Kategoriarkiv: .

Språket som söndrar

Av Kristina

Vi har ordens språk från våra munnar för att skilja ut oss. Enskildhet skapas genom att samhörigheten klipps av via omtolkning, smulas sönder och skapar missförstånd genom det talade ordet. Delning här med: det känns på ett vis men vi kan uttrycka med språket det motsatta – och folk går det det! Tja, inte fullt ut. Det skaver i mottagaren, något stämmer inte. Men vi har så länge tryckt ner den vi är, att vi inte längre litar till vår ordlösa kommunikation från kärnan och enkelt trycker undan den – med hjälp av språket! Så även med det språk vi talar till oss själva, våra tankars språk. Där lurar vi oss ständigt, lyssnar på Luthers förmaningar från axeln och undertrycker
Kärnans sanning.
Ordets språk har makt. Lagar skrivs, ord sägs, avtal beseglas och äktenskapslöften upprätthålls genom falska ord för att dölja sanningens ensamhet. Är orden positiva låter vi dem nära oss. Är de
negativa drivs vi bort från vår egen Kärna och vårt värde, och skapar inuti-språk som ska hålla oss kvar på mattan.
Språk skapar missförstånd och en gigantisk barriär mellan Vi och Dem. Olika språk på jordens olika platser gör det omöjligt att kommunicera och förstå varandra. Arvet efter Babels torn verkar ännu i full styrka.
Eller?
Har vi ett annat val?
Utan ordens språk känner vi. Vi ser, upplever, trevar oss fram med helt andra receptorer. Vi finns i känslan och styrs av hur vi upplever omgivningen, inte vad som sägs om den. Hjärtat ges företrädeoch styr upplevelsen direkt in i magen. Dit riktas även direktkontakten med Kärnan. Ja, allt vi tar emot går ju den vägen i alla fall, via vår berömda magkänsla. Utan störande språk finns bara sanningen där, att både ta in, tolka och ge tillbaka. Den nakna känslosanningen utan ordens språk.

Gemensam enskildhet, av Kristina

Igen händer detta: Jag får en vision, eller insikt och skriver lite om det jag just fått uppenbarat. Det är inom andligheten och det liksom avslöjas sanningar för mig, bilder, begrepp. De trillar ner i mig och PLING! INSIKT! Så går det någon liten tid, en dag, en vecka, kanske två och så lyssnar jag på eller läser något som en andlig föregångare uttrycker. Som nu t ex när jag läser Hildegard av Bingen. Och det jag råkar stöta på är exakt detsamma som jag själv just upplevt och skrivit om!

Ibland tar det lite längre tid för ”konfirmationen”, men den kommer och den blir väldigt stark. Jag rörs till tårar, min kropp liksom smälter, brinner, darrar. Och jag måste än en gång inse att jag är på rätt väg, att vi går tillsammans vi som söker och att vi går in mot något mycket större än oss själva, något vi delar med varandra. Vi lyfts upp, individuellt, till de högre själsliga planen och krokar i Alltet, som vi kommer ifrån. Därifrån får vi Sanningar lite pö om pö. Inte allt på en gång, det skulle vi inte förstå eller kunna ta emot. Nej, vi får serverat för oss det vi är redo att ta till oss.

Vi går parallellt på vägen, vi som söker. Energierna förändras när vi alla förändras och vi kan oftare och enklare ta del av Sanningarna. Så processen snabbas på. Samtidigt som vi växer individuellt skapar vi också ett nätverk av oss som fått del av dessa sanningar och på så vis stärks kollektivet, massan. Vi går upp och hämtar insikter, tar ner dem, förmedlar dem till massorna (eller inte, om detta inte är din uppgift på jorden) eller bara uttrycker det för dig själv och i dina nära möten. Där känner du igen dig, hör och läser samma sak från annat håll och du förstår att du inte är ensam. Du stärks i jordisk tillhörighet via gemensamma individuellt upplevda spirituella sanningar.

Denna process accelererar, går fortare, växer sig starkare och tydligare. Vi är alla ett och vi vaknar till detta nu via våra egna upplevelser. Ensamheten är nödvändig för att fylla på Alltet. De ensamma, egna upplevelserna är förutsättningarna för växandet i det gemensamma. En sådan cynisk paradox!

Jag visste att jag skulle ner och uppleva Enskildhet då jag valde denna dimension. Euforin att kunna knoppa av sig och bli en egen enhet bara genom lusten och nyfikenheten byttes mot skräck och jag ville inte gå ner då det kom till kritan. Men så hjälptes jag över av den jag älskade mer än något annat och inte ville skiljas ifrån – min andra hälft (en del av mig själv eller min signifikante andra, min manliga själshälft?).

Väl född kom insikten snabbt: jag var övergiven och jag upplevde ensamhet och skräck. Nya företeelser. Detta kom strax efter euforin över att vara född, den skrattretande galenskapen i att vara så pytteliten och den stora kärleken jag kände till min mamma. Senare förstärktes övergivenheten i varje givet moment och cementerades in som en naturlig del i detta jordeliv i denna dimension tillsammans med alla andras enskildhet.

Men, det är just genom att vara enskild som vi här, i manifestationens tunga dimension, kan bidra till helheten på ett unikt sätt. Alla vi enskilda ”görare” och ”upplevare” levererar till Helheten via vår koppling till Nätet, helt andra saker än vi kunnat göra om vi fortsatt sitta kvar i och med varandra. Vi som är mogna för det vill detta, vill komma ner, vill knoppa av oss och expandera vårt upplevande i motsatser och dualitet. Vi längtar, är lyckliga i vår intention och skapar själva denna värld så vi kan uppleva just detta. Men priset på jorden är högt och själen lider i sin ovana kostym stavad Ensamhet.

Kristina

Obs! Tidigare publicerade texter av Kristina finns HÄR eller under menyn uppe till vänster på sidan

Hur hittar vi tillbaks till källan

Vi behöver hitta tillbaka till den ursprungliga källan.
Såsom samhället är uppbyggt nu kan det bara bli katastrof.
Vi följer våra egoistiska behov och tänker inte på helheten. Älska din nästa som dig själv, sa Jesus. Vi är inte separerade individer, vi är Ett enda väsen. Vi borde tänka mer på det sättet. Om vi gör det skulle ett helt annat samhällssystem och en helt annan infrastruktur växa fram.

Nu är det många saker som förstör. Vi har miljöförstöring, krig, onödiga sjukdomar, social misär och isolation. Det finns stor orättvisa och snedfördelning av livsviktiga resurser. En stor del av världens folk svälter medan andra frossar. Nu är vi 7-8 miljarder människor på jorden men det finns uträkningar som säger att jorden skulle kunna föda 60 miljarder människor om vi fördelade resurserna rättvist.

Som det är nu är vi även fruktansvärt känsliga för naturkatastrofer och kataklysmer. Om elen försvinner för en månad skulle vi knappast överleva. Vi skulle inte få något vatten, ingen värme. När bensinen är slut i tanken kan vi inte tanka eftersom bensinpumparna inte skulle fungera. Allt skulle kollapsa. Maten skulle snabbt ta slut eftersom vi inte skulle kunna producera så mycket.

Vi kan bygga mindre självförsörjande samhällen istället. Vi kan producera elektricitet från solceller och vindkraft.

Vi kan vara självförsörjande på mat och helst övergå till vegetarisk kost och inte äta upp djuren, vi kan låta djuren leva sina liv ifred.

Småskalighet gynnar naturen och oss själva. Alla skulle tjäna på det. Vi skulle få ett Paradis på jorden. Alla skulle känna att det var meningsfullt att leva och känna sig älskade och bli uppskattade för den man är. Varje individ skulle passa in bra i samhället med sina medfödda egenskaper. Man behöver inte forma om sig för att bli accepterad. Skolor får mindre betydelse i ett sådant samhälle och den medfödda intuitiva kunskapen får en mycket större betydelse.

Gordon Sandgren

Universum blir mer och mer komplext

Universum och vi människor är som ryska dockor. De är många individer men kan flytta in i varandra så att alla tillsammans blir en enda stor individ.

De mindre dockorna lever sina egna liv men är  också En individ.

Universum finns i allt.

Det kan förklara märliga andliga upplevelser som illusioner och hallucinationer.

Varelser från andra dimensioner kanske tittar in vår värld ibland. Eller så finns de här hela tiden men vi ser đem bara under vissa omständigheter.

Gud är ”En” men är också  oss alla.

Tomasevangeliet:

70. Jesus sade:
”Om ni låter det födas inom er skall det, som ni har, rädda er. Om ni inte tar fram det inom er, skall det som ni har inom er, döda er.”

84. ”synliga saker är uppenbara för människan men ljuset i dem är gömt. I Faderns ljus skall det uppenbaras men hans bild är fördold genom hans ljus.”
84. Jesus sade:
”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda.”

Gordon Sandgren

 

Livet går sin egen väg

Det som är naturligt är rörligt och föränderligt. Det kan inte styras eller kontrolleras med lagar och regler.

Livet går sin egen väg. När vi försöker styra livet går det åt skogen.

Livet är Ett.

När Vi försöker styra livet med regler och lagar slår vi fast vad som är rätt eller fel. Det är Diabolos, Djävulen!

Det sanna livet är en ständig rörelse. Det finns inget rätt eller fel i det sanna livet .

Störst av allt är kärkleken

Om vi fokuserar på kärlek och förståelse av våra medmänniskors verkliga behov har vi hittat den gnostiska och sanna vägen. Om vi gör det kommer den här mänskliga arten att överleva. Annars kommer vi att dö ut.

Nu står vi inför svåra situationer när ett eventuellt polskifte närmar sig. Då behöver vi samarbeta och hjälpa varandra.

Gordon Sandgren

Gudarnas oenighet

Gudarna är ingen homogen grupp vad det beträffar ideologi. De befinner sig i fortsatt utveckling men med olika inriktningar. Den ideologi man har valt är anpassad till den egna rasens egenskaper och sociala kultur.

Vi människor liknar en sorts gudar men är inte exakta avbilder av dem. De ”skapade” oss som något nytt och de visste inte riktigt hur vi skulle utvecklas.

Världens ursprung:

”Adam har kommit att likna oss, så att han vet skillnaden mellan ljus och mörker. Nu kanske han kommer att bli vilseledd, som i fallet med Kunskapens träd, och även kommer att äta av Livets träd, och bli odödlig, och bli vår herre, och förakta oss och ringakta oss och all vår härlighet! Då kommer han att fördöma oss och vår värld”.

Utan att de visste om det blev vi intelligentare än dem. Tyvärr har de betraktat oss som sina egna skapelser och försökt forma oss efter sina normer, trots att det kanske inte passar alla av oss.
Vi har antagligen betydligt större behov av att vara de unika individer som vi är och utveckla den potentialen. Ibland har det blivit två olika slags intressen och ideologier som krockat. 

Hur vi ska fostras och formas är gudarna inte eniga om. En del är hårda för att få oss att lyda. De drar sig inte ens för att döda. Andra försöker med mer pedagogiska metoder. En del vill styra oss med ”järnspira”, andra vill att vi lär oss genom att göra erfarenheter. Uppenbarligen har de dock en rädsla för oss. De är rädda för vart vi ska ta vägen och att vi också ska bli ”odödliga”.

I Gilgamesheposet framgår hur oense de var angående människans förintelse genom ”syndafloden”, eller huruvida de skulle få fortsätta att leva.

Då översvämningen kom blev de emellertid förskräckta över vad de hade ställt till med:

”Gudarna kröp ihop som hundar, de kröp ihop mot den yttre väggen.

Ishtar skrek som en kvinna i barnsnöd, den skönstämmiga gudamodern jämrade sig högt:

‘Allt som var förr har blivit lera, för att jag påtalade denna onda handling i gudarnas församling.

Hur kunde jag påbjuda något sådant?

Hur kunde jag beordra en sådan förstörelse av mitt folk, när det är jag själv som gett liv till detta folk?

Nu uppfyller de havet som fiskyngel!’

Anunnaki gudarna gråter med henne, de sitter alla försänkta i gråt, med slutna läppar jämrar de sig…

…Då skickade jag (Utnapishtim, Noa) iväg en korp.

Korpen flög iväg, den såg att vattnet hade sjunkit undan.

Den hittade något att äta, cirkulerade runt och kraxade, och kom inte tillbaka.

Jag släppte då ut (alla djur) och offrade ett offer.

Jag hällde ut ett dryckesoffer på toppen av berget.

Sju gånger sju dyrkeskärl satte jag upp.

På deras fat placerade sockerrör, cederträ, och myrra.

Gudarna kände doften, de samlades som flugor runt offret.

Så snart den stora gudinnan (Ishtar=Ninhurti) anlände, lyfte hon upp de stora juveler som Anu (den högste guden) hade skänkt henne:

‘Ni gudar som är här, så säkert som denna lasursten hänger på min hals skall jag inte glömma.

Jag skall ha dessa dagar i min åtanke, och aldrig glömma dem.

Låt gudarna komma till detta offer:

(Men) låt inte Enlil (Jahve) komma till offret, för han var oförnuftig, och framkallade översvämningen och mitt folk överräcktes åt förstörelsen.’

Så snart som Enlil anlände, och såg skeppet blev han rasande, han fylldes av vrede mot Igigi gudarna (himmelska gudar, guds söner):

‘Har några levande klarat sig?

Ingen människa fick överleva förstörelsen!’

Ninurta öppnade sin mun för att tala, och sade till Enlil:

‘Vem förutom Ea (Enki) kan ha hittat på dessa planer?

Det är endast Ea som känner till alla händelser.’

Ea öppnade sin mun för att tala, och sade till Enlil:

‘Du den visaste av gudar, du som är en hjälte, hur kunde du så oförnuftigt framkalla översvämningen?

Syndarens synder kommer tillbaka på honom själv, till överträdaren återvänder överträdelsen!

(Så) var mild, så att han (Noa) inte blir dödad, var tålmodig, så att han inte blir fördriven!

Istället för att framkalla en översvämning, skulle ett lejon ha rest sig upp och förminskat människan!

Istället för att framkalla en översvämning, skulle en varg rest sig upp och förminskad människan!

Istället för att framkalla en översvämning, skulle en farsot slagit ner människan!

Den var inte jag som avslöjade storgudarnas hemlighet.

Jag lät Atrahasis (‘mycket klok’, ett epitet för Utnapishtim, Noa) se en dröm, och han förstod gudarnas hemlighet.”

Genom våra handlingar och kunskap, kommer varje människa att bli medveten om sin sanna natur.

Varför utvaldes Noa?

Guds söners (Igigi-gudarnas) fysiska intervention blev en katastrof. Enok fick följa med Annunaki-gudarna till ”himmelen” och fick där reda på att guds söner och deras barn, Nephilim, därför skulle utrotas men att en utvald människa skulle genetiskt förändras och åter få befolka jorden genom Noa och hans avkomma. Att det blev just Noa som blev utvald kan bero på att Enok var hans farfars far.

Johannesapokryfen: ”Därför, ändrade jag deras säd, jag alltets harmoniska Pronoia, för jag existerade först, och finns överallt. För jag är det rika ljuset; jag är Pleromans minne”.

(Pronoia=det första medvetandet)

Enoks bok (Noas födelse): ”Och efter några dagar tog min son Metusalem en hustru åt sin son Lamech, och hon blev havande och födde en son. Och hans kropp var vit som snö och han blev röd som en blommande ros när han gav hals, och håret på hans huvud och hans långa lockar var vitt som ull, och hans ögon var vackra. Och när han öppnad sina ögon, var det som hela huset sken upp och blev ljust. Och när han kom fram, öppnade han sin mun, och konverserade med full kraft. Men hans far Lamech blev rädd för honom och flydde, och han kom till sin far Metusalem. Och han sa till honom: ”jag har fått en främmande son, han skiljer sig från oss och är olik människor, och han liknar änglarna från himmelen; hans natur är annorlunda och han är inte som oss, och hans ögon är som solstrålar, och hans ansiktsuttryck är härligt. Men det verkar inte som han utgår från mig utan från änglarna. Och nu, min far, är jag här för be dig om att gå till Enok, vår far, och få reda på sanningen från honom, för han lever ju bland änglarna.” När Noa var 500 år, sju månader och fjorton dagar gammal såg jag hur en kraftig smäll fick himlarna att skaka, och den Högstes skaror, de heliga änglarna, ett tusental tusentals och tio tusentals gånger tio tusental, blev mycket oroade. Och den Gamle satt på tronen, och änglarna stod runt Honom”.

Enoks bok drömsynerna: ”Jag hade lagt mig ner i min farfar Mahalalels hus, när jag såg i en syn hur himmelen kollapsade och föll till jorden. Och när den föll till jorden såg jag hur jorden svaldes av en stor avgrund, och bergen bröts sönder, och kullar sjönk ner och jämnades med marken, och höga träd slets sönder från deras stammar, och slungades ner och sjönk i avgrunden. Och då började jag att gråta högt, och sa: ” jorden är förstörd.” Och min farfar Mahalalel väckte mig eftersom jag låg nära honom, och sa till mig: ”Varför gråter du så, min son, och varför klagar du så?” Och jag berättade för honom hela synen som jag hade sett, och han sa till mig: ”en hemsk sak har du sett, min son, och en allvarlig dröm har du haft om hemligheter på grund av orättfärdigheter på jorden: den måste sjunka till avgrunden och förstöras med stor förstörelse. Och nu, min son, stå upp och gör en anhållan till Den Högste, eftersom du är en troende, att en kvarleva kan få förbli på jorden, och att Han inte förstör hela jorden. Min son, från himmelen kommer allt detta att drabba jorden, och på jorden kommer det att bli stor förstörelse. 

Nibiru och Nemesis sägs vara ett minisolsystem som har en elliptisk bana runt solen. Oftast är den långt utanför Pluto men kommer med jämna mellanrum in mot solen. Dess närvaro anses ha orsakat de stora katastroferna i vårt solsystem. Men det verkar också som att gudarna kunde ställa till med katastrofer med hjälp av sin teknik.

Annunaki-gudarna var inte överens angående förstörelsen. Den högste guden Anu’s två söner (halvbröder) som hade skickats att härska jorden var oense. Enlil (Jahve) som var den högsta guden på jorden ville att alla skulle förgöras i en översvämning, men Enki ville att människorna skulle leva och att naturen skulle sköta om problemen och ha sin gång. Han trodde att det skulle bli bra med tiden. Enlil fick igenom sitt förslag i gudarnas församling men Enki lyckades genom list rädda Noa tillsammans med hans hustru och deras avkomma. Att Noa var genetiskt förändrad accepterades till slut av EnLil och han lät dem leva”.

 Se Gilgamesheposet!

Jesu tvilling

Judas Tomas identifieras vanligen med aposteln Judas. Tomas heter Didymus på grekiska och betyder dubbel, tvåfald eller tvilling. Enligt en från 300-talet härstammande sägen hade Judas Tomas predikat i Indien och blivit överhuvud för hela Orientens kyrka samt slutligen lidit martyrdöden. Denna sägen, framställd i de gnostiska Tomasakterna (Acta Thomae), identifieras Judas Tomas icke med aposteln Judas, utan med ”Judas, Herrens broder”.

I Judas evangelium återger texten samtal mellan Judas Tomas och Jesus. Jesus säger till Judas Tomas att han har fått veta allt och redogör för Jesu sista dagar. Enligt denna översättning kan dokumentet tolkas som att Jesus avsiktligt bad Judas förråda honom. Jesus verkade vilja bli upphängd på ett kors. Istället för den bibliska versionen beskriver denna text hur Judas sedan försvinner i ett skinande moln och de som stod där på marken kunde höra en gudomlig röst som sa … (oläslig mening) … ett stort släkte.  

Evangeliet hävdar att de andra lärjungarna inte hade lärt sig det sanna evangeliet, som Jesus lärde ut endast till Judas, den ende anhängare bland lärjungarna som hör till den ”heliga generationen”.

Jesus föddes av en jungfru säger bibeln. Kan det ha varit så att ängeln Gabriel som mystiskt uppenbarade sig för jungfru Maria, Jesu moder, inplanterade DNA i henne från en annan Jesus en ”odödlig” som kommit ned ifrån himmelen?

Jesus sa ju till judarna att han fanns till före Abraham. Hur kan han ha gjort det om han föddes av Maria? Kan det ha funnits två ”Jesus”, en biologisk Judas-Tomas och en odödlig Jesus, en slags Android, som kunde bli flera tusen år gammal? Och var Maria en jungfru för att hon blev gravid på konstgjord väg? Kan alltså hennes barn som hon födde ha blivit klonad?

I Johannesakterna står det så här:

”Och dock hände mig något som var ännu mer förunderligt. Jag försökte nämligen att titta på honom då han var ensam, och jag såg aldrig hans ögon slutas utan de var alltid öppna. Ofta tycktes han vara en liten motbjudande man och andra gånger som om han vore himmelsk. Det fanns också något annat förunderligt hos honom. När jag låg till bords lät han mig ligga vid sitt bröst, och jag lutade mig mot honom. Och ibland kändes hans bröst vekt och mjukt men ibland hårt som sten så att jag förundrade mig och sade: ‘Hur kan det vara så?” 

Var de två olika personer? En som var mjuk i kroppen kan ha varit den köttslige Jesus och den som var hård i kroppen och alltid hade ögonen öppna den Androide Jesus?

Den köttslige Jesus föddes och växte upp på jorden, enligt bibeln. Han kanske lärdes upp av sin ”tvilling” för att klara uppgiften att förmedla sitt budskap till allmänheten. Han och hans ”odödlige” tvilling kan ha samarbetat men hade olika uppgifter. De framträdde båda på jorden och de såg nästan likadana ut bortsett från vissa kroppsliga skillnader men de visade sig inte tillsammans så ingen visste att det fanns två ”Jesus”. De som märkte skillnaden trodde att Jesus kunde förändra sin kropp.

Och var den korsfäste Jesus den Androide och ”odödlige” tvillingen? Och var det han som kom ut levande från graven? Han kanske helt enkelt aldrig dog eftersom han var en Android. Hade Jesus och Judas avsiktligt påverkat och planerat korsfästelsen i förväg i syfte att visa människorna att Jesus var odödlig och därmed ge mera tyngd åt sitt budskap? 

Planet of gold

Ett utdrag och inledningen ur Andreas Paris bok, Planet of gold.

”Den västerländska civilisationen har i huvudsak fastställts av kristna värderingar enligt definitionen i begreppet HERREN, GUD eller JAHVE.
Kulturen och det religiösa politiska systemet har formats av guden Jahve och upprepas av kyrkofäderna. Det har bliviten fråga om tro eller inte. Det låter bra, men smaken är ganska bitter. Mer än 95% av våra förfäder, hade vid tiden för kejsar Konstantin tvingats konvertera till kristendomen. Dessutom är kristendomen mycket mer än en religion. Jahve etablerade en global institution för att sprida desinformation om verkligheten. Som ”Gud”, var han säker på att vi skulle följa hans instruktioner. Det betyder att han har styrt den mänskliga utvecklingen sedan dess, genom judendomen, kristendomen och islam.
För att göra ovanstående anklagelser trovärdiga, kommer vi att presentera bevis på att HERREN är ansvarig för en korruption av vår historia, neutralisering av den mänsklig utvecklingen genom att förstöra kunskap och genom att styra mänskligheten i en bana mot psykisk träldom. Endast en liten del av gamla texter och symboler som pekar på en annan verklighet har under senaste 150 åren nått allmänheten. Resten av dem väntar fortfarande på att tolkas i skrymslerna i gamla texter och olika museer.
Jahve var anstiftare av viktiga händelser såsom människans skapelse, syndafloden, Babels torn, förmodligen förgiftningen av Alexander den store, kristendomen, kejsar Konstantin, visioner och hologram, och mycket mer. För att förstå vår egen historia, måste vi ta hänsyn till historien om Anunnaki. Detta är historien om gudarna på jorden, den gemensamma historien av gudar och människor. Detta är också historien om en man som lyckats etablera sig som Gud. Syftet var att hålla den mänskliga civilisationen på en nivå som inte tillät ett självständigt tänkande och vetenskapligt forskande.
Här vill jag göra ett uttalande. Min ståndpunkt om ”Gud” är ganska enkel. Det kan finnas en viss kraft i universum som vi kan kalla ”Gud”. Det är knappast möjligt att bevisa det ena eller det andra. Om det verkligen existerar en sådan kraft torde den vara välvillig, kraftfull, vet allt, är allsmäktig och kanske viktigast av allt är fredlig. Denna ”Gud” har inget gemensamt med gud i GT.”

Det kollektivt undermedvetna

C.G. Jung lanserade en teori om ett kollektivt undermedvetet som delas av alla.

Enligt honom finns ett medfött omedvetet psyke som är universellt och för alla människor lika, vilket kallas det kollektiva omedvetna.

I detta undermedvetna finns hela universums historia upplagrat som ett minne. Vem som helst kan komma i kontakt med det.
Det gäller bara att slappna av och kanske ställa en fråga. Man behöver lugna ner det vardagliga skramlet och var stilla. Det går inte att pressa fram ett svar. Bara inta ett mediativt tillstånd.

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Den Jungfruliga Själen

”Detta hände femhundrafemtio dagar efter att han hade uppstått från döden. Vi sa till honom, ”Har du lämnat oss för gott”? Men Jesus sa, ”Nej, men jag skall ge mig av till platsen varifrån jag kom. Om ni vill följa med mig, så kom!”
Jakobs Apokryf

image

Den här texten tyder på att Jesus inte var född här på jorden av jungfru Maria. Han kom hit ner ifrån himlen i någon slags flygande farkost och det var dit han skulle återvända.

Däremot sa han att han härstammade från en jungfru. Nämligen från det jungfruliga och ursprungliga ljuset som också kallas Monaden eller Fadern.

Jesus sade:
”Jag är den som har kommit från det eviga ljuset, och vet vad det är och jag ska berätta för er om livets verkliga natur. Det som skapar sig själv blir förorenat liv. Men ni är utvalda att få veta, ni som inte är födda genom den orena sådden utan ni som är födda genom den första rena jungfruliga Själen, för den är odödlig bland de dödliga.”
Kristus och Sophia

Den ursprungliga själen är vårt innersta Jag. Den är inte född och kan därför inte dö.

Därför kunde Jesus säga att han var född av en jungfru.
Det är sant!
Men vi härstammar alla ifrån den jungfruliga Själen.

Den ”orena sådden” är de utomjordiska gudarnas genetiska och kulturella inblandning i solsystemets och människornas angelägenheter. Det orsakade att vi glömde vårt verkliga ursprung. Men en gnista av ljus finns kvar, kallad Epinoia, och den ska väcka vår glömska.

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Sök i det gamla

Det finns 889 inlägg just nu på den här bloggen.
Sök gärna bland gamla inlägg genom att klicka på förstoringsglaset uppe till höger och skriv in något nyckelord.

Vänligen
Gordon Sandgren
Svenska Gnostiska Biblioteket

Postat med WordPress av Gordon Sandgren

Liv efter döden

”Fastän vi förlorar vår kropp dör vi inte”, sa den kinesiske filosofen Lao Tse.

Hoppas han hade rätt, annars skulle det kännas ganska meningslöst att tänka att man är född ur intet för att sedan leva en tid och därefter försvinna för alltid.

Jag tror som Lao Tse att en ur-Själ (Tao, Dao) finns i oss som är ”Vägen” och att den existerar för alltid.

Vi har en medfödd drift att leva och överleva. Det skulle vi knappast ha om vi inte har ett ”minne” från en tidigare existens eller inte är förenade med ett större medvetande.

Undermedvetandet vet!
Och Gnosis vet!

Systemet lurar oss

Att önska och längta är mest ett komersiellt fenomen, skapat av dem som vill tjäna pengar. Vi blir lurade av hela det systemet och det ställer ofta till problem. Många mår inte bra och det skapar stress.

Vad behöver vi?

Mat, kläder, någonstans att bo och sova och inte minst ett socialt sammanhang som familj och vänner. Om man nöjer sig med det kommer man att bli tillfreds med livet.
Men det är inte så lätt!
Vi är fostrade att tjäna pengar och konsumera.

Vi behöver våga börja tänka på ett nytt sätt.
Systemet har inte alltid rätt.
Fråga i stället vad som är viktigt i ett kosmiskt perspektiv?