Kategoriarkiv: Skapelsen

Mörker och ljus

Ursprunget skulle kunna jämföras med något som är allt igenom grått. Det är väl det intigaste man kan tänka sig. Ursprunget är varken vitt eller svart. Det är Ingenting men det är samtidigt fröet till Allting.

Men om det skulle dela sig skulle vi teoretiskt kunna få vitt och svart eller ljus och mörker. Därför är det logiskt att tänka sig att de gamla filosoferna delade upp tillvaron och universum i svart och vitt eller ljus och mörker.

Det betyder inte att mörkret skulle vara sämre en ljuset. Det är bara en motsats till ljuset. En nödvändighet för livets uppkomst. Ljus och mörker definierar varandra. Nu för tiden pratar vi om antimateria och materia. Vi säger att antimateria är mörk materia eftersom vi inte kan se den.

Muspelheim och Nifelheim

I den nordiska gudasagan sägs det så här:

”I begynnelsen, den mystiska begynnelse som återberättas för kung Gylfe, fanns Ginnungagap, den gapande klyftan eller den oändliga avgrunden. Den var så väldig, så utan gräns, att den sträckte sig i evighet åt alla håll, så rymlig att den kunde rymma miljarder världar och ändå hade plats för fler. Du skulle bli sjuk av yrsel om du försökte föreställa dig den; du skulle bli tyngdlös, ditt sinne skulle fyllas av skräck, eftersom den varken hade längd eller bredd eller ovan eller nedan. I begynnelsen fanns ingenting i Ginnungagap som en mänsklig hjärna kan fatta, inte en vattendroppe, inte ett grässtrå eller en kvist, inte ens ett sandkorn. Där fanns inget ljus, inget mörker, ingen tystnad och ändå inget ljud – bara ett gapande svalg. Men fastän detta intet var så oändligt och utan form var det ändå inte tomt. Det hade ingen form, men det var med säkerhet inte tomt. Endast gudarna kände till dess hemlighet. Efter begynnelsen började detta intet att bliva något och i detta tycktes det finnas två helt motsatta oråden. Först fanns eldens område, som kallas Muspellheim. Ingen vanlig varelse kunde leva där, eftersom landet stod i lågor och luften flammade……………..Det andra stora området i svalget Ginnungagap var en frusen, dyster ödemark av is och snö och bittert kalla dimmoln, som kallas Nifelheim. Nifelheim hade liksom Muspellheim funnits till i oändlig tid, innan vår jord skapades.”

Gordon Sandgren

Korsets betydelse

Alltings ursprung, tomheten som inte har några egenskaper låter sig inte beskrivas utan att bli förminskad. Många kallar det tillståndet för ”Gud” men det är också en förminskning. Gnostikerna kallade det för förFadern men det är heller inte helt korrekt eftersom förFadern är en egenskap. Det är det som allting snurrar runt. Där är början men också slutet, och Ingenting och Allting. Allt kommer därifrån och allt återgår dit. Så börjar det om igen.

Men här kallar vi det för förFadern för enkelhetens skull. Ur detta ursprung uppstod en spegelbild och en dualitet, en Fader och en Moder som såg dagens ljus. Här kallas de för Kristus och Sophia. De brukar ritas som en cirkel delad i två lika delar. Det enda som skiljer dem åt är rörelsen. Modern attraherar och Fadern har en rörelse framåt. Det leder till att de roterar runt varandra.

Yin och Yang

De två blev den fysiska materians första form och nödvändiga skillnad. De två förenades till Ett med de smälte inte samman helt utan behöll skillnaden dem emellan inom den gemensamma enheten. De var en androgyn enhet.

Sedan delade de sig på tvären och en ny och mera komplex individ och dimension kom till. Det blev barnet eller sonen. Barnet symboliserar den fysiska materians växande och utveckling och ritas som en ring med ett kors.

Fadern, Modern och Barnet är den gudomliga Treenigheten. De är Livets innersta väsen och princip.

Gordon Sandgren

Livets symbol

Ringen med ett kors är en livets symbol och princip

Praktikserad av svenska kyrkan

Bilden av Äggets celldelning och förökning är en symbol för Livet. Ett delar sig till Två. Två delar sig till Fyra osv..

Ursprunget är Ett, Tomheten men också slutet och potentialen till att allt fysiskt finns.

Ett ägg som delar sig

Två delar sig till Fyra. Det är barnet till det som är Två. Det som är Fyra bildar ett kors vilket är symbolen för liv. Det är också förebilden till religionernas heliga kors.

Korset som symbol fanns alltså långt före kristus

Korset betyder inte död, det betyder liv.

Hällristningar i Tanumshede, Bohuslän

Gordon Sandgren

Pyramider eller kuber?

Då Yaldabaot utropade sig till den ende Guden blev det stor oro i himlarna.

De hela ledde till ett stort krig däruppe. Yaldabaoth och hans änglar förlorade kriget och blev utkastade från himlen (Plejaderna). De fick fly och hamnade här i vårt solsystem. De hade naturligtvis avancerade flygande maskiner att färdas i.

Deras flygande maskiner kan ha varit pyramid-formade. Yaldabaoths son Sebaoth sägs i de gnostiska skrifterna ha byggt en konstgjord värld. Varje sida och höjden på skapelsen var lika stora. Samma sak gäller för pyramiderna. Därför är det svårt att avgöra om myterna handlar om pyramider eller kuber. Kanske handlar det om båda.

Det finns mängder av pyramider på jotden från forntiden men det finns inte många kuber så det är mycket som talar för att deras farkoster var pyramid-formade.

Gudarna stannade en tid på jorden och spelade gudar här.

Människorna var säkra och trygga så länge som Nibiru fanns långt ute i solsystemet utkanter. Sedan kom gudarna tillbaka efter några tusen år och ställde till problem.

Med Jesus i spetsen infördes ett nytt och annat synsätt än det judiskt styrda regel-systemet.

Gudarna for ut i rymden efter ett kort besök i solens närhet. och är kanske snart tillbaka igen. Då blir det en tid av vedermöda innan de åter igen far ut i solsystemets pereferi.

Gordon Sandgren

X och y kromosomer

12 dimensioner eller universa utvecklades väl. Men i 13:e gick något snett. Därav oturstalet 13.

I den gnostiska literaturen kallas den grundläggande dualiteten för Kristus och Sophia. De är detsamma som Yin och Yang i den östasiatiska mytologin. Det är alltså en kvinnlig och en manlig dualitet. Då de förenas och delar sig jämt mellan könen blir det en harmonisk avkomma.

Men då det 13:e universat eller dimensionen skulle skapas delade sig Sophia s utan Kristus. Hon delade sig själv istället. Det innebar att något gick snett. Hon födde en varelse som blev kallad Yaldabaoth, eller Saklas (blind gud). Han/hon var stark som ett lejon men var egentligen en reptil.

Saklas eller Yaldabaot

Yaldabaot var inte bara en ”Han” därför att alla varelser var androgyna före det trettonde universat. Efter det trettonde universat började ”Han” och ”Hon” utkristallisera sig mer och mer. Hos oss visar det sig på så sätt att kvinnor har två feminina x-kromoser och män har en manlig y-kromosom och en kvinnlig x-kromosom. Män är genetiskt sett mer androgyna än kvinnor. Men det var tack vare att Sophia förökade sig utan Kristus som det uppstod varelser med två x-kromosomer som var förutsättningen för olika kön.

Det kanske inte var så dåligt i alla fall. Olika kön är ju trevligt. Mutationer leder till något nytt i utvecklingen.

Men många andra negativa störningar har sin rot i felaktigheten och de ska komma att rättas till lovar de gnostiska skrifterna.

Sophia och Kristus

Världens ursprung

Verkligheten bakom härskarna

Den gudomliga treenigheten

Vår stora kraft

Gordon Sandgren

Universums utveckling

Först finns tomheten. Det är ursprunget och det är Gud. Gnostikerna kallade det för Förfadern. Han såg sig som en spegel och en dualitet blev född. Den dualiteten kallades för Fadern och Modern, Manligt och Kvinnligt, Yin och Yang osv.

Det blev den första formen av fysisk materia. De två delade sig likt ett ägg så de blev fyra. Fyra delade sig till åtta..osv. Varje delning bildar en ny dimension.

Enligt Pythagoras finns det 49 sådan dimensioner eller nivåer. Varje dimension byggs upp av den som var före. Den senast, den 49:e dimensionen innehåller därför alla tidigare. Det som från början bara var Ett, ”Tomheten” är nu uppe i 144 biljarder ”celler”. Det är den komplexitet som fadern och modern tillsammans består av. En människa består av c:a 70 biljarder ”celler”.

Gordon Sandgren

Universum blir mer och mer komplext

Universum och vi människor är som ryska dockor. De är många individer men kan flytta in i varandra så att alla tillsammans blir en enda stor individ.

De mindre dockorna lever sina egna liv men är  också En individ.

Universum finns i allt.

Det kan förklara märliga andliga upplevelser som illusioner och hallucinationer.

Varelser från andra dimensioner kanske tittar in vår värld ibland. Eller så finns de här hela tiden men vi ser đem bara under vissa omständigheter.

Gud är ”En” men är också  oss alla.

Tomasevangeliet:

70. Jesus sade:
”Om ni låter det födas inom er skall det, som ni har, rädda er. Om ni inte tar fram det inom er, skall det som ni har inom er, döda er.”

84. ”synliga saker är uppenbara för människan men ljuset i dem är gömt. I Faderns ljus skall det uppenbaras men hans bild är fördold genom hans ljus.”
84. Jesus sade:
”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda.”

Gordon Sandgren

 

Håll ögona öppna!

Det händer grejer i solsystemet nu. Myndigheterna sprutar sin dimma i skyn. Är det för att vi inte ska se vad som händer däruppe? Är Nibiru på väg in i solsystemet?

Supermånen plus en mindre kamerareflex. Eller?

Månen ser ovanligt stor ut nu. Och den lyser mycket starkare nu än vanligt. Det har förmodligen sina naturliga förklaringar. Ibland kommer den närmare jorden och ser större ut och lyser starkare.

Håll ögona öppna och leta efter tecken skyn. Vi kommer antagligen att upptäcka att vi inte har förberett oss tillräckligt.

Gordon Sandgren

Forntida högkulturer

Mycket talar för att det har funnits forntida högkulturer. Det finns bilder inhuggna i sten och myter och sägner som pekar på det. Även bibeln antyder det. Före floden kom Guds söner till jorden och lärde människorna en massa saker. Mer om det i Enoks bok.

Enligt sumererna kommer dessa gudar tillbaka hit till jorden. De ska cirkulera runt solen i en eliptisk bana och återkommer vart 3600:e år. De finns nära jorden i 7 år innan de försvinner ut i periferin igen.

Jesus sa också att han och hans änglar skulle komma tillbaka och låta en del människor få följa med på deras färd tillbaka ut i rymden.

Gordon Sandgren

Norea – vår räddare

Detta är ett budskap baserat på en konstellation som endast inträffar en gång på c:a 7000 år i Jungfruns stjärnbild. Konstellationen inträffar idag och en bit in på morgondagen i det himlavalv där kvinnan befinner sig (Se uppenbarelseboken 12).

I från alltings Ursprung och Ljusets Världar i höjden, därifrån härstammar vi alla. Det är det harmoniska ljuset vi har gömt i våra gener. Det är det ljuset vi ska väcka upp och följa.

Bibelns Gudar som var Sabaot och Yao trodde att de skapade oss människor med sina gener inne i deras konstgjorda värld. Men änglar uppe från ljusets värld kom ner till underjorden och inseminerade Eva för att mänskligheten inte skulle bli som Drakarna. Hon fick ett barn som har kallats Norea eller Lilith (ögats ljus).

Drakarna trodde att det var deras skapelse Eva som var mor till Norea och att de var hennes far. Men de trodde fel. Det var Sophia Visheten eller Maria hennes inkarnation som var Noreas mor. Norea blev därför ögats ljus där nere i mörkret och ett ljus för mänskligheten.

Noreas medvetande:

”Norea ropade till dem uppe i ljuset. De hörde ropet, och de bekräftade henne för all evighet. De gav Ljuset åt henne i avsikt att hon skulle få ärva det ursprungliga medvetandet, för att hon skulle få vila sig i den gudomlig kraften, och så att hon skulle kunna föröka det Levande Ordet, precis som hon själv hade ärvt det, så att hon skulle kunna tillhöra det oförstörbara ljuset, och tala med den ursprunglige Faderns medvetande.”

Norea skapades tillsammans med de första människorna men hennes gener härstammade från folket uppe i ljuset för att genom henne rädda människligheten från härskarna, Yaldabaoth och hans utkastade änglar.

Hon var självständig och intelligent, hon var mer intelligent än Yaldabaoth och de fallna änglarna, de som trodde sig ha skapat henne. Därför uppfattade de henne och hennes avkomma som ett hot mot dem. De trodde att människorna i framtiden skulle kunna bli deras gudar i stället för tvärtom. Därför ville de göra sig av med henne och hennes barn så att hon inte skulle kunna föröka sig och sprida sina gener till den efterkommande mänskligheten. Det skulle kunna innebära slutet för dem. Därför beslutade de sig för att utrota hela människosläktet.

Verkligheten bakom Härskarna:

”Återigen blev Eva gravid, och hon födde Norea. Och hon sa, ”Han har låtit mig föda en oskuld som hjälp åt många framtida generationer”. Hon är den oskuld som inga makter kan orena.

Då mänskligheten började föröka sig rådgjorde Härskarna med varandra och sa, ”Kom, låt oss förorsaka en översvämning och utplåna allt kött av människor och djur”. Men när himmelens makter fick kännedom om deras beslut, sa de till Noa, ”Gör dig en ark från några trän som inte ruttnar och göm dig i den – göm dig med din familj och alla djur och fåglar – och sätt den på Herrens berg”.

Då kom Norea till honom, och ville gå ombord på arken. Och när han inte lät henne gå ombord, blåste hon på arken och den förstördes genom eld.

Då kom Härskarna för att möta henne, i avsikt att vilseleda henne. Deras högste ledare sa till henne, ”Din moder Eva kom till oss och vi gjorde henne med barn”. Men Norea vände sig mot dem och sa, ”Det är du som är mörkrets härskare, och du är förbannad. Och du var inte tillsammans med min mor, istället var det din ofullkomligt skapade motsvarighet Eva som du var tillsammans med. För jag är inte din avkomling, däremot härstammar jag från världen däruppe i himlarna.”

Den fräcke härskaren skiftade då färg i ansiktet och blev alldeles svart […], han sa till henne övermodigt, ”Du måste tjäna oss, såsom din mor Eva gjorde, för jag äger […].” Men Norea vände sig om och skrek med hög röst, hon ropade så det hördes ända upp till himmelens Gud, ”Rädda mig från orättfärdighetens härskare och göm mig genast från deras klor”!

Den Store ängeln kom då ner från himlarna och sa till henne, ”Varför gråter du så att det hörs ända upp till Gud?”
Norea sa, ”Vem är du”? Orättfärdighetens härskare hade då dragit sig tillbaka från henne.
Han sa, ”Det är jag som är Eleleth, den kloke, jag tjänar den Helige. Jag är sänd till dig för att tala med dig och rädda dig från de laglösas klor. Och jag skall tala om för dig varifrån du härstammar.”

Uppenbarelseboken 12:4‭-‬5:

”Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron”.

Norea, hennes barn och även Noa och hans familj räddades undan floden av Eleleth upp i någon slags flygande farkost eftersom arken var förstörd.

Johannesapokryfen:

”De gömde sig på en annan plats, inte bara Noa, utan även många andra folk från den utvalda rasen. De kom till en plats och gömde sig uppe i ett lysande moln. Och han (Noa) kom i kontakt med hon (Norea) som tillhör ljuset, och det sken på dem. Detta för att han, ärkeHärskaren hade skapat mörker på hela jorden”.

Norea är kvinnan som blev räddad från Drakens klor. Utan henne hade vi kanske fortfarande varit ”inlåsta i underjorden”. Men tyvärr lever en del av härskarnas kultur kvar i vårt system. Det är vår uppgift att göra oss av med det.

”Vi människor skolas från det att vi är små till att antingen välja det ena eller det andra. Vi är onda eller goda, svaga eller starka osv. allt baserat på en dualistisk syn på tillvaron. Vi blir ”antingen eller” karaktärer, som hela tiden tvingas förtränga en del av vårt väsen för att passa in i mallen. Maria Magdalena är en holistisk gestalt där motsatserna får komplettera varandra istället för att separera och sönderdela. Maria Magdalena, drottningen av Saba, liksom den svarta madonnan i kristendomen, visar att antiteserna kan syntetiseras. Vreden som Maria Magdalena väckte hos sin syster, hos de manliga lärjungarna och hos kyrkan under historiens gång, kanske egentligen grundar sig i avundsjuka? För vem vill inte vara hel och sann mot sig själv? Men hur många vågar det eller har ens en möjlighet välja det?”

Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran.

”Gör det som är Två till Ett!”, sa Jesus.

Detta är den nya tidsålderns läxa som går att utläsa ur dagens konstellation i jungfruns stjärntecken. Det är en läxa som börjar nu idag!

Gordon Sandgren