Kategoriarkiv: Materia

”Guds rike” är inte i himlen

Mörkrets härskare har lurat oss med himmel, gator av guld och evigt kroppsligt liv.

Men de ville bara ha oss som arbetare och slavar i underjorden.

Det finns evigt liv men det består inte av fysisk materia. Allt som är fysisk materia i universum kommer att upplösas i sina beståndsdelar och sedan börjar det om igen.

Men byggstenen i allt, Monaden, är evig. Det är vårt innersta och verkliga Jag. Det är det sanna ”Guds rike”. Det är som orkanens öga, lugnet runt vilket allt stormar. När vi hittar det tillståndet behöver vi inga lagar som styr oss. Det är vårt innersta Jag som är Lagen.

Vi kommer att upptäcka detta när det rådande systemet kraschar, det som är baserat på mörkrets gudar och deras inflytande.

Tomasevangeliet 3. Jesus sade:
”Om de som förleder er säger till er ”Se, riket är i himmelen”, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er ”Det är i havet”, då kommer ju fiskarna att vara före er.

Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

Gordon Sandgren

Mörkrets härskare

Världens ursprung

”Därför när Sophia Zoe såg att mörkrets härskare hade lagt en förbannelse på Adam (människan), blev hon indignerad. Hon kom ut ur den första himmelen med full kraft och hon jagade ut härskarna ur deras himlar, och kastade ner dem till den syndfulla världen, så att de fick vistas där, i form av ondskefulla själar.”

Härskarna blev nerkastade till Nibirus inre mörker och har utvecklat stora ögon för att se bättre. De blev skapelsen från mörkret.

”Och skapelsen som kommit från mörkret kommer att lösas upp. Och felet kommer att ryckas upp med roten (och kastas) ner till mörkret.”

Kristus och Sophia

Men jag sa, ”Min herre, är även jag från deras materia”?

”Du härstammar från den ursprunglige urFadern tillsammans med dina avkomlingar, från det oförstörbara ljuset, därifrån härstammar ni. Därför kan Härskarna inte få tag i er, på grund av att sanningens ande är närvarande i dem, och alla som har blivit bevandrade med detta sätt att existera är odödliga i mitten av den dödliga människan. Men ännu kommer inte denna vetskap att bli helt känd. Istället kommer den att bli känd efter många generationer, och den har då frigjort människan från slaveriet orsakad av Härskarnas fel.”

Sophia, visheten

”Då sa jag, ”Min herre, hur lång tid tar det”?
Han sa till mig, ”Tills tiden när den sanna människan, som lever i den skapade kroppen avslöjar existensen av sanningens Ande, som urFadern har sänt.
Då kommer han att undervisa dem om allting, och han kommer att inviga dem i kunskapen om det eviga livet, som han fått från den självbestämmande generationen.


Då kommer de att frigöras från sina blinda tankar, och de kommer att trampa på döden, vilken Härskarna åstadkom, och de kommer att resa sig mot det gränslösa ljuset varifrån denna utvalda människa tillhör.
Då kommer Härskarna att försvinna, och deras änglar kommer att gråta över deras frånvaro, och deras demoner kommer att klaga över deras död.”

Mörkrets härskare

Gordon Sandgren

 

Där slutet är där är också början

Det finns inget definitivt slut och ingen definitiv död. Allt går runt i cirklar. Slutet är samma sak som början på något nytt. Ungefär som klockan 24:00 är samma sak som 00:00.

Uppenbarelseboken antas vara profetisk men den är snarare baserad på erfarenhet och kunskap. Det som boken handlar om har hänt förr i gudarnas världar.

Nibiru har ställt till med kataklysmer och kommer att göra det igen eftersom den cirkulerar i en eliptisk bana runt solen. Nu är det sannolikt att vårt system kulminerar på liknade sätt som de världarna i himmelen gjorde en gång. Det har också hänt här tidigare så vi har egna erfarenheter.

Så här står det i Världens Ursprung:

”Men himmelen och hans jord blev förstörd av uppviglarna. Och de sex himlarna skakade våldsamt; men kaoskrafterna visste vem det var som hade förstört himmelen som var under dem….Sedan den dagen, har dock himmelen återhämtat sig genom Sophia (Visheten)”.

Vi står inför avslutningen på patriarkatets kulturella system som vi ärvt från gudarna och ett nytt system kommer att skapas av oss. Vi kan själva välja om vi vill ha ännu ett regel- och lagsystem eller om vi vill pröva något nytt utan lagbok som är mer levande och flexibelt. Vi kommer att få alla möjligheter att förverkliga det vi verkligen vill. Om inte annat får vi ta hjälp av Sophia så att vi kan återhämta oss från patriarkatets styre.

Gordon Sandgren

 

Systemteori

Samhället består av många mänskliga individer och vår kropp är en individ som består av många kroppsliga celler.

Systemet är också en slags egen individ som nästan har en egen själ. Se Systemteori!

Samhällssystemet är människornas gemensamma ”barn”. Det är nästa nivå i utvecklingen.

Varje utvecklingsnivå föder så småningom en ny nivå. Det blir ett nytt system som baseras på det förra men innehåller samtidigt erfarenheter från alla tidigare nivåer.

Nya system får med tiden ett eget och nytt medvetande.

Stater kan gå samman och bilda en ny större nation, som t.ex. USA och EU. Alla jordens stater kommer på samma sätt att förena sig till en enda global stat osv. Teoretiskt sett torde hela universum bli ett enda system med ett enda övergripande medvetande.

Kanske det redan är så…

Se upp! Storebror ser dig!

Förändringar i systemet går sakta om inget yttre och kraftfullt ingriper.

Vi kan förstås självmant förändra systemet om vi förstår hur vi ska gå tillväga.  Givetvis sker politiska förändringar men det är väldigt långsamma processer. Och det blir ändå majoriteten som bestämmer. Det finns inte så mycket utrymme för individuella initiativ som inte överensstämmer med majoritetsbesluten.

Systemet styr oss och ser oss! Och det kontrollerar oss så vi håller oss inom de fyrkantiga ramarna.

Grunden för vårt samhällssystem är mycket gammalt. Det är inte ens vi människor som har skapat det.

Från början, innan vi människor var människor, då vi var sådana som evolutionen hade format oss till. Då var allt balans och harmoni i världen. Det var den tillvaro vi kallar ”Paradiset” eller ”Edens lustgård”. Då hade systemet en underordnad betydelse och alla följde Gnosis.

Sedan kom gudarna hit. Det var utomjordingar som modifierade oss och genmanipulerade oss så att vi blev ”människor”. Det blev ett alldeles för stort och snabbt språng i evolutionen. De våldtog sedan våra kvinnor och gjorde dem med barn. Det gjorde inte saken bättre. Se Enoks bok!

Det gudarna gjorde var ett brott mot naturens lagar och vi blev störda varelser, både fysiskt, psykiskt och kulturellt. Vårt samhällssystem blev därmed också stört. Genom systemet i samhället förs störningen vidare från generation till generation.

Vi lyckas inte hitta ut ur labyrinten. Regler och lagar blir bara fler och fler och vi kommer bara längre bort ifrån ursprunget tack vare det.

Jesu lärjungar frågade Jesus vilka regler han ansåg att vi skulle följa. Han svarade: ”Ljug inte och gör inte det ni hatar!”

Det räcker om vi gör så. Då blir vi ”fria”. Då kan vi bygga ett nytt system utifrån det. Är vi sanna mot oss själva och andra behövs inga ytterligare regler.

Bild framställd med s.k. fraktalgeometri

Det som behövs finns inom oss i våra hjärtan. Inom oss finns erfarenheter från evigheternas evigheter.

Gordon Sandgren

Livets motor

Ursprunget är en tomhet och stillhet. Därifrån blomstrar livet och dit återvänder livet och får vila sig tills det blir dags att vakna igen.

Tomheten är som galaxens svarta hål eller orkanens öga. Där är det lugnt och stilla men utanför stormar det.

Ibland blir det kaos här i livet. Då kan man gå in i sitt centrum och vila ut. Det som händer i det fysiska livet kommer dock att upplösas och återgå till sitt ursprung, till tomheten. Men tomheten kan inte försvinna. Den är evig och odödlig och odelbar eftersom den är Ett.

I tomheten får vi perspektiv på tillvaron. Livet pulserar från tomhet till det levande fysiska livet och tillbaka igen. Processen har en symbol. Det är nog den vanligaste symbolen som finns. Det är ringen med ett kors.

Den symboliserar livets tre steg, Tomheten, Fadern/Modern och Barnet. Emellan de tre stegen pendlar allt. Det är en helig process som vi inte ska försöka styra. Då riskerar vi att störa själva livet. Det är den ”Helige Anden”.

Met det är det som har hänt oss. Vi försöker styra och ställa oss över heliga principer. Det kommer inte att hålla. Därför behöver vi hitta tillbaks till det sanna livet och göra oss av med det falska systemet.

Ringen med ett kors symboliserar Barnet eller Guds Son. Det är barnet till universums Fader och Moder som är födda ur Tomheten.

Det är principen för Liv!

Tomheten delade sig och såg sig som i en spegel och en skillnad uppstod.

Skillnaden är förutsättningen för liv. Utan skillnader skulle vi inte uppfatta något. Det funnes inget att vara medveten om.

Något blev medvetet om något annat. Det är det första och djupaste medvetandet. Därifrån går livet vidare.

Detta är livets drivkraft som finns i allt. Vi ska följa den drivkraften inte försöka styra den med lagar och regler. Gör vi det får vi ett samhälle i balans och harmoni.

Livets motor

Tomasevangeliet:

50. Jesus sade:
”Om man säger till er ‘Varifrån har ni kommit?’ skall ni svara dem: ‘Vi har kommit från ljuset, från den plats där ljuset blev till av sig självt och ljuset etablerade sig och uppenbarade sig i vår bild.’ Om man säger till er, ‘Är ni det (ljuset)?’ så svara, ‘Vi är ljusets söner och vi är den levande Faderns utvalda’. Om man frågar er, ‘Vad är Faderns tecken i er’? så svara dem, ‘Det är en rörelse och en vila’.”

Gordon Sandgren

Sju-talet

Sju-talet förekommer i olika sammanhang och kallas ett ”heligt” tal.

Gud skapade världen på sju dagar, säger bibeln. Vi har sju dagar i veckan. Det ska finnas sju himlar. Är man i sjunde himlen är man lycklig och så vidare…

Pythagoras sa också att universum består av sju nivåer med sju nivåer i varje nivå. Alltså totalt 49.

Nibiru sägs ha sju bebodda månar som cirkulerar runt sig. I den åttonde bor Gud.

Förutom fysiska verkligheter förknippade med sju-talet kan vi tänka oss mentala nivåer i psyket. Ursprunget är ”Tomheten”, vårt djupaste och eviga tillstånd. Det är också det tillstånd som är svårast att begripa. Hur kan vi utvecklas ur ingenting? Då är det kanske lättare att tänka att Gud skapade världen och han har alltid funnits. Men det är förstås inte helt lätt att förstå heller.

Men det finns en praktisk nytta med att tänka att vi alla härstammar från en gemensam källa och att alla också är den källan. Även om det tillståndet är ”Ingenting”. Det är att vi i grunden inte bara är en mängd olika individer utan också ett Enda gemensamt väsen. Om vi tänker så skulle nog världen se annorlunda ut. Vi skulle nog inte ha några krig, inte något illasinnad våld eller andra destruktiva företeelser orsakade av illvilja. Vi skulle inte behöva några lagar eller regler som talar om för oss hur vi ska bete oss. Vi skulle instinktivt veta och göra det som är bra för det levande Livet eftersom var och en av oss individer också är Allt.

Det som är Ett och det ursprungliga gemensamma tillståndet brukar ritas med en symbol. Det är en tom cirkel. Och symbolen är början på allt men också slutet. Och där slutet är där är också början.

Men det var i den trettonde universella nivån som där blev något ”fel”. Den ”feminina” pricipen (Yin) delade sig och förenade sig med sig själv. Därför behöver vi söka efter balansen i de tolv första universella och mentala nivåerna och låta den principen forma oss själva och hela samhället.

Gordon Sandgren

Äggets och Livets princip

Universum kan liknas vid ett ägg. Det utvecklas genom delning av celler. Först är ägget en enda cell. Om det blir befruktat delar det sig till två celler. Två delar sig till fyra. Fyra till åtta osv.. Varje delning leder till en fördubbling av celler.

Pythagoras påstod att universum som vi känner det, har delat sig 48 gånger och är nu inne på den 49:e universella nivån. Alla de andra 48 nivåerna finns i den 49:e nivån. Varje nivå bygger upp den nästkommande.

Det blir motsvarande c:a 144000 biljoner celler i den 49:e nivån som vi befinner oss i nu. Det motsvarar också komplexiteten i en människa.

Och allt härstammar från ett enda ”ägg”, Monaden. Det som är Ursprunget.

Den första delningen resulterade i det som blev två, Dyaden. Det är Modern och Fadern till hela det fysiska universat.

De två delade sig till fyra och det resulterade i den 3:e nivån som kallas Sonen, Barnet eller Triaden.

Det är Livets princip och symboler.

Ur Dao De Jing, av Lao Tze – taoismens källa:

Vers 40

”Återvändande är Taos rörelse.

Underkastelse är Taos sätt.

De tiotusen tingen föds ur varat.

Varat föds ur intet.”

Vers 16

”…De tiotusen tingen reser sig,

Jag betraktar deras återgång.

De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung.

Att återvända till ursprunget är stillhet.

Stillhet är att återvända till sitt öde.

Att återvända till sitt öde är oföränderligt.

Vetskap om det oföränderliga är visdom…”

Gordon Sandgren

Allt är en manifestation av oss själva

Vill vi ha en bättre värld behöver vi förstå och använda oss av de mekanismer som leder dit. Vi behöver också förstå vad som förstör mer än gör nytta.

Vi tror kanske att världen blir bättre av lagar och regler.  Men det är tvärtom.

Vi tror att vi är en mängd individer som behöver underordna oss ett hierarkiskt styrande system. Men vi är ett enda väsen som inte behöver underordna oss någonting. Vi är förstås också individer på ytan, därför att vårt ursprungliga väsen ville ha det så och för att det blir trevligare så.

Universum utvecklas likt ett ägg. Därifrån kommer korsets princip

Att kontrollera och styra varandra blir inte bra. Inte ska man väl kontrollera sig själv! Individers olikheter är ju en tillgång.

Hela universum är en manifestation av vårt innersta Jag. Allt vi gör mot universum eller mot andra gör vi mot oss själva.

Om människor gör fel ska de inte straffas utan hjälpas.

Om vi tänker så blir allt bra!

Gordon Sandgren

Kontroll dödar

Gnosis är den mekanism som gör att livet fungerar.

Men trots det gick något fel i det 13:e universat. En slags inavel inträffade då det skulle omvandlas till det 14:e universat. Alla tidigare universella nivåer var androgyna och förusatte att både den manliga och kvinnliga motpolen var överens och bidrog med varsin lika stor del till den nästkommande nivån.

Men i den 13:e nivån delade sig den kvinnliga aspekten själv och förenade sig också med sig själv, alltså inte med den manliga aspekten. Balansen mellan de båda aspekterna stördes. Det androgyna tillståndet separerades till två olika åtskilda motpoler. Därav talesättet att 13 är ett oturstal och 12 är helhetens tal.

Detta ”fel” har fått sina effekter på senare universella nivåer även om felet försvagas mer och mer. En destruktiv effekt har blivit att ett ”kontroll- och lagsystem” med ett hierarkiskt styre som med hjälp av lagar och regler ska försöka se till så att samhället följer bestämda normer.

Effekten av detta styre och kontroll av det levande och sanna ”Livet” blir att det kväver och dödar istället för att göra samhället bättre.

Men en droppe av det sanna ljuset från de 12 första harmoniska och universella nivåerna ska med tiden åter växa sig starkare och återta inflytande över det sanna Livet.

Vad händer med atmosfären?

Solen känns starkare än vanligt. Den är också vitare. Det är sällan man ser den gul eller röd numera.

Ibland ser det ut som det är ett objekt snett framför solen. Kan det vara solens bruna dvärgtvilling?

Atmosfären är annorlunda och molnen ser inte ut som vanligt.

Solens vita ljus bryts i atmosfären som i ett prisma. Det vita ljuset delar sig till ett spektra av olika färger. Solen är vitt ljus men också alla färgers ljus. Då solens strålar går in i atmosfären bryts ljuset upp i främst blått, gult och rött ljus. Därför ska himlen bli blå på dagen men kan bli gul eller röd på kvällen när solen går ner. Då blir det en annan infallsvinkel och solens ljus bryts på ett annat sätt.

Men nu kan man se att himlen blir rosa eller röd på motsatta sidan av solen och mörkare gråblå rakt över huvudet. Men är sällan röd där den går ner.

Motsatta sidan av solen. Det ser ut som en solnedgång men solen är i ryggen och där är den vit.

Det verkar som atmosfären har ändrat sig och bryter solens ljus på ett annorlunda vis nu för tiden. Det kan bero på att himlen har blivit disigare. Det röda ljuset bryts inte så kraftigt och kommer ner på motsatta sidan istället.

Märkliga ljus på himlen. Har det med Nemesis och Nibiru att göra?

Gordon Sandgren

Relationen som fungerar

Liv förutsätter att det finns skillnader. Om allt vore lika skulle vi inte kunna uppfatta något. Och skillnader förutsätter att det finns minst två av någonting.

De första ursprungliga skillnaderna eller motsatserna var och är lite olika. Där finns förstås attraktion och dragningskraft mellan dem men de förenas inte helt. Då skulle de bli Ett igen och bli icke materia.

Yin och Yang, livets Moder och Fader. Bilden symboliserar Attraktion, Skillnad och Rörelse

Det finns en attraktion mellan himlakroppar också men de kraschar inte in i varandra. Det beror på rörelsen. Jorden har en hög fart genom rymden och strävar framåt. Men solen och jorden är attraherade av varandra.  Därför böjer jorden av från sin raka bana in mot solen men farten gör att de inte kraschar ihop. Där finns två krafter i motsatta riktningar. En vill ut och en in. När de är i balans fungerar det och jorden cirkulerar runt solen i en bana och vi har någonstans att bo.

Eftersom solen har så mycket större massa än jorden står den nästan still i förhållande till jorden och jorden cirkulerar runt solen.

Det är en perfekt balans mellan motpoler. De dras till varandra men kraschar inte in i varandra och förstörs. I stället lever de i en lugn och rörlig magisk dans. Tillsammans upplever de varandra utan att förgöra varandra. De känner av och njuter av livet eftersom deras relation är perfekt.

En tom cirkel är symbolen för ursprunget eller Gud. En tvådelad ring representer Fadern och Modern. Ringen med ett kors är Barnet.

”Allt är en rörelse och en vila”, sa Jesus.

Symbolen för Livets tre steg

Relationsteorin

Gordon Sandgren

Allt är relativt

Allt fysiskt består av ett motsatsförhållande. Varje sak definieras av sin motsats. Hög definieras av låg, snabb av långsam osv.

Därför är allt relativt. Det beror på vad man jämför med. Fastlåsta egenskaper existerar inte. Därför sa Gud i gamla testamentet att hans namn var ”Jag Är”. Det finns inget adjektiv i det namnet eftersom det ”beror på” vem man jämför med.

Speciellt det som är alltings ursprung kan inte definieras eller namnges eftersom där finns inget annat i det tillståndet som kan jämföras med.

Men därifrån utgår vi alla. Och där är vi alla ett och samma väsen. I grunden finns det bara ett väsen.

Första steget i den fysiska världen blev en tvåsamhet, Yin och Yang, kvinnligt och manligt eller vad vi vill kalla det. Hur detta gick till blir svårt att veta eftersom det inte fanns något medvetande som kunde bevittna det hela. Vi får gissa tills vidare.

Då denna tvåsamhet delade sig på tvären uppstod en ny varelse. Barnet!

Denna process genomsyrar hela universum och får det att växa och utvecklas. 1 delat på mitten blir två. Två delat på mitten blir 3 eller 4 när det gäller celldelning!

Läs Relationsteorin online här!

 

Gordon Sandgren

Medvetande

Att ha ett medvetande är att kunna reagera på något. Att veta att något annat finns.

Vi har ett kroppsmetvetande som är medvetet om det som finns utanför kroppen och innanför kroppen. Men vi har också en mängd olika medvetanden inne i kroppen. Det är celler, organ och annat som tycks leva sitt eget liv. De sköter sitt jobb utan att vi tänker på det.

Celldelning – Livets princip

Allt som reagerar på något torde ha ett medvetande. Om det så bara handlar om gravitation. Himlakropparna reagerar på varandra genom dragningskraft, strålning och magnetism. Alltså har himlakropparna ett medvetande.

Även ett solsystem, en galax och ett universum har ett medvetande. Troligen finns det många universum som kanske bildar en ännu större enhet. Kanske ett universum är som en cell i en kosmisk dinosaurie.

Tanken svindlar!

Men när alla medvetanden sönderfaller blir de till omedvetande, de blir till ingenting. Ingenting är vårt innersta väsen. Allas gemensamma Jag. Det brukar symboliseras med en tom cirkel.

Bild av Elin Zoenso

Gnostiska skrifter så som Krisus och Sophia och Världens ursprung kallar detta ursprung för Förfadern. Men det skulle lika gärna kunna kallas förModern eftersom ursprunget inte har några egenskaper.

”Universums Fader kallas inte egentligen för ‘Fader’, utan för ‘FörFader’, början på det som skulle bli synligt, han är FörFadern utan början och utan slut.” 

”Han såg sig själv som i en spegel och hans spegelbild liknade honom, och hans spegelbild visade sig som en egen gudomlig Fader. Han var lika gammal som den förste men inte lika kraftfull och stor.”

Den grundläggande skillnaden i materian, Yin och Yang

När Förfadern såg sig som i en spegel uppstod en Skillnad. Förfadern blev medveten om något annat, en förModer. Därför är ”Skillnader” förutsättningen för medvetande.

Ursprunget delade sig till två och blev en androgyn varelse bestående av en fader och en moder. Den kallas Yin och Yang eller Sofia och Kristus. Läs Relationsteorin online här!

Fadern och Modern delade sig igen och och ett Barn blev till. Det är livets princip och den gudomliga treenigheten som är byggstenen i allt .

Gordon Sandgren

En droppe av ljus

Vår historia har minst sagt varit komplicerad. Utvecklingen har inte följt naturens gång utan varit styrd och manipulerad av gudarna (utomjordingarna). De har ändrat i våra gener vid flera tillfällen och de har pådyvlat oss deras kultur alldeles för tidigt i vår utveckling. Allt detta har stört oss och fört oss bort från det sanna och naturliga tillståndet att vara.

Men lyckligtvis har de inte lyckats ändra i vår djupaste själ. Där finns en droppe av naturligt ljus som med tiden ska komma upp till ytan och rätta till felet och därmed förändra världen.

När tiden är mogen och vi har frigjort oss från härskarna och deras lagbundna ideologi då kommer det sanna och naturliga sättet att leva tillbaka. Vi kommer inte att behöva några regel- eller lagböcker eller politiska system som ska lägga sig i och styra.

Det sanna styret finns i våra hjärtan. Det är detsamma som droppen av det sanna ljuset. Det är det ljuset som styr hela universum och det fungerar alldeles utmärkt utan vår eller några gudars inblandning.

Gordon Sandgren