Gör tvärtom

Av Kristina

Tricket är att göra tvärt om, inte mer av samma. Gå utanför det som är ”normalt” och sök din egen inre sanning. Detta går emot allt vi blivit uppfostrade i. Uppfostran, förresten, det är att tvinga in en fri, kärleksstyrd själ full av naturlig glädje och lust att ge av sig själv utan villkor, till en rädd och bortanpassad individ in i en här-skapad helhet. En falsk dualistisk helhet som håller sina delar på mattan genom rädslan för att bli ensamma och uteslutna.

Ha! Det är vi ju redan! Vi utesluter oss redan genom att komma hit till jorden och att gå med på att glömma vår hemvist. När vi kommer ner tror vi att vi är enskilda och låter oss frivilligt duperas in i det av människor skapade Systemet. Vi tror att detta är tillhörighet och kärlek, men det är ett enda i-stället-för:
Det vi uppfattar som tillhörande och gemenskap är bara ett enda bortkompromissande av våra själars särart och unika livsuttryck.
Det vi uppfattar som kärlek är ett beroende av någon annans bekräftelse på att vi är värda något och får tillhöra.
Det vi uppfattar som parkärlek är ännu värre. Det är den stora drömmen om att bli för evigt räddade ur Ensamheten genom Den Andre, som ska tillfredsställa allt vi önskar och ge oss helheten tillbaka.

Sorry Baby, det funkar inte så. Så länge du söker gemenskap på jordiskt vis når du bara så långt som det dualistiska systemet tillåter. Och det är inte nog! Smärtan finns kvar, besvikelsen ökar och tvingar dig att förkasta det som inte kan ge dig tröst och söka vidare. Fler i-stället-för, fler relationer, ytterligare ett jobb, en annan bostad, nya kompisar, fler barn.

Gör tvärt om!
Sök inte mer av samma, då får du bara mer av samma: förhoppning om frälsning utanför dig själv, besvikelse och smärta och ännu mer ensamhet som följs.
Gör tvärt om!
Sök enskildheten, det du fruktar mest av allt. Det var därför du valde detta jordeliv, det är din uppgift. Upplev nu enskildhet det värsta du kan och du slipper återvända. Gör din läxa och ta examen i djup och smärtsam övergivenhet. För därur, när du lärt klart och inte kommer längre ner på smärtans botten, finns bara en väg upp, och det är Ljusets väg! Den vägen stavas INÅT!

Nu kommer du inte undan. Då alla i-stället-för kraschar (vi kallar det utbrändhet) finns bara ett enda kvar att ty sig till: dig själv. Du orkar inte anpassa dig bort från din inre sanning längre, kan helt enkelt inte rent fysiskt. De gamla tillhörighetsknepen är körda. Det är nu, då du i isolering och orkeslöshet kan nå in till din egen kärna och lära känna dig själv igen – utan utifrån krav och rädsla. Här finns vägen ut, hem, upp. Här är du i kontakt med Alltet och din Källa.

I tysthet och ensamhet kan du läka det du tvingats ta bort och trycka undan, och som en hel själ få tillbaka din ursprungliga kontakt med Källan. Då slipper du alla fåfänga i-stället-för och kan vara förankrad i den Sanna Gemenskapen, orörbar för det mänskliga Systemets förtryck. Fri hos Källan. Fri i din egen kraft av att vara just Du, unik och utgivande av det som ÄR: Kärlek!