipulation och avel till en slav och arbetare för att tjäna dem. De letade metaller och behövde en lydig och lojal hjälpare. Lilith, Adams första fru blev alltför självständig i deras smak därför ville de göra sig av med henne. Hon är också principen för självständighet. Lilth dödade inte spädbarn. Tvärtom var det gudarna som försökte döda hennes barn. Hon blev så självständig att de inte ville att hon skulle föröka sig. De ville ha lydiga och kontrollerbara människor. Men hon lyckades fly och gömma sig och därmed kunna sprida sina gener. Hon ersattes av Eva som var mer lydig och osjälvständig. Läs även om kvinnan med de tolv stjärnorna i uppenbarelseboken 12:1. Men allt är en lång historia som finns på sajten. Dock är det en tolkning som inte behöver tas alltför allvarligt, precis som allt annat. Det är mer som ett försök att väcka till tankar utanför ramarna.

 3. Kvinnan i uppenbarelseboken är Maria som ska föda Jesus . O draken manifesterar sin vilja genom Herodes som väntar på barnet som ska födas för att döda det . O Maria flyr till Egypten med Jesus o Josef o stannar där tills Herodes är död . Kvinnan med de tolv stjärnorna representerar även den rättfärdiga kyrkan o de tolv stammarna av israel . Enligt min tolkning men den kan nog bli mer utstuderad . En kärlek . Blessings

 4. Och det där med att gudarna skapade människan med genmanipulation för att arbeta åt dom är taget från sumerisk religion som senare kom att bli Babylon och det var va de fallna änglarna( nephilim) som lärde ut denna lära till människan. Om du läser bibeln så kommer du nog inse att gud är rättfärdig o bara vill vårat bästa o att JHVH inte är djävulen. Bara lyssna på de 10 budorden o Jesus när han berättar om de 2 viktigaste lagarna . Om du påstår att dessa lagar är djävulens verk så börjar man undra vad din tolkning av gott o ont är . Blessings

 5. Vad som är rätt och fel vet vi inte när det gäller gamla texter. De har nog tolkats om både en, två och tre gånger. Alla har sina tolkningar. Man kan ju dock fråga sig vad som är sannolikt och pussla ihop med andra liknande källor för att få en trolig bild.

 6. Jesus själv sa att judarnas fader var en lögnare och en mördare, att deras ”Gud” var djävulen. (Joh 8:44 Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader).

  Jesu fader var något helt annat, vilket framkommer i det Gnostiska skrifterna som inte fick vara med i bibeln.

 7. De otroende judarnas fader är djävulen, det är inget nytt att många judar trodde o följde avgudar, så här lyder hela texten från Johannes 42-47 . ” Jesus sade till dem : om Gud vore er fader, skulle ni älska mig, ty från Gud har jag utgått & är nu här . Inte heller har jag kommit av eget initiativ , nej, utan det är han som har sänt ut mig . Varför vet ni inte vad jag talar om ? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord . Ni är från er fader djävulen, och ni är villiga att göra de ting er fader har begär till. Denne var en människomördare då han började, och han stod inte fast i sanningen, därför att sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och (lögnens) fader. Eftersom jag , däremot , säger sanningen, tror ni inte mig . Vem av er bevisar att jag är skyldig till synd? Om jag talar sanning , varför tror ni mig inte? Den som är från Gud lyssnar till Guds uttalanden . Därför lyssnar inte ni, eftersom ni inte är från Gud.” o om vi läser bibeln kan vi tydligt se att Jesus fader & Gud är JHVH . Tack för mig

 8. Och i Matteus 4:4 nämner Jesus namnet JHVH när han blir frestad av djävulen även fast det kanske är översatt till HERREN i din bibel .

 9. Och Matteus 4:8-11 ” åter tog djävulen honom med sig till ett ovanligt högt berg och visade honom världens alla kungariken och deras härlighet, och han sade till honom:” alla dessa ting vill jag ge dig, om du faller ner och utför en handling av tillbedjan ägnad åt mig.” Då sade Jesus till honom :”Gå bort , satan! Det är ju skrivet:’ Det är JHVH, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.’ ” Då lämnade djävulen honom; och se! Änglar kom och började betjäna honom. Blessings!

 10. Sebbe! Jag tänker inte gå i polemik med dig. I det gnostiska tänkandet är ”Gud” något transcendent som är långt ifrån en personlighet som kräver lydnad och underkastelse. Bibelns, alltså gamla testamentes Gud, och myternas gudar betraktas inte som en sådan ursprunglig ”Gud” eller orsak, utan snarare varelser av kött och blod och kanske även påhittade väsen.
  På den här bloggen lägger jag fram mina tankar och idéer vilket inte behöver vara sanningen. Det handlar mer om att pröva och hitta alternativa tolkningar.
  Kolla in de andra inläggen om du är intresserad!

 11. Om Gud hade krävt underkastelse o lydnad så hade alla lytt o underkastat sig Gud, vi har fri vilja att göra vad vi vill , men Gud visar oss en väg ut från våra synder med sina bud o Jesus blodsoffer. Och eftersom du sa att Jesus far inte var JHVH så visade jag bara dessa stycken från bibeln och att du kopplade uppenbarelseboken till Lilith , fast det är tydligt att man inte syftar på Lilith . Och denna historia om att Lilith är Adams första fru kom senare än bibeln. Åh jag menar inte att vara jobbig mot dig utan är bara intresserad av vad du tänker o vad du har kommit fram till . Blessings

 12. Bibeln är ingen enhetlig bok utan många böcker, 66 eller så. De har ju kommit till under flera tusen års intervall. Du kan inte klumpa ihop dem och säga att de kom till före Lilith. Hur vet du förresten när historien om henne kom till? Det är ingen som vet.
  Men vi vet att bibeln har tagit efter många historier från andra källor. Berättelsen om Noa kommer från gilgamesheposet. Samma historia finns i den nordiska gudasagan. Adam och Eva och Paradiset från Dilmuns trädgårdar. Begreppet människosonen från Enoks bok. Odjurets tal från Pythagore’erna. Uppenbarelseboken har stora likheter med Enoks bok som är historia som inträffade före floden t.ex.
  Bibeln är full av historier inhämtade från olika källor. Den är inte en enhetlig och helig bok som man ska sluka med hull och går. Man får nog vara lite försiktig med att tvärsäkert hävda något överhuvudtaget. Spekulera kan man dock göra så mycket man vill. Det är uppfriskande för hjärnan och moralen.

 13. Jag förstår bara inte varför du säger att bibeln påstår att Jesus säger att JHVH är djävulen. Och så tar du ut ett stycke utanför sitt sammanhang och vinklar det o lägger fram det som något fakta liknande. Så tänkte bara visa att bibeln påstår tvärtom och att Gud inte alls är ond o trångsynt som många vill få det till , utan god & rättvis, plus att han inte alls kräver lydnad för då skulle vi redan lyda Gud . Gud föreslår endast en utväg från våra syndiga liv, men du har den fria viljan att godta utmaningen om tro & rättfärdighet. Många är bjudna men alla kommer inte . Men det är alltid intressant att lära sig andras syn på saker o ting, stål slipas mot stål . Amen

Kommentarer inaktiverade.