Civilisations död och pånytfödelse

Av Kristina

Håller vår civilisation på att förstöras? Vi som lever i den och har byggt den, kommer vi att dö med kataklysmen, precis som förra gången det gick överstyr? Detta skeende finns dokumenterat i myter världen över och även i Bibeln. Det har hänt förut. Legenderna och religionerna, vilka inte är annat än levnadsregler för att undvika ett upprepande av katastrofen, varnar oss och förutser detta.

Är det så att vi kommer att få stå vårt kast när vi inte kan överleva utan tillgång på vatten och mat i de differentierade och sårbara samhällen vi har skapat? De ”primitiva” folken på jorden märker ingen skillnad. De fortsätter bara som vanligt, genomlever ännu en ”civilisationens katastrof” och lever att berätta, på sitt vis, om förstörelsen, översvämningarna, armageddon eller ragnarök.

Ljuset och kärleken, den nya jorden, 5Ds införande och uppvaknandet, är kanske detta döden för de separerade människor vi utvecklats till i den fria viljans tjänst? Kanske det är dags för oss att komma hem igen till Källan, bli omplåstrade och helade tillbaka till vårt ursprungliga läge och slippa ifrån hela återfödelsepaketet en gång för alla. Kanske är det dags att bli renade så vi kan börja
om på vår eviga expansionsresa till någon annan erfarenhet i Källans tjänst.