Längtan till förening

Av Kristina

Den smala och den breda vägen går inte att förena. Den smala vägen är ett val, den breda fortfarande ett sökande. Jag vill hoppa av den flerfiliga vägen som bara grenar ut sig i ett aldrig sinande sökande. Jag vill smalna in och hitta kroppspulsådern som leder inåt, till sanningen om mig själv som människa, som andlig varelse med mitt jordiska och själsliga uppdrag.

Jag vill hitta kärnan in till Gud och ner till Gudinnan, jag behöver dem båda. Himmel och jord, mannen och kvinnan, dessa olika energier. Jag är så mycket yin, så mycket kvinna att en mans Gud inte passar in. Jag behöver min egen spegel, få spela ut min särarts själ och ande tillsammans med en som är som jag. Sedan kan vi mötas, föreningen av yin och yang, av jord, himmel, vatten och själ. Tillsammans bildar vi möjligheten till Gud, till Sanning, till själens uppdrag: Kärlekens expansion och givande.

Men inte enbart här nere, inte enbart Gudinnan, inte enbart där uppe, den manliga förebilden och Guden. Det har blivit fel, generationer har anpassat helhetens gudomlighet till en stympad manlig energi utan kontakt inåt, neråt i hållande och tystnad, i vinterns vila, i fröets mörka innebörd. Allt har handlat om skapandet. Men det kommer sedan. Först hållandet, grodden i jorden, vattnet, det potentiella Livet som närs i rätt förutsättningar: mörker, vila, vatten, värme. Sedan växten mot himlen, syret, anden, rötter fast förankrade så det går att nå högt, långt. Lika mycket under som ovan jord, ett stabilt förankrat rotsystem av hållande. Ömsesidigt hållande. Sedan Gud, ljuset, expansionen. Sedan…Men först jorden, basen.

Jag behöver Gudinnan nu som min följeslagerska, vägviserska. Hon får förankra mig i mitt disparata sökande, hämta hem mig och vårda mina uppryckta rötter. Hon får nära och lugna mig, hålla mig, bädda ner min själ så alla splittrade delar kan hitta hem igen, tillbaka, helas.

Sedan reser vi oss mot Gud, mot alla aspekter av Gud, men vi glömmer inte varandra, Gudinnan och jag, min feminina rot, basen till den jag är och ska bli ännu mer. Vi söker motsvarigheten till oss i den manliga sfären. Vi söker ljuset och luften som ett komplement för att bli hela, kompletta. Gud, Jesus, Maria, den heliga familjen som leder oss vidare in i Skapelsens ljus, i luften, det svala och öppna.

Rötter och krona, sådant träd vill jag vara. Kvinna och man, Gudinna och Gud, jord och luft. Tillsammans skapar vi elden, expansionen, kärlekens låga. Tillsammans dricker vi livets och själens vatten, när oss i regnet som faller från himlens skyar, länken som befruktar livet, som när jordens Gudinna och som ånga ges åter till Gud. Sådan vill jag vara.

Hjälp mig fina min balans. Hjälp mig att hitta hem i min kärna och att landa, plocka tillbaka de vilsna bitarna.
Hjälp mig att sluta fråga, hjälp mig att sluta testa fler influenser. Jag behöver en bas, min rot, min Gudinna. Och jag behöver Gud – och den Gud som är grundskaparen, Alltet.
Hjälp mig hem i mig själv och här på jorden och in i Alltet.
Hjälp mig gifta mig med mig själv. Och hjälp mig sätta gränser runt det jag har inuti så det får växa sig starkt och helt innan jag utsätter mig för fler influenser.