Gud, Jesus och Makten

Av Kristina

Jag får inte ihop Jesus med Gud. Ursäkta mig biskop, påve och hela kristenheten, men jag får bara inte till det i min skalle. Hur kan Jesus med sitt all-kärleksbudskap paras ihop med bibelns dömande och straffande Gud? Hur kan lagar som förtrycker och undanhåller kvinnor sitt mänskliga värde (halva jordens befolkning!) stamma ur en all-kärlekens Gud?

Jag tror vi har blivit grundlurade allesammans. Jag tror vi finns i slutet av en maktens manipulation, ett oerhört effektivt förtryckarsystem som sett till att vi kväst oss själva. Du skall icke… på det att du må brinna i helvetet! Så har vi aktat oss för makten och religionen, staten och kyrkan. Vi har hukat oss, lytt och varit rädda. Vi själva har bara kunnat nå frälsning via kyrkans och prästens patent. Alla egna insikter har halshuggits bort eller bränts på bål. Och vi har fortsatt låtit oss ledas i rädslans koppel. Rädda för Skapelsen! En sådan bisarr tanke!

Varför blev det såhär i den kommande världen av välfärd? Vad hände med Jesus grundlära – att älska din nästa så som dig själv? Hur kan den uppmaningen hamna hos makt- och förtryckutövare, hos straffutdelare?

Som jag ser det var Jesus liv och lära en reaktion mot detta. Han gav folk kraften och möjligheten att utanför maktstrukturens själva ta direktkontakt med Källan. I 300 år växte kunskapen och människor i Romarriket började bli omöjliga att styra. Martyrer dog sjungande på arenorna och den ursprungliga kraft som Källan gav måste ha varit enorm! De hade genom Jesus exempel lärt sig gå utanför systemet och dockat an till sin gudomlighet i själen, Källan, hemmet. Där var de odödliga och därför inte rädda för jordiska repressalier. En ny generation av sanna människor skulle inte kunna duperas att lyda. Jesus vision och själv-exempel hade fått fäste.

Så vad gör 300-talets romerska makt? Kejsaren inkorporerar det nya, sätter sig själv (påven) överst och beslutar vad folk får och inte får tro. Bibeln blir till, evangelier (vittnesmål) stryks och förbjuds, bränns och nya skrivs som passar maktstyret. Sedan fanns lagen där att slå folk i huvet med – lyd eller brinn i helvetet! Och om du kommer med egna sanningar får du brinna redan på jorden. ”If you can’t beat them, join them” var devisen för maktens män i Nicaea år 325 och så införlivades och förvanskades Jesus revolutionära egenfrälsningslära i det världsliga förtryckets tjänst. Amen.

Alla diktaturer faller, allt förtryck avslöjas förr eller senare, för de är inte av sanning och kärlek grundade, utan av rädsla. Ljus är starkare än mörker och nu börjar det lysa i hörnen. Sanningar om katolska kyrkans sexuella hyckleri uppdagas, missbruk mot kvinnor kryper fram, lågmält men i ostoppbara hashtaggar och kullkastar de patriarkala patenten på vad som är norm. Och detta enbart för att det är ljust att säga som det är. Sanningens och ljusets makt – utanför strukturen!

Jesus är på väg att än en gång välta frälsningsmonopolet över ända och låta människan själv ta kontakt med själens källa, utan att behöva passera Gud. För vad är Gud, bibelns skräcktyrann? En rest av Anunakiregimen i Mellanöstern?
Det är dags att skrota denna förlegade envåldsgud och släppa fram ”fri energi” – direkt tillgång till ljuset via vår egen varelse, vår egen själ och våra högre jag. Sedan fixar sig kärleken till nästan av sig själv.  Amen!