Alla inlägg av Gordon Sandgren

Språket som söndrar

Av Kristina

Vi har ordens språk från våra munnar för att skilja ut oss. Enskildhet skapas genom att samhörigheten klipps av via omtolkning, smulas sönder och skapar missförstånd genom det talade ordet. Delning här med: det känns på ett vis men vi kan uttrycka med språket det motsatta – och folk går det det! Tja, inte fullt ut. Det skaver i mottagaren, något stämmer inte. Men vi har så länge tryckt ner den vi är, att vi inte längre litar till vår ordlösa kommunikation från kärnan och enkelt trycker undan den – med hjälp av språket! Så även med det språk vi talar till oss själva, våra tankars språk. Där lurar vi oss ständigt, lyssnar på Luthers förmaningar från axeln och undertrycker
Kärnans sanning.
Ordets språk har makt. Lagar skrivs, ord sägs, avtal beseglas och äktenskapslöften upprätthålls genom falska ord för att dölja sanningens ensamhet. Är orden positiva låter vi dem nära oss. Är de
negativa drivs vi bort från vår egen Kärna och vårt värde, och skapar inuti-språk som ska hålla oss kvar på mattan.
Språk skapar missförstånd och en gigantisk barriär mellan Vi och Dem. Olika språk på jordens olika platser gör det omöjligt att kommunicera och förstå varandra. Arvet efter Babels torn verkar ännu i full styrka.
Eller?
Har vi ett annat val?
Utan ordens språk känner vi. Vi ser, upplever, trevar oss fram med helt andra receptorer. Vi finns i känslan och styrs av hur vi upplever omgivningen, inte vad som sägs om den. Hjärtat ges företrädeoch styr upplevelsen direkt in i magen. Dit riktas även direktkontakten med Kärnan. Ja, allt vi tar emot går ju den vägen i alla fall, via vår berömda magkänsla. Utan störande språk finns bara sanningen där, att både ta in, tolka och ge tillbaka. Den nakna känslosanningen utan ordens språk.

Våra tillitsfulla dödar

Av Kristina

Vi har redan tron eller överlåtelsen till Skaparen i oss. Alla har den från början men vi glömmer, eller känner oss förrådda och svikna och tar avstånd. Vi hade ett avtal med Källan i total tillit då vi överlät vår nerstigning från själens dimension, ner över gränsen in i den svarta sugande tratten. Vi var övertygade om att allt skulle bli bra när vi sögs ner i hålet och valde förvandlingen, den skrämmande okända, men som skulle ge oss det andra livet.

Sedan gjorde vi det igen, en gång till genom en liknande kanal då vi blev födda ur våra mödrar. Denna trånga passage som vi visste skulle knäcka oss, krossa oss, döda oss. Och ja, vi dog där med. Den övergången var lika definitiv som den fösta Men vi överlämnade oss till lusten att göra, växa, expandera och till övertygelsen om att även detta skulle bli bra. I den stunden gav vi oss också till döden. Som blev livet. Igen ett nytt liv, ett annat liv.

Vi kan detta redan, är vältränade i tillitens konst. Vi har redan litat till Processen, Expansionen och Skapelsens urkraft och bestämmelse två gånger innan vi faktiskt började leva jordelivet. Sedan glömskan och smärtan av enskild övergivenhet – från vårt ursprungsliv, Källan.

Men minnet går att aktivera. Genom att lida tillräckligt för att önska det andra sättet att leva – i tillit – kommer minnena tillbaka, för vi kan allt det här redan. Annars skulle vi ju inte vara här, eller hur? Inte någon av oss! Vi har redan varit beredda att dö två gånger! Och oundvikligen måste vi göra det en tredje. Lika bra att försöka minnas hur man gjorde innan detta sker igen, så vi är beredda i vår tillit till Källans process.

 

Att gilla sig själv

Av Kristina

Nu vet jag varför jag är så ombytlig i humöret. Det är för att jag är sådan! Ha!

Förut i livet har detta varit fel och skamligt: ”Du är så himla känslig! ”Den gladaste glada och suraste sura!” ”Det är så mycket med dig:” Ja, jag vet att jag är fel, jag vet också väldigt väl hur det är att ”bjuda till” och ”se glad ut” och ”skärpa sig”. Den ryggsäcken är gammal och den tynger, fylld av skam över att vara jag. Det är detta, just den lasten som ska bort. Hur då? Genom att ensam erfara och leva sådan jag är 100 procent – och ta bort skammen över det!

Därför är livet ombytligt och dagarna växlar i humörtillstånd ständigt, en vardagens bergochdalbana. Det är högt och lågt, svart och vitt, uppe och nere, tungt och lätt. Och allt är så oerhört tydligt, för det är bara jag här. I ensamheten finns ingen distraktion och jag känner mig nästan som ett offer för mig själv. Det är bara jag här som upplever dagens känsloläge, fritt och ocensurerat.

Och det är ju bra! Jag hinner vänja mig vid att oförställd vara jag i lugn och ro, utan att behöva packa upp Skammen ur ryggsäcken. Den finns, men jag glömmer så småningom bort den. Här finns ingen som säger att jag är fel. Och vips så har jag krånglat mig ur ränsleremmarna och står lättad, varandes bara JAG, rätt upp och ner.

Känn på hur det är att vara DU! Alla känslor som är dina är OK, de låga med. Inget är illa, inget ska bort utan du ska omfamna alltihop i stället. Gilla dig! Sätt dig i ensam-skolan och lär känna dig själv! Invänta sedan fortsättningen. Vad händer när man har accepterat hela sig? Vilka storverk kan inte ske då!

Tomas Tvivlaren, Jesus och brödet

Av Kristina

Jesus sa:
”Så här ger och expanderar Källan. Känn kraften, du har den också!” Fast han sa det inte, det liksom blev sagt av sig självt när han lade handen på Tomas högra axel och allt ljus, allt som Jesus var i kontakt med strömmade över och runt och tillbaka och in igen i hans kropp. Hans mörka ögon höll Tomas i ett fast grepp.

Tomas var arg, förbannad helt enkelt. De var hungriga och trötta och nu kom hela hopen av människor också. Vem i hela friden tror du att du är? Va! Ska du ge mat åt 5000 trasiga och hungriga människor? Hur i hela friden ska det gå till, va? Svara! Nu får du ge dig! Vad är det med dig egentligen? Du lyser som en galning, det sprakar om dig och nu ska du till att ge alla dessa mat från några brödkakor och lite fisk! Sluta nu; nu har det gått för långt! Du skrämmer skiten ur mig!

Men den satte och svartmuskige mannen med den breda bringan, han som stod så fast och bredbent där på gräset, så säker på sin sak, berörde den tvivlande Tomas med sitt ljus, tömde över ljuset i honom och fick även Tomas händer att brinna. Där stod de, mitt bland hopen av människor på sluttningen och brann av Källans givande och Tomas blev en del i cirkeln i de strömmande lågorna. Ilskan och tvivlet sköts undan och han kände helheten, var mitt i dess närande och fyllande ljus. I det ögonblicket hörde han: ”Ha tillit!”

Och det handlade inte om att ge folk mat på ängen. Det handlade om att föda de trasiga själarna som var fattiga på Källans kärlek med ljuset och tilliten till att alla är del av samma kraft, att vi tillhör samma Källa och att allt är gott. Och när du väl har känt detta, fått ta emot det brinnande ljuset så kan dina händer också ge det vidare. Det handlar bara om att lita till att det verkligen finns, finns nog att fylla tusen och åter tusen tomma själar.

Kristina

Så som i himlen…

Av Kristina

Det räcker om du söker din egen sanning, din gömda själ och din inre Kärna. Därifrån utgår samhörigheten med Alltet. Det är där du är ett med Gud. Du är i dig själv en flisa av Alltet och den totala Skapelsen. Finner du den flisan är du hemma. Så som ovan så också nedan. Detta vittnesbörd finns t o m i Fader Vår: … så som i himmelen så ock på jorden.

Fraktalgeometri

Fraktalen du och din själ är, är en upprepning av Skapelsen och dess själ, allt levande och allt samman- taget. Alltet.
Gå inåt och sök det lilla så finner du Det Stora utanför. Så enkelt! Eller…?

Ditt högre jag

Ditt Högre jag är den dolda del du söker för att finna din sanna Kärna.
Ditt Högre jag är den del som sitter ihop med Alltet, där du kom ifrån.
Ditt Högre jag har överblicken, vet ursprung och mål och livets mysterium, det vi så outtröttligt famlar efter i försöken att hitta någon slags mening med våra liv i dualitetens smärtgrepp.
Ditt högre jag vet vem du är, var du kommer ifrån och varför du gick ner.
Hitta din inre kärna och lev med den, följ den, var med den och kommunicera den. Då är du äntligen hemma.
Genom ditt inre – finn meningen i det yttre!

Kristina

Barnen och Källan

Av Kristina

Små barn är nära Källan. De är fortfarande oförstörda, socialiseringen har ännu inte kväst dem eller hunnit ta livslångt skamgrepp på deras rena själar. Se dem i ögonen, klara, seende men ännu utan språk. Vårt språk, vårt förtryckarspråk.
Barnens språk är kroppens, ögonens, ljusets, känselns. Glädjen är där, oförstörd och nära. Och ingenting kan störa deras sanna kommunikation, inåt till sig själva och i kontakten med
yttervärlden. Ordens språk har ingen bäring. Så när du är med barnen öppnar de möjligheten för dig att slippa den omställande barriär som ordet är och använda själen direkt. Detta är det läkande för dig som börjat känna och höra din kärna, direkt i ditt hjärta. Detta är kärlekens och ljusets oförstörda språk och du kan träna dig i att använda det med barnen. Via barnens oförstördhet kan du minnas ytterligare. De lär dig om ditt eget innersta bara du närmar dig dem med deras egna språk – själens ordlösa kärlek.
Hur ser du kärleken i ett barn? Enkelt: glädjen! De skrattar sig fortfarande genom livet, allt lockar till känslor men skrattet är där så nära, så självklart. Det är det naturligaste av allt, att uttrycka
grundläget i själen, kärlekens uttryck. Och de ger, delar utan baktankar med sig av sina skatter:
skrattet, mötet, kärleksbetygelser, fysisk närhet och sanning. I deras klara ögon lyser ursprungsljuset. För där finns kontakten till Källan, fri och stark och lycklig.
Jesus sa vi skulle vara som barnen om vi skulle komma hem. Ja, de är våra främsta lärare i att hitta tillbaka till våra egna oförstörda hjärtan och docka in med vår lilla flisa av Alltet tillbaka hemma.
Kristina

En annan Gud

Av Kristina

Vi kristna säger att Gud är någon att förhålla sig till, som en person, en ”Fader” (var nu Modern tog
vägen…?) och att man ska odla den personliga kontakten med Gud på det viset: Gud är Någon.
Men den egentliga Gud är ingen – eller allt sammantaget. ”Gud” är alla våra själar tillsammans med hela Skapelsen och mer där till. Den kristna guden är vår egen skapelse. Över den guden står Nätet.
Skapelsens intelligens och varande vilken vi alla är indockade i, styrs från och ger våra individuella upplevelser. Vi föder varandra och allt skapat så att vi kan expandera i lärande och uttryck i det
oändliga. Detta är vårt uppdrag – att föda Nätet med våra liv, våra erfarenheter. Och tvärt om.
Den kristna Guden är emellan, som en av människor påhittad mellanstation som vi har för oss, i den här dualitetsdimensionen, för att detta är något vi enkelt kan fatta. I alla tider har mänskligheten hittat på Gudar att ty sig till. Gott nog, bra så. Vi behöver känna oss omhändertagna här, dit vi gått ner för att erfara enskildhet och dualitet. Vi behöver våra snuttefiltar av acceptans och hållande.
Men detta kan lätt urarta, så som Kyrkans monopol på Guds styrande har gjort. Inte så underligt, med tanke på att uppfattningen om denne kristne Guden är skapad av ”män med makt” eller
maktambitioner (det utvalda folket) från första början och använd som ett maktmedel att slå andra (otrogna) i huvudet med. Tro på mig eller dö! En förtryckande ursäkt i maktens tjänst. Alltså inte alls någon Skapare. Bara en Gud, en av mänsklighetens många.
Nej, den riktiga Skaparen finns långt över denne påhittade gudom. Nätet, Alltet.
Källan är ursprunget även till dessa gudar som befolkar våra monoteistiska religioner världen över.
Kanske stammar de ur Anunakis styrande elit. Kanske behöver vi klä av Gud härskarkostymen, ta ner honom (!) på jorden och skrota hela systemet innan vi förmår se igenom till nästa lager, nästa dimension.
Men vägen dit är bakvänd. Gör tvärt om! Gå inåt, in i din innersta Sanning och finn den del av dig som sitter oförstörd ihop med Alltet. Där går du förbi maktens påhittade Gud och når Alltets Skapelse direkt. Där kan du spegla dig i dina gelikar och känna den hett efterlängtade och saknade urgemenskapen som dualitetens värld försöker kapa.
Det går nu inte att förstöra kontakten med Källan, eftersom vi är en del av den redan. Det går bara att förvilla och glömma bort. Rädsla för att göra fel, att bli utesluten är effektiva medel, maktens medel. Gå förbi makten, gå utanför socialiseringssystemet och gå in i dig själv, i ensamhet. Möt det mest skrämmande – att vara ensam – och där finns guldkornet inuti din egen tystnad. Där finns tråden in mot Skaparen och den sanna gemenskapen i Nätet.
Kristina

Maktens gud

Av Kristina
Han skrämmer livet ur mig, E. med sina domedagspredikningar i breven han sänder mig. Han skriver om Guden som kräver lydnad, som finns för sin egen skull och som skiter i oss, bara vi lyder Honom. Manligt, makt, bestämmande, förtryck, offer. Synden! Den är evig och vi måste ödmjuka oss, göra bot och bättring och ställa in oss i ledet och bocka och buga. Förlåt HERRE jag är din TJÄNARE, jag är inget värd, du är värd allt och jag som är skit kan bara bli hel om jag LYDER dina påbud och regler. Smart. Självförtryck i religionens namn, det som E. håller på med, en 110 procent lydig Guds-soldat.
Det knottrar sig i kroppen på mig, hela jag duckar och blir paralyserad av rädsla när jag läser hans ord om makt, underkastelse och förtryck. Och i detta skrämda tillstånd börjar jag fundera över det jag förut upplevt som självklart. Det är något i hans domedagsord som rimmar dåligt med det jag söker. Allt blir så hemskt om Gud är sådan och jag börjar tänka på annat vis, riktigt bortskrämd från det försonande och fina…
Det hemskaste av allt är att ”Jesus-döden på korset” blir konstig: – Vadå dog han för våra synder? Det är en hednisk rit att offra någon för att själv slippa undan. Offra till Freja så att skörden blir god. Häng upp folk i offerlunden så vi blidkar Oden. Dränk en Hallonflicka i tjärnen så kommer regnet tillbaka eller släng i 11 bronssköldar i viken så Fimbulvintern slutar ta död på oss. Allt för att vi som är kvar, som sätter oss till doms och dömer ut en annan människa (eller lamm eller duva, häst, oxe, vad som helst med blod, hjärta och själ) till att dö. För oss! Avsluta deras liv. Vi tar en annans så vi själva
slipper undan. Offerlamm, syndabock, Jesus!
Och sedan upprepar vi detta varje söndag i Maktens kyrkliga institution, inkapslat av liturgi,, regler, ledare och efterföljare, makt och underlydande. Makten ger igen och igen syndabockens blod och kött för oss att dricka och äta – fräls oss, dö för oss, din egen fader offrar dig så vi ska klara oss undan skiten, svälten, själssmärtan, döden – och det största av allt – får evigt liv! Den du, känn på den! Människooffer så vi själva ska få leva, inte bara här och nu, i frid och med Guds Nåd (makt igen), utan för alltid, i evighet Amen.
Hur ska jag kunna ta nattvarden igen efter detta? Det är ju hemskt! Och jag som känt samhörigheten och tröst, tillit då jag haft vinsmaken i munnen. Vi är alla ett. Ha! Inte den som dog, inte den vi
dödade för att vi själva skulle klara livhanken.
Var är den allomfattande hållande guden här? Var är kärleken, givandet och tryggheten? Kanske jag själv, som inte är god nog, blir nästa offer? Hamnar jag utanför Nåden från Herren? Brinner jag i
evig eld? Bäst jag gör som Han säger. Kuvar mig i rädsla, gör rätt enligt Hans lag.
Var är kärleken här?
Denna religion skrämmer mig så som den presenteras av E. i hans förmanande brev. E. som läser och läser och skriver att han fattat halvvägs av Guds mysterium och inser att han ingenting är värd och är en syndare och en stackare. Så hemskt att gå in mot ett ökande självförtryck och nedvärderande då man söker själens frid. Som en riktig flagellant!
Jag blir så rädd. Skrämselpropagandan sitter som en smäck, nedärvd i generna. Jag känner det, detta är gammalt – och livsfarligt! Jag hukar mig verkligen och upplever E. som en stor fara för mitt liv.
Så jag skriver diplomatiska svar och hoppas han slutar skriva om Gud, hans envåldshärskare som han följer blint.
Gnostikernas budskap däremot tilltalar mig djupt. Den ingången till Gud stödjer en kärleksfull, ödmjuk inställning till liv och människor. Gud närmar man sig i sitt inre, själen lär sig successivt sanningen – att allt är ett – och då detta upplevs är man med Gud. Känslan, upplevelsen, vetskapen i sitt inre är Gudskontakten som gör att man respekterar andras liv och andras egen resa in till Gud.
Regler, riter, ritualer finns inte mer än som hjälp till självhjälp att få kontakt med sin själ – och därigenom Gud via själens upplysning/gnosis/vetskap.
Den inre upplevelsen är så rotad att den inte går att ta bort, inte ens med maktförtryck.
Jag tänker att de första kristna, martyrerna på Roms arenor var sådana. De var fyllda av gnosis/vetskap, hade Gud i sinne och själ och kunde inte ta bort det de visste var sant för dem, innerst inne: att vi är ett med allt, ett med Gud.
Jesus är exemplet här. Han dog inte för någons synd. Han lät sig dödas av övertygelsen att det inte spelar någon roll, eftersom han visste sanningen om sin rätta tillhörighet, den på Andra Sidan. Se hur jag dör och återvänder och lever för evigt med er, med oss alla, liksom vi alla gör på andra sidan, där vi egentligen tillhör och kommer ifrån. Han var martyr, den första. Men kunskapen var öppnad och fler kom efter, överlevde 300-talets maktcensur och inkorporerandet av kristendomen till Roms kejsarmakt. Det passade fint med ett nytt maktmedel för kejsaren. Men de äkta kristna, de som fått fatt i Kristusenergin i sina själar, överlevde ända till medeltiden då Katarerna utrotades av påvemakten. Men Sanningen går inte att döda, den lever ständigt och finns för oss att upptäcka, den. Sanning som är värsta hotet mot makteliten: att tänka själv och ha egen inre väg till frälsning. Äger vi den själva, då går det inte att skrämma folket till evig lydnad eller att ta patent på folks frid och övertyga oss om att bara genom präst och kyrkans lagar blir du välkommen till evigt liv. För det är ju något vi redan äger, i oss själva!
Katarina

Ensamhetsuppdraget

Av Kristina

Ensamhet. Jag vet nu vad magkrampen ville säga mig. Det var sista livrädd-steget ner mot att möta min födslorädsla: Övergivenhet!


I alla liv har jag upplevt detta. Nu är det dags att inte bara rensa minnet, karman, inte bara upprepa avsked, övergivenhet tills det inte finns fler aspekter där att utforska. Nu är jag kallad ner till KÄRNAN, alltings ursprung, ”the original sin”.

Min ”synd” är att tro på att Alltet övergav mig och att jag lämnade Skapelsen. Nu ska jag möta just detta. Att gå ner till födelsen, roten, alla födslar i alla liv på samma tema. Nu ska jag återuppleva just det traumat. Nu ska jag LEVA ENSAMHETENS SKRÄCK. Och inte bara det, jag ska älska den också. Omfamna och acceptera, finna mig till rätta med den – så att den integreras och kan få ro, slippa upprepas.
Jag ska släppa in mitt värsta spöke – och älska det!

Klart att hela systemet sätter sig på tvären, klart att magen krampar av rädsla. Klart att jag inte vill lyssna på detta, att öronen blockeras av tinnitus.
Men ska SKA dit nu? Jag ska!!!

Kristina

Tidigare inlägg

Gud på landet

Av Kristina

Att flytta ut på landet var den enda sanna vägen att nå Gud – som Skapare och det skapade.
Här finns Gudskontakten i allt, varje dag.
Här finns förundring och firande, medlevandet i årstider och dygn, anpassning till Moderns rytm, givande blomning och sömn.
Här finns det riktiga livet, möjligheten att dela det, att alls uppleva det. Här finns återfödelsen till det vi är skapta att dela och delta i. Det som Staden, teknologin och massmedia så effektivt omöjliggör.


Tack Gud att du sände mig hit!
Tack ljuset som ledde mig, tack glädjen och tack mig själv att jag hörsammade, förstod och följde efter.
Tack!

DNA-antenner

Av Kristina

Det är genom våra DNA-strängar som vi sitter ihop med det allövergripande Nätet. Jag såg det och kände det i morgonens meditation. Det är en av DNA-strängarnas uppgifter, att som små antenner hålla oss i ständig kontakt med Alltet. Sända och ta emot i ett konstant expansivt flöde, samtidigt som de styr oss som individer in i minsta detalj.
Så ovan, så nedan. DNA helixens förankring till Källan. – Igen ett bevis för att det är inne i oss själva vi måste vara för att ”bakvägen” nå Gud!
Kristina

Alltet

Av Kristina

Gud är Allt. Modern är Allt.
Vi finns i Allt.


Alltså är vi aldrig ensamma.
Gnistan till skapelsen och skapelsens födande och hållande, andetaget, livet och existensen i fysisk och själslig form FINNS!
Alltså är jag alltid ett med Alltets kraft, igångsättningen.
Allt detta. Livet. Det som omger mig. Det jag skapar.
Detta är beviset på TILLHÖRIGHET, inte på ensamhet.

Tidigare inlägg från Kristina

Kristina

Tänk utanför boxen!

Av Gordon

Det finns så mycket teorier, skolor och religioner som hävdar en massa saker. Inget fel i att ”tro” eller ha en åsikt men vi behöver ha ett öppet sinne och tänka ”utanför boxen”.

Det är vår egen upplevelse som är vår sanning. Andra kanske har en annan sanning. Om vi låser fast oss vid teorier kan vi missa sanningen. För ”Sanningen” lever och förändras och kan vara olika för oss. Så det gäller att vara beredd att hänga med. Det är det som är ”Gnosis”!

Gordon Sandgren

Kyrkan, Maria och män, av Kristina

Jag skrev för ett tag sedan att ”Maria is the shit”, att Hon är urkraften och den egentliga Skaparen av allt liv, hållaren av livet, den givande, expanderande kraften som ÄR. Mannen är gnistan, Gud är där, sätter igång och går vidare. Mariakraften håller kvar i styrka och kärlek, tålamod, kontinuitet och givande. Inuti Marias hållande sker skapandet.
Hildegard av Bingen skrev detta på 1100-talet, verkade för återupprättandet av det Gudomliga Feminina.


Jag har känt denna absoluta skevhet inom kyrkan det senaste året, mer säkert, och dragit mig undan den institutionen p.g.a. det konserverade förtryck detta patriarkala, hierarkiska och dogmatiska system står för.
Jag har ingen plats där mer, ingen att identifiera mig med. Frågan är om män har det? Hur kan de på djupet identifiera sig med en avhuggen del av mänskligheten utan att uppleva halvering? Hur kan de bli hela människor om de framhärdar i förtrycket av det kvinnliga, sittandes i stelbenta system av ojämlikhet? Vad missar de inte i sin stympade föreställning om sig själva och världen!

Tidigare inlägg från Kristina

Kristina

Gemensam enskildhet, av Kristina

Igen händer detta: Jag får en vision, eller insikt och skriver lite om det jag just fått uppenbarat. Det är inom andligheten och det liksom avslöjas sanningar för mig, bilder, begrepp. De trillar ner i mig och PLING! INSIKT! Så går det någon liten tid, en dag, en vecka, kanske två och så lyssnar jag på eller läser något som en andlig föregångare uttrycker. Som nu t ex när jag läser Hildegard av Bingen. Och det jag råkar stöta på är exakt detsamma som jag själv just upplevt och skrivit om!

Ibland tar det lite längre tid för ”konfirmationen”, men den kommer och den blir väldigt stark. Jag rörs till tårar, min kropp liksom smälter, brinner, darrar. Och jag måste än en gång inse att jag är på rätt väg, att vi går tillsammans vi som söker och att vi går in mot något mycket större än oss själva, något vi delar med varandra. Vi lyfts upp, individuellt, till de högre själsliga planen och krokar i Alltet, som vi kommer ifrån. Därifrån får vi Sanningar lite pö om pö. Inte allt på en gång, det skulle vi inte förstå eller kunna ta emot. Nej, vi får serverat för oss det vi är redo att ta till oss.

Vi går parallellt på vägen, vi som söker. Energierna förändras när vi alla förändras och vi kan oftare och enklare ta del av Sanningarna. Så processen snabbas på. Samtidigt som vi växer individuellt skapar vi också ett nätverk av oss som fått del av dessa sanningar och på så vis stärks kollektivet, massan. Vi går upp och hämtar insikter, tar ner dem, förmedlar dem till massorna (eller inte, om detta inte är din uppgift på jorden) eller bara uttrycker det för dig själv och i dina nära möten. Där känner du igen dig, hör och läser samma sak från annat håll och du förstår att du inte är ensam. Du stärks i jordisk tillhörighet via gemensamma individuellt upplevda spirituella sanningar.

Denna process accelererar, går fortare, växer sig starkare och tydligare. Vi är alla ett och vi vaknar till detta nu via våra egna upplevelser. Ensamheten är nödvändig för att fylla på Alltet. De ensamma, egna upplevelserna är förutsättningarna för växandet i det gemensamma. En sådan cynisk paradox!

Jag visste att jag skulle ner och uppleva Enskildhet då jag valde denna dimension. Euforin att kunna knoppa av sig och bli en egen enhet bara genom lusten och nyfikenheten byttes mot skräck och jag ville inte gå ner då det kom till kritan. Men så hjälptes jag över av den jag älskade mer än något annat och inte ville skiljas ifrån – min andra hälft (en del av mig själv eller min signifikante andra, min manliga själshälft?).

Väl född kom insikten snabbt: jag var övergiven och jag upplevde ensamhet och skräck. Nya företeelser. Detta kom strax efter euforin över att vara född, den skrattretande galenskapen i att vara så pytteliten och den stora kärleken jag kände till min mamma. Senare förstärktes övergivenheten i varje givet moment och cementerades in som en naturlig del i detta jordeliv i denna dimension tillsammans med alla andras enskildhet.

Men, det är just genom att vara enskild som vi här, i manifestationens tunga dimension, kan bidra till helheten på ett unikt sätt. Alla vi enskilda ”görare” och ”upplevare” levererar till Helheten via vår koppling till Nätet, helt andra saker än vi kunnat göra om vi fortsatt sitta kvar i och med varandra. Vi som är mogna för det vill detta, vill komma ner, vill knoppa av oss och expandera vårt upplevande i motsatser och dualitet. Vi längtar, är lyckliga i vår intention och skapar själva denna värld så vi kan uppleva just detta. Men priset på jorden är högt och själen lider i sin ovana kostym stavad Ensamhet.

Kristina

Obs! Tidigare publicerade texter av Kristina finns HÄR eller under menyn uppe till vänster på sidan