Kategoriarkiv: Jaget

Sök Tomheten

Tomheten är förutsättningen för liv. Därför har liv uppstått ur ”Ingenting”. Gud är ”tom” men Gud betraktade sig som i en spegel och en skillnad uppstod. Det blev början på livet.

Tomheten blev början och precis som ett hus som urholkas för öppningar för dörrar och fönster blev det användbart.

Sök ”Tomheten” och du ska finna livet! Om man eftersträvar att få så mycket ägodelar som möjligt förlorar man det sanna livet.

Tomheten är Gud!

Gordon Sandgren

Nu är vi fria!

Draken dök inte upp i jungfruns stjärnbild i lördags eller igår söndag som det står i uppenbarelseboken 12. Det kan bara betyda en sak. Det är att bibeln talar om historiska händelse som redan har ägt rum. Det är INTE en framtidsförutsägelser. Det betyder nog att jesu andra tillkommelse inte heller kommer att äga rum. Det har redan hänt. Det hände när gudarna räddade de utvalda människorna, Noa, Norea och deras familjer från floden och de fick bosätta sig på den nya jorden med den nya himlen. De befriades då från Drakarnas och Djävulens fångenskap i underjorden.

De fysiska Drakarna har inget grepp om oss längre, de finns inte mer. De gick förmodligen under när Nibiru kraschade med Phaeton och bildade asteriodbältet för många tusen år sedan. Möjligen finns rester av deras planetsystem kvar och kommer att störa oss en tid. Det kan bli ökade naturkatastrofer några år tills resterna av Nibiru försvinner ut i rymden igen.

Om Drakarna inte finns mer så finns dock deras kultur kvar i vårat samhällssystem. Men vi behöver inte hålla fast vid deras system längre. Nibirus uteblivande betyder att vi är fria. Nu har vi svaret svart på vitt, nu vet vet vi!

Vi kan skrota deras lagsystem utan att bli bestraffade. Straffet är redan betalt och vi har lärt oss en viktig läxa:

Straff är inte lösningen, bestraffningar är problemet

Gordon Sandgren

 

Kvinnan är riktigt arg

Vi står inför ett systemskifte.

Patriarkatet infördes när gudarna kom och ”skapade” människan till deras arbetare och slav. Vi blev ett slags husdjur åt dem. De fråntog oss vår självständighet och lärde oss att lyda och frukta dem. Religionerna infördes och lagböckerna gavs åt oss. Vissa människor utvaldes av gudar att bli deras ställföreträdare när de själva inte fanns på plats. Det var manliga präster och patriarker. I sin förlängning har det lett till ett religiöst och politiskt styre i världen som är väldigt mansdominerat. Därför har kvinnan förtryckts i samhället och hon har räknats som mindre värdig i många kulturer. Hon och hennes verkliga position har fått gömma sig i symboler eller kryptiska budskap tills hon kan fullt ut träda fram.

Men Draken blev avundsjuk på människorna för att vi blev intelligentare än dem och vi var inte tillräckligt lydiga därför försökte de utrota oss. Men den mänskliga arten lyckades undkomma floden och gömma sig.

”Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.”
Uppenbarelseboken 12:15‭-‬16

”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.”
Uppenbarelseboken 12:1

(Så såg det antagligen ut i himlen när Nibiru var här en gång för längesedan och floden dränkte nästan alla och så ska det se ut igen imorgon den 23/9. Men det blir inte någon så stor översvämning den här gången)

Ormen, Draken, Djävulen eller Satan står för det diktaroriska patriarkatet som styr världen. I Världens Ursprung står det att kvinnan och hennes barn Härskaren ska förgöra Draken.

”Då kommer solen att förmörkas, och månens ljus upphör. Himmelens stjärnor kommer att avbryta sina omloppsbanor. Och en ljudlig åskknall kommer från en stor kraft som är den största kaoskraften, där kvinnans himlavalv är placerad (jungfruns stjärntecken). Eftersom hon skapat den första skapelsen, kommer hon att försöka få bort härskarna och kläda sig med enfaldig vrede. Då kommer hon att förfölja kaosgudarna, som hon skapat tillsammans med Härskaren.

Hon kommer att kasta dem ner till avgrunden. De kommer att bli utplånande på grund av deras ondska. För de kommer att bli som vulkaner och förinta varandra tills de omkommer genom Härskarens (Jupiters?) hand. När han har förgjort dem, kommer han att vända sig mot sig själv och förgöra sig själv tills han upphör att existera”.

Därmed blir det slut på patriarkatet och det politiska styret. Och det ursprungliga levande systemet kommer tillbaka igen och kvinnan kan återta sin rätta position.

Se Legenden om Lilith och Norea!

Gordon Sandgren

Makten åt alla

Ska det verkligen behövas katastrofer för att systemet ska släppa greppet om oss så att vi kan ta tillbaka makten över våra liv?

Det är bättre att vi så fort som möjligt skapar ett nytt system i världen så som vi vill ha det. Ett system som är till för oss, inte vi för systemet. Om vi inte gör det finns det risk att någon galen diktator ser chansen att styra världen med järnhand om infrastrukturen skulle kollapsa.

Vill vi ha krig, hungersnöd, en förgiftad natur? Vill vi ha ett samhälle fullt med lagar och regler? Vill vi ha kriminalitet och våld?

Bra! Men varför finns allt detta då? Det är för att vi har slutat att tänka. Vi bara lyder lagar eller bryter mot dem.

Vi lyder inte Gud förrän vi är rädda för honom. Precis! Men att frukta Gud eller staten är inte lösningen. Det är det som är problemet

Det är dags att vi börjar tänka självständigt innan diktatorn kommer eller innan systemet kollapsar.

Det är vi som är Gud! Vi behöver inte vara rädda för något. Låt oss skapa den värld som vi vill ha! Men vi gör inte det genom att styra andra.

Vi behöver inte vänta på någon politisk lösning. Vi behöver bara vara oss själva så är målet uppnått. Alla behöver inte göra likadant men vi behöver ha makten över oss själva. Om vi tänker fritt och självständigt kan vi snabbt lösa problem som dyker upp utan att först fråga om lov eller fråga vad lagen säger.

Gordon Sandgren

Sanningen går inte att gömma

Den riktige och sanna Guden är inte svartsjuk och ger oss inga lagtavlor eller lagböcker. Gud behöver inte styra och kontrollera eller straffa oss, eftersom vi är den verklige Gudens barn och vi utgår från Gud och är manifesterade av Gud. Därför Är vårt djupaste medvetande också Gud.

Försöker någon eller något att styra oss är det detsamma som att förneka och motarbeta Guds verkliga existens eftersom vi alla är en och samma Gud.

Gud är fri och vi är alla fria! Försök inte ändra på det!

De som kallade sig ”Gud” i religionerna och myterna var störda och visste inte vad de talade om. Visst var de ett slags Gudar men de gjorde misstaget att tro att de var förmer än andra och upphöjde sig över andra. Många av dem agerade som diktatorer. Men sanningen går inte att gömma. ”Det som är gömt ska uppenbaras”, sa Jesus. De falska gudarna och deras system som de pådyvlat oss och lurat oss med kommer att avslöjas. Deras makt kommer att skrotas och försvinna för alltid.

Gordon Sandgren

Befrielsen närmar sig

Yaldabaoth utropade sig till Gud och därmed syndade han mot alla odödliga.

Djävulen förvillar hela världen

Att utropa sig till den ende guden är det samma som att vara en diktator och det är också att gå emot det levande livets princip. Att vara ”odödlig” är att förstå och följa den princip som är evig. Det betyder att det finns inte bara en person som är Gud utan alla och allt är Gud. Vi har alla ett gemensamt opersonligt medvetande och ursprung. Den principen är evig och hävdar vi något annat är det detsamma som att påstå att det inte finns något evigt liv.

Därför om någon säger sig vara den ”enda guden” eller ”du ska inga andra gudar hava jämte mig” så ljuger han eller har inte kunskaper om sanningen och är en diktator som försöker styra andra.

Individer ska inte styras med lagar och regler. Vi är alla lagen. Det är det vi ska återupptäcka och när vi gör det då börjar den nya harmoniska tidsåldern. Den kunskapen är Gnosis.

Det var den kunskapen som togs ifrån oss när gudarna lade sig i våra angelägenheter och började styra oss med sin egna lagar.

Men befrielsen närmar sig när vi börjar tänka fritt och självständigt utanför de fyrkantiga ramarna.

”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall människorna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Många skall drabbas av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skaka…

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.«
Lukasevangeliet 21:25‭-‬26‭

Gordon Sandgren

 

Instängda i tusen år

Härskarna från mörkret är kanske snart tillbaka. De har varit instängda i Nibirus underjord i ”tusentals år” (3600 år) medan Nibiru har varit långt ute i solsystemets pereferi. Nu kan de snart vara framme i vår närhet och komma ut i ljuset en kort tid innan det är dags att krypa in i underjorden igen och vända åter.

När vi människor för längesedan i vår tidigaste historia befann oss i Nibirus inre härskade de över oss och utnyttjade oss som arbetskraft och slavar. Då trodde vi att de var gudar och vågade inget annat än att lyda dem.

Den här gången är läget dock annorlunda. Sedan de var här senast har vi själva utvecklats så mycket att vi blivit medvetna som ”gudar”. När de kommer nära Jorden och stiger ut ifrån underjorden på Nibiru kommer de nog att skämmas för att möta oss med tanke på vad de en gång har gjort mot oss. De vet att vi har blivit smartare än dem och att vi inte kommer att slava åt dem igen.

När vi inser vad dessa gudar är för några varelser kommer vi att bli befriade från systemets tvångströja som de påtvingat oss och vi kan börja leva det sanna livet. De kommer då tro att vi har blivit deras gudar.

Det blir slut på krig, våld och hat. Lagar och straff försvinner eftersom de inte kommer att behövas. Straff byts ut mot medmänsklighet, hjälp och naturliga relationer. Vi kommer att förstå att allt är Ett och i den kunskapen blir vi befriade. Ingen kan då bestämma över någon annan. Därför försvinner också konkurrens och vi kommer alla att bli måna om varandra, och vi kommer att bygga ett behagligt samhällssystem som alla kommer att trivas i. Vi kommer förstå att naturen inte ska styras eftersom den har sin egen inre kunskap om livet.

”Och okunnighetens härskare regerade över Kaos och dödsriket, och skapade en människa som liknade mig. Men han visste inte att människan som han skapade i en mening skulle bli hans förintelse, och han förstod inte heller kraften i honom”.

Den Gudomliga Treenigheten

Om dessa underjordiska gudar kommer att krascha med Jupiter och gå under rent fysiskt eller bara med sitt inflytande får vi se.

Gordon Sandgren

 

”Guds rike” är inte i himlen

Mörkrets härskare har lurat oss med himmel, gator av guld och evigt kroppsligt liv.

Men de ville bara ha oss som arbetare och slavar i underjorden.

Det finns evigt liv men det består inte av fysisk materia. Allt som är fysisk materia i universum kommer att upplösas i sina beståndsdelar och sedan börjar det om igen.

Men byggstenen i allt, Monaden, är evig. Det är vårt innersta och verkliga Jag. Det är det sanna ”Guds rike”. Det är som orkanens öga, lugnet runt vilket allt stormar. När vi hittar det tillståndet behöver vi inga lagar som styr oss. Det är vårt innersta Jag som är Lagen.

Vi kommer att upptäcka detta när det rådande systemet kraschar, det som är baserat på mörkrets gudar och deras inflytande.

Tomasevangeliet 3. Jesus sade:
”Om de som förleder er säger till er ”Se, riket är i himmelen”, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er ”Det är i havet”, då kommer ju fiskarna att vara före er.

Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

Gordon Sandgren

Var kloka som ormar!

”Gnosis” betyder att ”Veta”. Det är inga gissningar eller instuderade kunskaper. Det är verkliga och universella kunskaper baserade på erfarenheter.

Alltifrån det 1:a universat till det 49:e som vi befinner oss i nu, finns mängder av erfarenheter som är tillgängliga för oss. De är upplagrade i hela kosmos men också i våra kroppar. Vi föds med all den kunskapen. Små oförstörda barn använder den och är ett med den. Därför sa Jesus: Se på barnen som får bröstet. De tillhör Guds rike.

Men tyvärr fostras mycket av den kunskapen bort och ersätts av det vi studerar i böcker eller på annat sätt lär oss.

All Gnosis-kunskap kan vi lita på eftersom den har erfarenhet av hela universums historia. Den följer balansen mellan motpolerna likt den slingrande ormens rörelse. Men den kunskap som tillhandahålls av det nuvarande systemet kan vara helt fel. Visst, den kan vara bra ibland men den kan också visa sig vara dålig. Den kanske inte alls passar individen i en given situation. Den är alldeles för fyrkantig.

Därför borde vi lägga större vikt vid Gnosis och lyssna mer på den. Om vi gör det hamnar vi i ”Guds” fungerande rike och behöver inte göra om alla erfarenheter från början.

Men att följa Gnosis kan vara att gå emot systemets normer och regler. Det kan bli konflikter man får lida för. Därför var försiktig och ta inga onödiga risker!

Tomasevangeliet 39:

Jesus sade:
”Fariséerna och de skriftlärde har fått kunskapens nycklar, men de har gömt dem. Själva gick de inte in och de som ville gå in hindrade de. Men ni skall vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor.”

Gordon Sandgren

Motsatt psykologi

Våra verkliga mänskliga behov måste gå före ett stelbent regelverk. Vi är inte till för reglerna. Reglerna ska vara till för oss. De måste vara flexibla och anpassade efter situationen. Levande regler ska hämtas från vårt levande inre och vi ska reagera utifrån dem. Inte utifrån en ”död” lagbok.

Regler och lagar må vara välmenta men de kan bli fruktansvärt fel. De kan förtrycka normalt mänskligt beteende och motverka det ursprungliga syftet. De gör oftast mer skada än nytta.

Blir regelverket för stort blir mänskor förtryckta av systemet. ”Sådana är reglerna”, säger myndighetspersoner och vågar inte ta egna beslut.

Nu har vi levt så länge i olika kulturer som förtränger våra medfödda och naturliga beteenden och t.o.m. bestraffar och förbjuder dem så vi vågar knappt vara oss själva. Vi tror att vi gör fel när vi gör rätt.

Det blir en ond cirkel.

Ju mer regler ju mindre kan vi tänka självständigt och då behövs ännu mer regler och vi kommer att tänka ännu mindre självständigt.

Förbud mot ett beteende kan förstärka ett annat beteende, som ögontjäneri t.ex. Det är därför vi inte blir av med kriminalitet m.m.

Det blir motsatt psykologi. Eftersom regler nästan alltid tar bort självständigt beteende leder det antigen till motstånd eller lydnad. Men båda reaktionerna styrs av reglerna och ingen av dem är att vara sig själv.

Därför frodas självständighet, naturlighet och ansvarsfullt agerande där det inte finns regler och lagar.

Gör det du verkligen vill! Och var den du är! Om du förnekar dig själv kommer du inte att må bra och ingen kommer att tjäna på det!

Tomasevangeliet 6:

Lärjungarna frågade Jesus och sade till honom:
”Vilka regler skall vi iaktta?” Jesus sade: ”Ljug inte och gör inte det som ni hatar för sanningen kan inte gömmas.”

Gordon Sandgren

Sju-talet

Sju-talet förekommer i olika sammanhang och kallas ett ”heligt” tal.

Gud skapade världen på sju dagar, säger bibeln. Vi har sju dagar i veckan. Det ska finnas sju himlar. Är man i sjunde himlen är man lycklig och så vidare…

Pythagoras sa också att universum består av sju nivåer med sju nivåer i varje nivå. Alltså totalt 49.

Nibiru sägs ha sju bebodda månar som cirkulerar runt sig. I den åttonde bor Gud.

Förutom fysiska verkligheter förknippade med sju-talet kan vi tänka oss mentala nivåer i psyket. Ursprunget är ”Tomheten”, vårt djupaste och eviga tillstånd. Det är också det tillstånd som är svårast att begripa. Hur kan vi utvecklas ur ingenting? Då är det kanske lättare att tänka att Gud skapade världen och han har alltid funnits. Men det är förstås inte helt lätt att förstå heller.

Men det finns en praktisk nytta med att tänka att vi alla härstammar från en gemensam källa och att alla också är den källan. Även om det tillståndet är ”Ingenting”. Det är att vi i grunden inte bara är en mängd olika individer utan också ett Enda gemensamt väsen. Om vi tänker så skulle nog världen se annorlunda ut. Vi skulle nog inte ha några krig, inte något illasinnad våld eller andra destruktiva företeelser orsakade av illvilja. Vi skulle inte behöva några lagar eller regler som talar om för oss hur vi ska bete oss. Vi skulle instinktivt veta och göra det som är bra för det levande Livet eftersom var och en av oss individer också är Allt.

Det som är Ett och det ursprungliga gemensamma tillståndet brukar ritas med en symbol. Det är en tom cirkel. Och symbolen är början på allt men också slutet. Och där slutet är där är också början.

Men det var i den trettonde universella nivån som där blev något ”fel”. Den ”feminina” pricipen (Yin) delade sig och förenade sig med sig själv. Därför behöver vi söka efter balansen i de tolv första universella och mentala nivåerna och låta den principen forma oss själva och hela samhället.

Gordon Sandgren

Äggets och Livets princip

Universum kan liknas vid ett ägg. Det utvecklas genom delning av celler. Först är ägget en enda cell. Om det blir befruktat delar det sig till två celler. Två delar sig till fyra. Fyra till åtta osv.. Varje delning leder till en fördubbling av celler.

Pythagoras påstod att universum som vi känner det, har delat sig 48 gånger och är nu inne på den 49:e universella nivån. Alla de andra 48 nivåerna finns i den 49:e nivån. Varje nivå bygger upp den nästkommande.

Det blir motsvarande c:a 144000 biljoner celler i den 49:e nivån som vi befinner oss i nu. Det motsvarar också komplexiteten i en människa.

Och allt härstammar från ett enda ”ägg”, Monaden. Det som är Ursprunget.

Den första delningen resulterade i det som blev två, Dyaden. Det är Modern och Fadern till hela det fysiska universat.

De två delade sig till fyra och det resulterade i den 3:e nivån som kallas Sonen, Barnet eller Triaden.

Det är Livets princip och symboler.

Ur Dao De Jing, av Lao Tze – taoismens källa:

Vers 40

”Återvändande är Taos rörelse.

Underkastelse är Taos sätt.

De tiotusen tingen föds ur varat.

Varat föds ur intet.”

Vers 16

”…De tiotusen tingen reser sig,

Jag betraktar deras återgång.

De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung.

Att återvända till ursprunget är stillhet.

Stillhet är att återvända till sitt öde.

Att återvända till sitt öde är oföränderligt.

Vetskap om det oföränderliga är visdom…”

Gordon Sandgren

Hur kan vi bli fria?

Troligen behövs någon form av yttre styre för att bli av med kontrollsamhället. Eftersom vi är så ovana vid att tänka självständigt kan det bli svårt för oss att klara det på egen hand.

Hur hittar vi de levande mekanismer i vårt medfödda inre som varit så förtryckta i årtusenden? Om vi är fostrade till att följa något annat än oss själva kan det bli svårt att hitta rätt. Det som är tidigt inlärt kan vara svårt skilja från det medfödda. Det som är inlärt senare i livet är betydligt lättare att göra något åt. Man kan behålla sådan värderingar om man vill eller byta ut dem mot egna.

Men, sök och du ska finna, sa Jesus! Den som inte är sig själv är fattig.

Det finns många metoder att nå in i det innersta och Sanna Jaget. Om vi tänker att det ursprungliga Jaget är en absolut tomhet, kan man träna på att tona ner tankar och känslor och bara vara. Då är man Ett med allt och alla. Om vi hittar dit behövs inga lagböcker. Då vet man vad som fungerar.

Bildstenen i Vallstenarum på Gotland

En evighetssymbol och Allt är Ett!

Ringen med ett kors symboliserar livets process i tre steg. Det tomma ursprunget delar sig till två motpoler. Vi kan kalla det Fadern och Modern. De utgör en androgyn enhet. Då de delar sig på tvären föds Barnet.

Alltså:

1. Tomheten är Ursprunget

2. Fadern och Modern är det första Medvetandet

3. Deras avkomma Barnet är fortsättningen och utvecklingen av Livet

Gordon Sandgren

 

Låt Gnosis födas!

Nu  är det dags att vi skakar av oss alla dumma regler och lagar och börjar leva på riktigt!

Ondska finns inte egentligen. Det orsakas av uppfostran, inlärning och okunskap.

Ett barn som fostras harmoniskt blir själv harmonisk. Är fostran och den uppväxande miljön dålig blir en människa oharmonisk och kanske gör dåliga saker. Det hjälper inte att straffa en människa som har haft en dålig uppfostran.

Tvärtom!

En sådan människa behöver mer kärlek än vanligt för att återigen komma i balans.

Vårt samhälle och hur vi behandlar de som blivit störda och inte mår bra förstärker ibland en sådan människas dåliga mående och beteende. Samhällssystemtet är alldeles för fyrkantigt och okänsligt och regelstyrt. En människa som mår dåligt behöver mycket värme, kärlek och förståelse.

Människor som jobbar med människor i vård och behandling borde lyssna mer på sin egen intuition och känsla än på vad reglerna säger. Det perfekta svaret finns i våra hjärtan. Där finns den Sanna Kunskapen. Det är att ”veta” utifrån ett kosmiskt perspektiv.

Den nya tidsåldern kommer att präglas av sådan ”helig” kunskap. Regelsystemet kommer att skrotas och vi kommer att börja leva ett sant och levande liv. Vi kommer att låta vår inre sanna röst överrösta det fastlåsta lagsystemet och följa den inre rösten istället.

I den nya tidsåldern kommer ”Gnosis” att få fritt fram.

Gordon Sandgren

 

Allt är en manifestation av oss själva

Vill vi ha en bättre värld behöver vi förstå och använda oss av de mekanismer som leder dit. Vi behöver också förstå vad som förstör mer än gör nytta.

Vi tror kanske att världen blir bättre av lagar och regler.  Men det är tvärtom.

Vi tror att vi är en mängd individer som behöver underordna oss ett hierarkiskt styrande system. Men vi är ett enda väsen som inte behöver underordna oss någonting. Vi är förstås också individer på ytan, därför att vårt ursprungliga väsen ville ha det så och för att det blir trevligare så.

Universum utvecklas likt ett ägg. Därifrån kommer korsets princip

Att kontrollera och styra varandra blir inte bra. Inte ska man väl kontrollera sig själv! Individers olikheter är ju en tillgång.

Hela universum är en manifestation av vårt innersta Jag. Allt vi gör mot universum eller mot andra gör vi mot oss själva.

Om människor gör fel ska de inte straffas utan hjälpas.

Om vi tänker så blir allt bra!

Gordon Sandgren