Kategoriarkiv: Jesu lära

Vi behöver ändra vår livsstil

Myterna talar om den genomkorsande planeten, alltså Nibiru, förstöraren. Om det är den som kommer in i solsystemet nu får vi räkna med en del problem. Antagligen har myterna rätt. Annars skulle de inte skriva så mycket om det. Det är i och för sig inte säkert att det är det som händer exakt nu. Men förr eller senare händer det och då är det bra om vi är förberedda. Vår livsstil är ändå inte anpassade till det här livet, så det är inte fel att vi gör något åt det.

Gordon Sandgren

Håll ögona öppna!

Det händer grejer i solsystemet nu. Myndigheterna sprutar sin dimma i skyn. Är det för att vi inte ska se vad som händer däruppe? Är Nibiru på väg in i solsystemet?

Supermånen plus en mindre kamerareflex. Eller?

Månen ser ovanligt stor ut nu. Och den lyser mycket starkare nu än vanligt. Det har förmodligen sina naturliga förklaringar. Ibland kommer den närmare jorden och ser större ut och lyser starkare.

Håll ögona öppna och leta efter tecken skyn. Vi kommer antagligen att upptäcka att vi inte har förberett oss tillräckligt.

Gordon Sandgren

Forntida högkulturer

Mycket talar för att det har funnits forntida högkulturer. Det finns bilder inhuggna i sten och myter och sägner som pekar på det. Även bibeln antyder det. Före floden kom Guds söner till jorden och lärde människorna en massa saker. Mer om det i Enoks bok.

Enligt sumererna kommer dessa gudar tillbaka hit till jorden. De ska cirkulera runt solen i en eliptisk bana och återkommer vart 3600:e år. De finns nära jorden i 7 år innan de försvinner ut i periferin igen.

Jesus sa också att han och hans änglar skulle komma tillbaka och låta en del människor få följa med på deras färd tillbaka ut i rymden.

Gordon Sandgren

Varför avbildas Moses med horn?

Moses två horn symboliserar Draken och Djävulen men också den skrivna Lagen och dualiteten. Vad är rätt och fel. Två horn och två lagtavlor symboliser motsatser i tillvaron. Men verkligheten är inte antigen eller. Den är både och. Det är Lagen som är Diabolisk och Djävulsk.

Gör det som är Två till Ett sa Jesus. Allt är egentligen Ett. Tvåsamheten är separerad och inte sann.

Moses med horn och lagtavlor

Lagen får oss att antingen lyda eller att motarbeta och revoltera mot den. Inte många lyckas med att vara självständiga och fritt tänkande inför lagen. Lagen dödar vårt fria och naturliga tänkande. I stället för att tänka fritt blir vi fokuserade på om vi gör rätt eller fel. Lagen är styrande och kontrollerande. Allt det som är icke liv.

Många tror att livet inte skulle fungera utan lag, att det skulle bli katastrof och anarki.

Det är tvärtom!

Men för att kunna fungera bra utan lag behöver vi få rätt fostran från början i livet. Vi föds självständiga och är perfekta från födelsen. Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnen får bibehålla och kan fortsätta livet i det tillståndet.

Om barn fostras på det sättet blir det inga dåliga effekter. Det blir inte anarki.  Då blir allt perfekt Liv.

Gordon Sandgren

Vi kommer att avsluta Lagsamhället

”Saklas” betyder blind gud. Andra namn är Yaldabaoth, Sebaoth, Enlil med flera. Det är han som är Draken och Djävulen. Han introducerade Lagen.

Det Jesus var ute efter var att eliminera honom och få oss att fokusera på kärlek i stället för att fokusera på lagar och regler. Ju mer laglydiga vi blir ju mindre levande och kärleksfulla blir vi.

Om det nu börjar skaka i himlarna, vilket det snart kan göra, ska vi inte bli förskräckta. Då närmar sig vår räddning.

”Då kommer solen att förmörkas, och månens ljus upphör. Himmelens stjärnor kommer att avbryta sina omloppsbanor. Och en ljudlig åskknall kommer från en stor kraft som är den största kaoskraften, där kvinnans himlavalv är placerad (jungfruns stjärntecken). Eftersom hon skapat den första skapelsen, kommer hon att försöka få bort härskarna och kläda sig med enfaldig vrede. Då kommer hon att förfölja kaosgudarna, som hon skapat tillsammans med Härskaren.

Hon kommer att kasta dem ner till avgrunden. De kommer att bli utplånande på grund av deras ondska. För de kommer att bli som vulkaner och förinta varandra tills de omkommer genom Härskarens (Jupiters?) hand. När han har förgjort dem, kommer han att vända sig mot sig själv och förgöra sig själv tills han upphör att existera”.

Därmed blir det slut på patriarkatet, kontrollsamhället och det politiska lagstyret. Och det ursprungliga levande systemet kommer tillbaka igen och kvinnan kan återta sin rätta position.

Gordon Sandgren

Jesu tvilling

På flera ställen i den gnostiska litteraturen antyds att där fanns en tvilling till Jesus.

Tomasevangeliet inleds så här:

”Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus sade och som Didymes (hans tvilling – Didymes är grekiska och betyder tvilling) Judas Thomas nedtecknade”.

Ängeln Gabriel som befruktade Maria kan ha varit den himmelska Jesus, Guds son och barnet blev den jordiska Jesus, människosonen. Det fanns troligen en avsikt med att skapa en mänsklig Jesus. I Judas evangelium säger Jesus till Judas att han ska offra den människa som bär Jesu ansikte:

Sannerligen säger jag till dig, Judas, de som bär fram offer till Saklas [.…] gud (tre rader saknas) allt ont. Men du ska göra mer än alla dessa, för människan som bär mitt ansikte kommer du att offra. 

Saklas är Yaldabaoth den blinde guden, Draken och Djävulen.

I Johannesakterna förundrades Johannes över att Jesus hade två olika kroppar:

Det fanns också något annat förunderligt hos honom. När jag låg till bords lät han mig ligga vid sitt bröst, och jag lutade mig mot honom. Och ibland kändes hans bröst vekt och mjukt men ibland hårt som sten så att jag förundrade mig och sade: ‘Hur kan det vara så?” 

Det tycks ha varit avsiktligt och planerat att Jesus skulle dö på ett kors och ersattes med den himmelske Jesus för att skapa en ny religion och få bort Yaldabaoth. Jesus dog ju för våra synder. Om vi tror på det skulle vi säkert lyssna på honom och byta ut lagen mot kärlek.

Gordon Sandgren

Kloka Jesus-ord

Tomasevangeliet

11. Jesus sade:
”Detta universum skall försvinna och det som är bakom detta skall förgås. De döda är inte levande och de levande skall inte dö. De dagar ni åt det som är dött gjorde ni det levande. När ni kommer in i ljuset, vad skall ni då göra? Den dagen ni var En blev ni Två. Men när ni blir En vad skall ni göra då?”

18. Lärjungarna sade till Jesus:
”Tala om för oss vilket slut vi skall få.” Jesus sade: ”Har ni upptäckt början då, för där början är, där är också slutet. Jag gratulerar den som finner början för han skall känna slutet och han skall inte smaka döden.”

22. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:
”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.” De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till Ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett Enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ett öga istället för ögon och en hand istället för händer och en fot istället för fötter, en bild istället för bilder, då skall ni gå in i (riket)”.

84. Jesus sade:
”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda.”

Gordon Sandgren

I morgon kommer slutet på den här tidsåldern

I morgon är slutet på den här tidsåldern. Då kommer en ny. Och det är vi som skapar den nya.

Ourobos! Där början  är, där är också slutet

Låt oss rätta till de gamla felen och skapa en ny och bättre värld.

Gordon Sandgren

Sök Tomheten

Tomheten är förutsättningen för liv. Därför har liv uppstått ur ”Ingenting”. Gud är ”tom” men Gud betraktade sig som i en spegel och en skillnad uppstod. Det blev början på livet.

Tomheten blev början och precis som ett hus som öppnas för dörrar och fönster blev det användbart. Fönster och dörrar är ju tomma.

Sök ”Tomheten” och du ska finna livet! Om man eftersträvar att få så mycket ägodelar som möjligt förlorar man det sanna livet.

Tomheten är Gud!

Gordon Sandgren

Om syner

Syner och uppenbarelser kommer infrån men de är inte overkliga för det. Vi har ett helt universum inom oss. Alla är ett eget universum men mycket är gemensamt. Ibland kommer den kunskapen upp till ytan och vi kan genom den uppnå ett gudsmedvetande.

Kanske något som man upplever inte stämmer helt överens med det verkliga minnet men det kan väcka upp det minnet.

Gordon Sandgren