Dagsarkiv: februari 14, 2018

En annan Gud

Av Kristina

Vi kristna säger att Gud är någon att förhålla sig till, som en person, en ”Fader” (var nu Modern tog
vägen…?) och att man ska odla den personliga kontakten med Gud på det viset: Gud är Någon.
Men den egentliga Gud är ingen – eller allt sammantaget. ”Gud” är alla våra själar tillsammans med hela Skapelsen och mer där till. Den kristna guden är vår egen skapelse. Över den guden står Nätet.
Skapelsens intelligens och varande vilken vi alla är indockade i, styrs från och ger våra individuella upplevelser. Vi föder varandra och allt skapat så att vi kan expandera i lärande och uttryck i det
oändliga. Detta är vårt uppdrag – att föda Nätet med våra liv, våra erfarenheter. Och tvärt om.
Den kristna Guden är emellan, som en av människor påhittad mellanstation som vi har för oss, i den här dualitetsdimensionen, för att detta är något vi enkelt kan fatta. I alla tider har mänskligheten hittat på Gudar att ty sig till. Gott nog, bra så. Vi behöver känna oss omhändertagna här, dit vi gått ner för att erfara enskildhet och dualitet. Vi behöver våra snuttefiltar av acceptans och hållande.
Men detta kan lätt urarta, så som Kyrkans monopol på Guds styrande har gjort. Inte så underligt, med tanke på att uppfattningen om denne kristne Guden är skapad av ”män med makt” eller
maktambitioner (det utvalda folket) från första början och använd som ett maktmedel att slå andra (otrogna) i huvudet med. Tro på mig eller dö! En förtryckande ursäkt i maktens tjänst. Alltså inte alls någon Skapare. Bara en Gud, en av mänsklighetens många.
Nej, den riktiga Skaparen finns långt över denne påhittade gudom. Nätet, Alltet.
Källan är ursprunget även till dessa gudar som befolkar våra monoteistiska religioner världen över.
Kanske stammar de ur Anunakis styrande elit. Kanske behöver vi klä av Gud härskarkostymen, ta ner honom (!) på jorden och skrota hela systemet innan vi förmår se igenom till nästa lager, nästa dimension.
Men vägen dit är bakvänd. Gör tvärt om! Gå inåt, in i din innersta Sanning och finn den del av dig som sitter oförstörd ihop med Alltet. Där går du förbi maktens påhittade Gud och når Alltets Skapelse direkt. Där kan du spegla dig i dina gelikar och känna den hett efterlängtade och saknade urgemenskapen som dualitetens värld försöker kapa.
Det går nu inte att förstöra kontakten med Källan, eftersom vi är en del av den redan. Det går bara att förvilla och glömma bort. Rädsla för att göra fel, att bli utesluten är effektiva medel, maktens medel. Gå förbi makten, gå utanför socialiseringssystemet och gå in i dig själv, i ensamhet. Möt det mest skrämmande – att vara ensam – och där finns guldkornet inuti din egen tystnad. Där finns tråden in mot Skaparen och den sanna gemenskapen i Nätet.
Kristina