Alltet är allsmäktigt

Ett utdrag ur Ester Nicholsons bok ”Soul recovery”

”De flesta människor associerar Gud med de positiva sakerna i livet. I ett ”dualistisk” universum – uppdelat mellan gott och ont – är det inte svårt att tänka på Gud som god. Men metafysiskt är det djupare än det. Guds egenskaper är expansiva och kreativa i naturen: kärlek, fred, glädje, harmoni, hälsa, välstånd, excellens, synergi och alla adjektiv som beskriver gott som du kan tänka dig. Gud är ju en oändlig kraft.

Gud kan inte ens känna rädsla, disharmoni, brist, begränsning, oärlighet, grymhet eller sjukdom, för en omni vetenskap, oändlig makt och närvaro kan inte motsätta sig dess egen natur, även i tanke. Gud känner inte ens döden eftersom dess gudomliga natur är evigt liv.

Om detta är sant, vad är då källan till den orättvisa eller sjukdom som du upplever i ditt liv?

I mitt arbete har jag funnit att sjukdom och mänsklig tragedi främst är ett resultat av vårt eget tänkande och våra egna illusioner. Vi är viktiga deltagare i Livets historia. Vårt tänkande och våra handlingar påverkar vår erfarenhet och människorna i våra liv och världen runt omkring oss.

Så har min olycka egentligen något att göra med Gud? Eller kan det vara relaterat till något annat?

Eftersom Gud är den goda och den enda kraften som finns, är det verkligen möjligt att ondskan är verklig, eller verkar ondskan vara verklig på grund av vår uppfattning och tro på en kraft som är skild från Gud?

Det här betyder inte att dåliga saker inte händer, bara att de dåliga sakerna kanske inte är gudomligt orkestrerade. Kom ihåg att ett träd kan växa och blomstra även i mark där en skrämmande mänsklig tragedi inträffade.

Livet är fortfarande liv. Gud är fortfarande Gud.”

Ester Nicholson