En del av Noas Bok

Och efter några dagar tog min son Metusalem en hustru åt sin son Lamech, och hon blev gravid och födde en son. Och hans kropp var vit som snö och röd som en blommande ros när han gav hals, och håret på hans huvud och hans långa lockar var vitt som ull, och hans ögon var vackra. Och när han öppnad sina ögon, var det som hela huset sken upp och blev ljust. Och när han kom fram med hjälp av barnmorskan, öppnade han sin mun, och konverserade med Livets kraft. Men hans far Lamech blev rädd för honom och flydde, och han kom till sin far Metusalem. Och han sa till honom: ”jag har fått en främmande son, han skiljer sig från oss och är olik människor, och han liknar Guds söner från himmelen; hans natur är annorlunda och han är inte som oss, och hans ögon är som solstrålar, och hans ansiktsuttryck är härligt. Men det verkar inte som han utgår från mig utan från änglarna. Och nu, min far, är jag här för be dig om att gå till Enok, vår far, och få reda på sanningen från honom, för han lever ju bland änglarna.” Och när Metusalem hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens utmarker; för han hade hört att jag var där, och han ropade högt, och jag hörde hans röst och jag kom till honom. Och jag sa till honom: ”Här är jag min son, varför har du kommit till mig? ”Och han svarade och sa: ”På grund av ett stort bekymmer har jag kommit till dig, en oroande sak har hänt mig. Och nu, min far, hör mig: för Lamech min son har blivit far till en son, som inte liknar någon av oss, hans natur är inte som människans, och färgen på hans kropp är som vit snö och han är röd som en ros när han ger hals, och håret på hans huvud är vitare än vit ull, och hans ögon är som solens strålar, och han öppnade sina ögon och hela huset lös upp. Och han välkomnades av barnmorskans händer, och öppnade sin mun och gav hals. Och hans far Lamech blev rädd och flydde till mig, och trodde inte att han var kommen från honom, för han liknade himmelens änglar; och jag har kommit till dig för att du ska ge mig sanningen.” Och jag Enok, svarade honom och sa: ”Den Högste kommer att göra något nytt på jorden, och detta har jag redan fått reda på, och jag vill att ni ska veta, att i min fader Jareds tid överträdde några av himmelens änglar Den Högstes lag. Och de begick en synd och överträdde lagen, de förenade sig med kvinnor och begick synd mot dem, och gifte sig med en del av dem, och fick barn med dem. Och de frambringade jättarna på jorden men inte i enlighet med naturen, därför skall det bli ett stort straff på jorden, och jorden skall rensas från denna orenhet. Ja, det skall komma en stor förstörelse över hela jorden, och det skall bli en översvämning och en stor förstörelse under ett år. Och denna son som har blivit född åt dig skall lämnas kvar på jorden, och hans tre barn skall sparas tillsammans med honom: emedan alla jordens människor skall dö kommer han och hans söner att räddas. Och gör nu klart för din son Lamech att han som blivit född är i sanning hans son, och kalla honom för Noa; för han skall lämnas kvar och rädda människan, och han och hans söner skall sparas från förstörelsen som skall drabba jorden på grund av alla orättfärdigheter, och den skall kulminera på jorden i hans dagar. Och efter det skall det dock finnas orättfärdiga handlingar; för jag har fått veta mysterierna från de heliga; för Han, Den Högste, har visat mig och informerat mig, och jag har läst det i himmelens skrifter.

Och jag såg skrivet i böckerna att släktleden skall utvecklas och renas mer och mer, ända tills ett släktled av rättfärdighet uppstår, och överträdelserna har slutat och synderna försvunnit från jorden, och det sanna sättet att leva uppstår. Och nu, min son, gå och tala om för din son Lamech att denne son, som har blivit född, är i sanning hans son, och att detta inte är lögn.” Och när Metusalem hade hört sin fader Enoks ord, för han hade visat honom allting i hemlighet, återvände han och visade hemligheterna för Lamech och han kallade pojken för Noa; för han kommer att uppliva jorden efter all förstörelse.