Kloka Jesus-ord

Tomasevangeliet

11. Jesus sade:
”Detta universum skall försvinna och det som är bakom detta skall förgås. De döda är inte levande och de levande skall inte dö. De dagar ni åt det som är dött gjorde ni det levande. När ni kommer in i ljuset, vad skall ni då göra? Den dagen ni var En blev ni Två. Men när ni blir En vad skall ni göra då?”

18. Lärjungarna sade till Jesus:
”Tala om för oss vilket slut vi skall få.” Jesus sade: ”Har ni upptäckt början då, för där början är, där är också slutet. Jag gratulerar den som finner början för han skall känna slutet och han skall inte smaka döden.”

22. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:
”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.” De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till Ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett Enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ett öga istället för ögon och en hand istället för händer och en fot istället för fötter, en bild istället för bilder, då skall ni gå in i (riket)”.

84. Jesus sade:
”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda.”

Gordon Sandgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.