Dagsarkiv: januari 1, 2018

Framtiden är ljus

Utdrag ur Enoks bok sektion 1, nedtecknad före den stora översvämningen på Noas tid. Enok var Noas farfars far. Enok fick komma upp till himlen och träffa änglarna. Han blev instruerad att läxa upp annunaki-gudarna de som hade förfört människodöttrarna:

Enoks bok:

”Allt onaturligt skall förstöras från jordens yta och varje onaturlig handling skall upphöra: och sanningen skall framträda till glädje för evigt.”

”Därefter skall de fullständigt leva i fred ända tills de avlat tusentals barn, från deras ungdoms dagar och till deras ålderdom.”

”Och sedan skall hela jorden komma i balans, och alla tänkbara träd skall planteras och jorden skall vara frisk och harmonisk. Och alla önskvärda växter skall planteras på den, och människorna skall plantera vin på den: och vinrankorna som de planterar skall ge avkastning och vin i överflöd, och allt frö som blir sått därpå skall av varje mått bära ett tusental, och varje mått av oliver skall ge en avkastning på tio gånger pressad olja. Och jorden skall rensas från allt förtryck, och från destruktiva handlingar, från allt som förstör jorden.”

”Och i de dagarna kommer visdom som finns i himmelen att skickas ner på jorden över människornas tankar och handlingar.”

”Och alla människor skall bli harmoniska och fullkomliga, och alla nationer och alla folk skall följa Sanningens Ande. Och jorden skall vara rensad från alla orätta handlingar, och från alla straff, och från all plåga, och jorden kommer aldrig att besudlas igen från släktled till släktled och för evigt.”

Gordon Sandgren

X och y kromosomer

12 dimensioner eller universa utvecklades väl. Men i 13:e gick något snett. Därav oturstalet 13.

I den gnostiska literaturen kallas den grundläggande dualiteten för Kristus och Sophia. De är detsamma som Yin och Yang i den östasiatiska mytologin. Det är alltså en kvinnlig och en manlig dualitet. Då de förenas och delar sig jämt mellan könen blir det en harmonisk avkomma.

Men då det 13:e universat eller dimensionen skulle skapas delade sig Sophia s utan Kristus. Hon delade sig själv istället. Det innebar att något gick snett. Hon födde en varelse som blev kallad Yaldabaoth, eller Saklas (blind gud). Han/hon var stark som ett lejon men var egentligen en reptil.

Saklas eller Yaldabaot

Yaldabaot var inte bara en ”Han” därför att alla varelser var androgyna före det trettonde universat. Efter det trettonde universat började ”Han” och ”Hon” utkristallisera sig mer och mer. Hos oss visar det sig på så sätt att kvinnor har två feminina x-kromoser och män har en manlig y-kromosom och en kvinnlig x-kromosom. Män är genetiskt sett mer androgyna än kvinnor. Men det var tack vare att Sophia förökade sig utan Kristus som det uppstod varelser med två x-kromosomer som var förutsättningen för olika kön.

Det kanske inte var så dåligt i alla fall. Olika kön är ju trevligt. Mutationer leder till något nytt i utvecklingen.

Men många andra negativa störningar har sin rot i felaktigheten och de ska komma att rättas till lovar de gnostiska skrifterna.

Sophia och Kristus

Världens ursprung

Verkligheten bakom härskarna

Den gudomliga treenigheten

Vår stora kraft

Gordon Sandgren