Bli ”levande”!

Dao de Jing

18.

När det stora Tao försvinner

Då uppstår plikt och rättvisetänkande.

När intellektet tar överhanden

Då visar sig bedrägeriet.

När relationerna inte är i harmoni

Då kommer fromheten.

När landet är i kaos

Då framträder lojala ministrar.

19.

Gör er av med ”helighet” och överge ”duktighet” och människorna kommer att ha nytta av det hundrafalt.

Bli av med ”moral” och överge ”rättvisa” och människorna kommer att återvända till att göra bra saker.

Bli av med ”duktigheten” och överge ”förtjänsten”, och tjuvar och gangster kommer inte att finnas mer.

Då ovanstående är endast ord, är de inte tillräckligt.

Därför behöver det vara någonting som inkluderar dem alla.

Se på ursprunget och ha en icke-klyven hållning.

Minska själviskheten och minska på längtan.

Lao Zhu