Odens öga och Hugin och Munin

Oden var den visaste guden i Asgård.

Varför?

Mimers brunn eller Mimers källa är vishetens brunn som finns under en av världsträdet Yggdrasils rötter i den nordiska mytologin. Denna vaktades av jätten Mimer. Han drack ur den varje dag och var därför mycket vis.

Den som drack ur Mimers brunn kunde få kunskap om allt (jmfr med gnosis). Oden offrade sitt ena öga och kastade ner det i brunnen och kunde därefter se allt som hände i världen.

Men det var inte det som gjorde honom vis. Att kunna se allt och få kunskap om allt var effekten av Odens två symboliska korpar Hugin och Munin som gav honom information om allt.

Hugin och Munin (isländska Huginn og Muninn) betyder ”Hugen/Hågen” d v s ”tanken”, eller att man är ”hågad” och Munin betyder ”Minnet” eller ”den som bryr sig”. Korparna gestaltar förnuft (Hugin) och intuition (Munin). Förnuft, Tanke och Intuition i samspel och balans optimerar medvetandet så att men får tillgång till universums alla hemligheter.

Varje morgon sände Oden ut korparna i världen för att inhämta information åt honom. Hugin och Munin flög över såväl Asgård som över Midgård och såg allt. De återvände sedan till Oden och berättade vad de sett. Oden var mycket orolig för att de en dag inte skulle komma tillbaka, i synnerhet avseende Munin.

Och Oden fick rätt i sin oro. Munin försvann inte bara från Oden utan från manligheten i stort. Munin, intuitionen separerades från Hugin, från tanken. De delades upp mellan könen så att mannen företrädesvis började använda sin vänstra hjärnhalva, den logiskt tänkande hjärnhalvan och kvinnan den högra intuitiva halvan.

Det blev en förödande separation som lett till en uppdelning av det manliga och kvinnliga hos människan och också lett till att vi förlorat visheten och kunskapen om universum. Vi har förlorat kontakten med de mekanismer som är byggstenen i livet och vi underminerar därmed det som ska säkra mänsklighetens överlevnad. Om vi inte åter balanserar upp tanken med intuitionen och sammanför de båda till en Enda gemensam kraft riskerar vi att utrota oss själva.

Det börjar bli bråttom!

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

www.svenskagnostiskabiblioteket.se