Gilgamesheposet

Sammanfattning av Richard Hooker

Översättning Gordon Sandgren


Förord

Gilgamesh var en historisk kung i Uruk i Babylonien, vid floden Eufrat i det moderna Irak; han levde omkring 2700 f.kr. Många berättelser och myter var skrivna om Gilgamesh, en del skrevs ner på sumeriska omkring 2000 f.kr. De mejslades in på lertavlor med s.k. kilskrift vilka fortfarande finns kvar.

Det Sumeriska språket har så långt vi vet, inga släktskap med några andra mänskliga språk vi känner. Dessa Sumeriska Gilgamesh berättelser var sammanställda till en längre dikt, och versioner av denna överlevde inte bara på Akkadiska (ett Semitiskt språk, besläktat med Hebréiska som talades av Babylonierna) utan även på lertavlor skrivna på Hurrianska och Hittitiska (ett Indoeuropeiskt språk; en språkfamilj som inkluderar Grekiska och Engelska, talad i Mindre Asien). Alla ovanstående språk var skrivna i handskrift kända som kilskrift, vilket betyder att bokstäverna var kilformade.Den mest fullständiga kvarvarande versionen, från vilken summeringen här är tagen, är härledd från tolv lertavlor, skrivna på det Akkadiska språket, funna i ruinerna av Ashurbanipal bibliotek vid Nineve. Han var kung i Assyrien 669-633 f.kr. Biblioteket förstördes av Perserna 612 f.kr och alla lertavlor blev skadade.

Berättelsen om översvämningen på tavla 11 känns igen från  Första moseboken och Popol Vuh (även Platon ger en beskrivning av översvämningen och av staden Atlantis i sin dialog, Critias; Palouse Nez Perce har även en berättelse om en översvämning i vilken människorna överlevde genom att klättra upp på ett berg, Yamustus som är Steptoeberget). Den tidigaste kvarvarande hänvisningen till översvämning går tillbaka till 1900 f.kr.

Lertavlorna nämner faktiskt en författare för denna speciella version av berättelsen, vilket är extremt sällsynt i den gamla världen. Du blir här introducerad för författaren till världens äldsta bok. Hans namn är Shin-eqi-unninni.

Till Gilgamesheposet

Sammanfattning och floden