Naturen är hemma

Av Kristina

Nu vet jag varför naturen läker. Det är inte för att du kommer bort ifrån och slipper intryck och onaturliga ljud skapade av människor. Det är tvärtom, för att du kommer hem!

Naturen är en direkt avbild, en fraktal av Källans oändliga former. Dessa former är gröna, skira mönster som ur ett chimärt tomrum ständigt leks fram i nya formationer. Naturen på jorden är en bråkdels spegling, en frusen ytte-pytte-del av alla dessa mönster. Du ser dem i kottarna, i bladverk, gräs och vattendroppar, snöflingor och blomblad. Geometriska former, perfekta i sin variation.

Det samma gäller för ljuden, naturens ljud som skapas av vind, insekter, fåglar och djur, regn. Allt låter då det rör sig, precis som i universum där alla planeters rörelsemönster ger ut ett unikt ljud. Energi, ljud, rörelse, rymd. Allt hänger ihop. Och i naturen känner vi igen detta!

Vi läker i naturen helt enkelt för att vi är i en flisa av där vi kom ifrån, en fraktal av Källans skapelse. Vi minns och kan intuitivt uppleva vårt ursprung. I naturen är vi en del av det ljus, den frid och det varande som är precis som hemma! Vi kan kalla det Gud eller läkning och det är dit vi vill.