Dagsarkiv: januari 8, 2018

Korsets betydelse

Alltings ursprung, tomheten som inte har några egenskaper låter sig inte beskrivas utan att bli förminskad. Många kallar det tillståndet för ”Gud” men det är också en förminskning. Gnostikerna kallade det för förFadern men det är heller inte helt korrekt eftersom förFadern är en egenskap. Det är det som allting snurrar runt. Där är början men också slutet, och Ingenting och Allting. Allt kommer därifrån och allt återgår dit. Så börjar det om igen.

Men här kallar vi det för förFadern för enkelhetens skull. Ur detta ursprung uppstod en spegelbild och en dualitet, en Fader och en Moder som såg dagens ljus. Här kallas de för Kristus och Sophia. De brukar ritas som en cirkel delad i två lika delar. Det enda som skiljer dem åt är rörelsen. Modern attraherar och Fadern har en rörelse framåt. Det leder till att de roterar runt varandra.

Yin och Yang

De två blev den fysiska materians första form och nödvändiga skillnad. De två förenades till Ett med de smälte inte samman helt utan behöll skillnaden dem emellan inom den gemensamma enheten. De var en androgyn enhet.

Sedan delade de sig på tvären och en ny och mera komplex individ och dimension kom till. Det blev barnet eller sonen. Barnet symboliserar den fysiska materians växande och utveckling och ritas som en ring med ett kors.

Fadern, Modern och Barnet är den gudomliga Treenigheten. De är Livets innersta väsen och princip.

Gordon Sandgren