Sektion 4

Drömsynerna

Och nu, min son Metusalem, kommer jag att visa dig alla visioner som jag har sett, och berätta dem för dig. Två visioner såg jag innan jag tog en fru, och den ena var ganska olik den andra: den första var när jag lärde mig att skriva: den andra var innan jag tog din mamma, när jag såg en hemsk syn. Och angående den bad jag till Den Högste. Jag hade lagt mig ner i min farfar Mahalalels hus, när jag såg i en syn hur himmelen kollapsade och föll till jorden. Och när den föll till jorden såg jag hur jorden svaldes av en stor avgrund, och bergen bröts sönder, och kullar sjönk ner och jämnades med marken, och höga träd slets sönder från deras stammar, och slungades ner och sjönk i avgrunden. Och då började jag att gråta högt, och sa: ” jorden är förstörd.” Och min farfar Mahalalel väckte mig eftersom jag låg nära honom, och sa till mig: ”Varför gråter du så, min son, och varför klagar du så?” Och jag berättade för honom hela synen som jag hade sett, och han sa till mig: ”en hemsk sak har du sett, min son, och en allvarlig dröm har du haft om hemligheter på grund av orättfärdigheter på jorden: den måste sjunka till avgrunden och förstöras med stor förstörelse. Och nu, min son, stå upp och gör en anhållan till Den Högste, eftersom du är en troende, att en kvarleva kan få förbli på jorden, och att Han inte förstör hela jorden. Min son, från himmelen kommer allt detta att drabba jorden, och på jorden kommer det att bli stor förstörelse. Efter det stod jag upp och bad enträget, och skrev ner min bön för att generationerna inte skulle upphöra, och jag kommer att visa dig allting, min son Metusalem. Och när jag hade farit bort och iväg och sett himmelen, och solens uppgående i öster, och månens nedgående i väster, och några stjärnor, och hela jorden, och allting så som Han hade känt till det från början, då välsignade jag Den Högstes dom och prisade Honom för att Han hade gjort så att solen gick upp från ett fönster i öster, och reste sig upp till himmelens ansikte, och gick ner och fortsätta att genomkorsa sin väg anvisad av den Högste.

Och jag lyfte upp min händer i rättfärdighet och välsignade den Högste, och talade med min mun, och med min tunga av kött:

Välsignad vare Du, den Högste kungen, stor och är du, den Högste av alla i himmelen, Kung av kungar och världens Gud.

Och Din kraft och Din välvilja är kvar för alltid, och genom alla generationer besitter Du väldet; Och alla himlarna är Din tron för alltid, och hela jorden Din fotpall för alltid.

För Du har skapat och Du regerar i allt, och ingenting är för svårt för Dig, klokhet försvinner inte från Din tron, och vänder inte bort från Din närvaro. Och Du vet och ser och hör allting, och ingenting är gömt för Dig. Och nu är änglarna från Dina himlar skyldiga för överträdelser, och på människorna bidar Din vrede tills den stor domedagen. Och nu, Gud, den Högste och störste Kung, bönfaller och anropar jag Dig för att uppfylla min bön: ge mig ett efterkommande släkten på jorden, och förstör inte allt kött av människor, och gör inte jorden utan invånare, så att den blir evigt förstörd. Och nu, min Högste, förinta från jorden de som har upphetsad Din vrede, men rädda de rättfärdiga och låt dem fortsätta att leva, och hör min bön från Din tjänare, Du Högste.”

Och efter denna fick jag en annan dröm, och jag skall berätta hela drömmen för dig, min son. Och Enok talade till sin son Metusalem: ”Till dig, min son, kommer jag att tala: hör min ord och luta ditt öra för att höra din fars drömvision. Innan jag tog din mamma Edna, såg jag i en syn i min säng, hur en tjur kom fram på jorden, och den tjuren var vit; och efter den kom fram en kviga, och tillsammans med kvigan kom två tjurar, en av dem var svart och den andra röd. Och den svarta tjuren stångade ihjäl den röda och förföljde honom över jorden, och därefter kunde jag inte längre se den röda tjuren. Men den svarta tjuren växte och kvigan var med honom, och jag såg oxarna som utgick från honom som liknade och följde honom. Och den första kon, gick bort från den första tjuren för att söka efter den röda, men fann honom inte, och klagade mycket över honom. Och jag tittade till och såg att första tjuren kom till henne och lugnade henne, och från den tiden och framåt grät hon inte mer. Och efter det födde hon en annan vit tjur, och efter honom födde hon många tjurar och svarta kor. Och jag såg i min sömn den vita tjuren likaledes växa och bli en stor vit tjur, och från Honom utgick många vita tjurar, och de liknade honom. Och de började avla många vita tjurar, vilka liknade varandra, den ene efter den andra.

Och återigen såg jag en syn medan jag sov, och jag såg himmelen ovan, och en stjärna föll från himmelen, och den stod upp och släpptes på bete och åt bland de där oxarna. Och efter det jag såg en stor och svart oxe, och de ändrade sina beteenden och betesmarker och deras boskap, och började leva med varandra. Och igen såg jag i en syn, och tittade mot himmelen, och jag såg många stjärnor komma ner och slungade sig ner från himmelen till den första stjärnan, och de blev tjurar bland boskapen och släpptes på bete bland dem. Och jag tittade på dem och såg, att de alla släppte ut sina medlemmar, som hästar, och började betäcka korna, och de blev dräktiga och bar på elefanter, kameler, och åsnor. Och oxarna fruktade dem och var rädda för dem, och började bita med tänderna för att uppsluka dem, och stångade dem med sina horn. Och de började, dessutom, att uppsluka oxarna; och jordens barn började för skälva och flydde från dem.

Och igen jag såg hur de började stånga varandra och uppsluka varandra, och jorden började gråta högt. Och jag lyfte min blick igen mot himmelen, och jag såg i synen, och där kom fram från himmelen varelser som liknade vita människor: och fyra människor kom fram från dem och tre andra med dem. Och de där tre som senast kommit fram fattade mig i händerna och lyfte mig upp, bort från jorden, och lyfte mig upp till en hög plats, och visade mig ett torn upprest högt över jorden, och alla kullar var lägre. Och en sa åt jag: ”stanna här tills du ser allting som händer de där elefanterna, kamelerna, och åsnorna, och stjärnorna och oxarna, och alla av dem.”

Och jag såg en av de där fyra som hade kommit fram först, och han grep tag i den första stjärnan vilken hade fallit från himmelen, och band den till händer och fötter och kastade den till en avgrund: och avgrunden var smal och djup, och fruktansvärd och mörk. Och en av dem drog ett svärd, och gav det till elefanterna och kamelerna och åsnorna: då började de slå varandra, och hela jorden skakade därför. Och som jag tittade till i synen, stenade en av de där fyra som hade kommit fram från himmelen dem, och samlade ihop och tog de stora stjärnorna vars medlemmar var lika som de där på hästarna, och band dem till händer och fötter, och kastade dem i en avgrund i jorden.

Och en av de där fyra gick till den vita tjuren och instruerade honom i hemlighet, utan att han blev förskräckt: han var född som tjur och blev en man, och byggde åt sig ett stort fartyg och tog sin boning däri; och tre tjurar bodde med honom i fartyget och de stängde in sig däri. Och återigen lyfte jag min blick mot himmelen och såg en högt tak, med sju vattenfall, och de där vattenmassorna flöt med mycket vatten till ett inhägnat område. Och jag såg igen, vattenströmmar öppnas vid ytan av den stora fördämningen, och att vattnet började stiga , och jag såg att hela dammens yta var täckt med vatten. Och vattnet, mörkret, och dimman förökade sig; och som jag tittade på höjden av vattnet, hade det stigit över kanten, och strömmade över, och den stod på jorden. Och all boskap i inhägnaden var samlade tillsammans tills jag såg hur de sjönk och uppslukades och försvann i vattnet. Men båten flöt på vattnet, men alla oxar och elefanter och kameler och åsnor sjönk till botten med alla andra djur, så att jag inte längre kunde se dem, och de kunde inte fly, utan försvann och sjönk i djupet. Och åter igen såg jag att vattenströmmarna avlägsnades från det höga taket, och sprickorna i jorden fylldes upp och andra avgrunder öppnades. Då började vattnet rinna ner i dessa, och jorden blev synlig; men båten strandade på jorden, och mörkret försvann och ljuset framträdde. Men den vita tjuren som hade blivit en man kom ur båten, och tre tjurar med honom, och en av de tre var lika vit som tjuren, och en av dem var röd, och en svart: och den vita tjuren försvann från dem. Och de började frambringa djur och fåglar, så att det uppstod olika släkten: lejon, tigrar, vargar, hundar, hyenor, vildsvin, rävar, ekorrar, svin, falkar, gamar, glador, örnar, och korpar; och bland dem föddes en vit tjur. Och de började bita varandra; men den vita tjuren som föddes bland dem avlade en vildåsna och en vit tjur, och vildåsnor förökades. Men tjuren som föddes från honom avlade en svart vildgalt och ett vitt får; och den förre avlade många vildsvin, men fåret avlade tolv får. Och när de tolv fåren hade vuxit upp, gav de upp ett av dem till åsnorna, och de där åsnorna gav upp fåret till vargarna, och fåret växte upp bland vargarna. Och Gud hämtade de elva fåren till att leva med det och att beta med det bland vargarna: och de förökades och blev en stor skara av får. Och vargarna började bli rädda för dem, och de förtryckte dem tills de förintade deras små, och de kastade deras unga till en flod med mycket vatten: men fåren började att skrika högt på grund av deras små, och klagade till deras Gud. Och ett får vilket hade sparats från vargarna flydde och rymde till vildåsnorna; och jag såg fåren hur de klagade och grät, och bönföll deras Gud med all deras kraft, tills fårens Gud steg ned från en hög boning, och kom till dem och betade med dem. Och Han kallade på fåret som hade rymt från vargarna, och talade med det angående vargarna att de borde tillrättavisa dem och inte vidröra fåren. Och fåret gick till vargarna enligt ordet från Gud, och ett annat får mötte det och de gick tillsammans, och de två gick tillsammans till vargarna, och talade med dem och varnade dem att inte vidröra fåren hädanefter. Och därav såg jag vargarna, hur de förtryckte fåren med all deras kraft; och fåren grät högt. Och Gud kom till fåren och de började slå vargarna: och vargarna började klaga; men fåren blev tysta och upphörde genast att gråta. Och jag såg fåren ändatills de försvann från vargarna; men vargarna var förblindade, och vargarna förföljde fåren med all deras kraft. Och Gud gick med fåren som deras ledare, och alla Hans får följde Honom: och hans ansikte skimrade och lyste och var hemskt att se. Men vargarna började förfölja fåren tills de nådde ett hav med vatten. Och havet delade sig, och vatten stod på var sida om dem, och deras Gud ledde dem och platsade sig själv mellan dem och vargarna. Och som vargarna inte såg fåren, fortsatte de till mitten av havet, och vargarna förföljde fåren, och vargarna sprang efter dem in i havet. Och när de såg fårens gud, vände de och flydde av förskräckelse, men havet samlade sig självt tillsammans, och blev så som det var innan, och vattnet dränkte på så sätt vargarna. Och jag såg alla vargarna som förföljde fåren förfrös och drunknade. Men fåren flydde från vattnet och kom fram till en vildmark, där fanns inget vatten och inget gräs; och de öppnade sina ögon och såg; och jag såg fårens gud beta med dem och gav dem vatten och gräs, och fåren kom och han ledde dem. Och fåret klättrade upp till toppen av att hög klippa, och fårens gud sände det till dem. Och därefter såg jag fårens gud stod framför dem, och Hans framträdande var storslaget och hemskt och majestätiskt, och alla fåren såg Honom och var rädda för Hans ansikte. Och de fruktade och darrade därför inför Honom, och de grät till fåret som ledde dem: ”Vi kan inte stå inför vår Gud och se Honom.” Och fåret som ledde dem igen klättrade upp till toppen på en klippa, men fåren började bli förblindade och kom bort från vägen som han hade visat dem, men fåren hade inte förstånd till det. Och fårens gud blev ytterst vred på dem, och fåret upptäckte det, och gick ner från toppen på klippan, och kom till fåren, och fann att de flesta av dem blivit förblindade och fallit bort från vägen som angivits dem. Och när de såg fåret fruktade och darrade de vid dess närvaro, och önskade återvända till deras fålla. Och fåret tog de andra fåren med sig, och kom till de fåren som hade varit oförståndiga, och började dräpa dem; och fåren var rädda för dess närvaro, därför att fåret tog tillbaka de som hade fallit bort, och återförde dem till deras fålla. Och jag såg i denna syn att fåret som blev en man byggde ett hus åt fårens gud, och placerade alla får i huset. Och jag såg fåren som hade mött fåret som ledde dem föll i sömn: och jag såg alla bra får förfrysa och små får växte upp i deras plats, och de kom till en betesmark, och närmade sig en ström av vatten. Då drog sig det fåret tillbaka, deras ledare som hade blivit en man, från dem och föll i sömn, och fåren sökte det och grät över det. Och jag såg de gråtande fåren som var kvar, gick över strömmen med vatten, och där uppstod två får som ledare i stället för de ledarna som fallit i sömn. Och jag såg fåren komma till en vacker plats, och ett angenämt och härligt land, och jag såg att fåren var nöjda; och att huset stod bland dem i det angenäma landet. Och ibland var deras ögon öppna, och ibland var de förblindade, tills ett annat får stod upp och ledde dem och förde dem tillbaka, så att deras ögon åter öppnades.

Och hundar och rävar och vildsvin började att uppsluka fåren tills fårens gud uppreste ett annat får, en bagge från dem, vilken ledde dem. Och baggen började stånga hundarna, rävarna, och vildsvinen tills han hade förgjort dem alla. Och fåren vars ögon var öppnade såg baggen, vilken var bland fåren, tills den övergav sin glans och började bita fåren, och trampade på dem, och uppförde sig själv opassande. Och fårens gud sände lammet till ett annat lamm och uppreste den till en bagge och ledare av fåren istället för baggen som hade övergett sin glans. Och den gick till det och talade till det ensam, och uppreste den till en bagge, och gjorde den till prins och ledare för fåren; men under tiden alla dessa saker hände förtryckte hundarna fåren. Och den första baggen förföljde den andra baggen, och den andra baggen reste sig upp och flydde; och jag såg hundarna drog ner den första baggen. Och den andra baggen reste sig upp och ledde fåren. Och fåren växte och ökade i antal; men hundarna, och rävarna, och vildsvinen var rädda för och flydde för baggen, och baggen stångade och dödade vildsvinen, och de vilda odjuren hade inte längre någon kraft och plundrade dem inte mer. Och baggen avlade många får och föll i sömn; och en liten får blev bagge i dess ställe, och blev prins och ledare av fåren. Och huset blev stort och utsträckt, och det var byggt för fåren: och ett torn högt och stort byggdes på huset till fårens gud, och huset var lågt, men tornet var upphöjt och högt, och fårens gud stod på tornet och de offrade ett fullt bord åt Honom. Och jag såg att fåren felade och gick många vägar, och övergav deras hus, och fårens gud kallade några bland fåren och sände dem till fåren, men fåren började dräpa dem. Men en av dem sparades och blev inte ihjälslagen, och den hastade bort och grät högt över fåren; och de försökte dräpa den, men fårens gud räddade den, och tog den upp till mig, och den fick bo hos mig. Och många andra får sände Han till fåren för att vittna för dem och klaga över dem. Och efter det såg jag att de övergav guds hus och Hans torn, de föll bort helt, och deras ögon förblindades; och jag såg fårens gud hur Han slaktade mycket bland dem i deras flock tills fåren inbjöd slaktaren och förrådde Hans plats. Och Han lämnade dem i händerna på lejon och tigrar, och vargar och hyenor, och till rävar, och till alla vilda djur, och de vilda djuren började riva sönder fåren i bitar. Och jag såg att Han övergav deras hus och deras torn och gav dem alla i händerna på lejonen, att riva sönder och uppsluka dem, och i händerna på alla vilda djur. Och jag började skrika högt med all min kraft, och vädja till fårens gud, och att säga till Honom att de höll på att gå under av alla vilda djur. Men Han förblev oberörd, fastän Han såg det, och Han gladde sig åt att de höll på att förgås, och lämnade dem att förgås i händerna på alla odjur. Och Han kallade sjuttio herdar, och gav fåren till dem för att valla dem, och Han talade till herdarna och deras kompanjoner: ”Låt var och en av er valla fåren hädanefter, och allting som jag kommenderar skall ni göra. Och jag kommer att leverera dem till er ordentligt numrerade, och berätta vilka av dem som ska avlivas och ni skall göra det.” Och Han överlämnade fåren åt dem. Och Han kallade på en annan och talade till honom: ”Observera och lägg märke till allting som herdarna kommer att göra mot fåren; för de kommer att förgöra fler än jag kommenderade dem. Och varje överdrift och förstörelse som kommer att utföras genom herdarna skall noteras, och skriv upp hur många de förstör i förhållande till min rekommendation, och hur många enligt deras egna infall: notera hur mycket var enskild herde förstör. Och tala om för mig hur många de förstör, och hur många de överlämnar till förstörelse, så att jag kan ha detta som ett intyg mot dem, och veta varje handling som herdarna gör, så att jag kan förstå och se vad de gör, om de står fast vid mitt kommando eller inte. Men de skall inte veta det, och deklarera det inte för dem, eller tillrättavisa dem inte, bara notera varje enskild förstörelse som herdarna gör och lägg fram allt för mig.” Och jag såg herdarna valla sin tid, och de började dräpa och förstöra mer än de var ombedda till, och de överlämnade fåren i händerna på lejonen. Och lejonen och tigrarna åt och större delen av fåren höll på att förgås, och vildsvinen åt tillsammans med dem; och de brände tornet och förstörde huset. Och jag blev ytterst sorgsen över tornet och över att fårens hus var förstört, och efteråt var jag förhindrad att se om fåren kom tillbaka till sitt hus. Och herdarna och deras kompanjoner överlämnade fåren till alla vilda djur, att uppsluka dem, och var och en av dem mottog i sin tid ett bestämt nummer: det blev uppskrivet av andra i en bok hur många var och en förstörde. Och var och en slog ihjäl och förstörde fler än föreskrivet; och jag började gråta och klaga på grund av fåren. Och jag såg i synen den som skrev, hur han skrev ner var och en av herdarna som förstörde, dag för dag, och lade fram allt och visade faktiskt hela boken för fårens gud och allting som de hade gjort, och allt som de hade överlämnat till förstörelse. Och boken lästes upp för fårens gud, och Han tog boken från hans händerna och läste den och tillslöt den och lade den ner. Och genast såg jag hur herdar vallade i tolv timmar, och se tre av fåren vände tillbaka och flyttade in och började att bygga upp allt som hade fallit ner av huset; men vildsvinen försökte att hindra dem, men de kunde det inte. Och de började återigen att bygga som förr, och de reste upp tornet, och det kallades höga tornet; och de började igen att placera ett bord framför tornet, men allt bröd på det var förorenat. Och som de vidrörde allt detta förblindades fåren så att de såg inte, och ögonen på deras herdar likaledes; och överlämnades i stort antal till deras herdar för förstörelse, och de trampade på fåren med sina fötter och höll på att förgöra dem. Och fårens gud förblev oberörd tills alla får hade skingrats över fälten och blandades med djuren, och herdarna räddade dem inte från odjuren. Och denne som skrev boken visade upp den och läste den för fårens gud, och bönföll Honom för fårens räkning, och vädjade till Honom för deras skull och han visade Honom allt vad herdarna hade gjort, och intygade för Honom deras gärningar. Och han tog den aktuella boken och lade den ner bredvid Honom och avlägsnade sig.

Och jag såg att på detta sätt åtog sig trettiofem herdar att valla fåren, och var och en för sig kompletterade sina perioder och den ena påbörjade sin när den förra var klar; och de andra mottog dem i sina händer, att valla dem i sina perioder, var och en herde i sin egen period. Och efter det såg jag i min syn himmelens fåglar komma, örnar, gamar, glador, korpar; men örnarna ledde alla fåglar; och de började att uppsluka fåren, och hacka ut deras ögon och uppsluka deras kött. Och fåren grät därför att deras kött höll på att förgås av fåglarna, och vad mig beträffar jämrade jag mig i min sömn över herdarna som vallade fåren. Och jag såg att fåren höll på att förgås av hundarna och örnarna och gladorna, och de lämnade varken kött eller hud eller senor kvar på dem tills endast skeletten var kvar: och deras ben föll ner till jorden och endast få får blev kvar. Och tjugotre herdar utförde sina vallningsperioder femtioåtta gånger, men se lamm föddes av de vita fåren, och de började öppna sina ögon och se, och ropade till fåren. Ja, de grät åt dem, men de ville inte lyssna till dem, utan var döva, och deras ögon var blinda. Och jag såg i synen hur korparna flög på ett lamm och tog ett av dem, och slog fåren i bitar och höll på att förgöra dem. Och jag såg hornen växte upp på lammen, och korparna kastade ner deras horn; och jag såg att där växte fram ett stort horn på ett av fåren, och deras ögon öppnades. Och det tittade på dem och deras ögon öppnades, och det grät för fåren, och baggarna såg den och alla sprang till den. Och oaktat fortsatte alla dessa örnar och gamar och korpar och glador att uppsluka fåren och anfalla dem: men fåren förblev tysta, men baggarna klagade och grät. Och korparna stred och slogs med den och försökte att oskadliggöra dess horn, men de hade ingen kraft över. Alla örnar och gamar och korpar och glador samlade ihop sig, och tillsammans med dem kom alla fåren från fälten, ja, de kom alla tillsammans, och hjälpte varandra att bryta hornen av baggen. Och jag såg ett stort svärd som gavs till fåren, och fåren ryckte fram mot djuren fälten för att dräpa dem, och all djur och fåglar i himmelen flydde före dem. Och jag såg mannen, som skrev boken enligt den uppgift han hade fått av Gud, och han öppnade boken angående förstörelsen som de tolv föregående herdarna hade åstadkommit, och han visade att de hade förstört mycket mer än vad som hade föreskrivits dem, från fårens gud. Och jag såg fårens gud kom till dem och Hans vrede försvarade dem, och den drabbade jorden, och jorden klövs isär, och alla odjur och alla fåglar från himmelen föll för fåren, och svaldes av jorden och den täckte dem. Och jag såg en tron som uppfördes i det angenäma landet, och fårens gud satt sig själv därpå, och de andra tog de tillslutna böckerna och öppnade dem inför fårens gud. Och Gud kallade på de sju första vita människorna, och kommenderade att de skulle föras till Honom, med början på den första stjärnan som visade vägen för alla stjärnorna vars delaktiga medlemskap var detsamma som hästarna, och de fördes fram inför Honom. Och Han sa till mannen som skrev för Honom, som var en av de sju vita, och sa till honom: ”Ta de sjuttio herdarna som jag överlämnade fåren till, och som på eget initiativ slog ihjäl fler än jag kommenderade dem till.” Och se de var alla fängslade, och de stod alla inför Honom. Och domen hölls först över stjärnorna, och de dömdes och blev funna skyldiga, och fördes till platsen för fördömelse, och de kastades till avgrunden, full av flammande eld.

Och de sjuttio herdarna dömdes och befanns skyldiga, och de kastades till avgrunden. Och jag såg vid den tiden hur en liknade avgrund öppnades mitt i jorden, full av eld, och de hämtade de blinda fåren, och de dömdes alla och befanns skyldiga och kastades till denna brinnande avgrund, och de brann upp; denna avgrund fanns till höger om deras hus. Och jag såg fåren brinna upp och deras ben brann upp. Och jag stod upp för att se att de återsamlades till det gamla huset; och de hade med sig alla pelare, och alla balkar och ornament från huset och var vid samma tid återsamlade med dem, och de bar det och lade det på en plats i söder i landet. Och jag såg fårens gud hämtade ett nytt hus bättre och mer imponerande än det första, och placerade det på samma plats som det andra där de hade återförsamlats: alla dess pelare var nya, och dess ornament var nya och större än de första, de gamla hade Han tagit bort, och alla fåren fanns där. Och jag såg alla får som hade lämnats kvar, och alla odjur på jorden, och alla fåglar från himmelen, falla ner och hyllade fåren och gjorde en anhållan om att få lyda dem i var sak. Och därefter satte de där tre som var klädda i vitt och hade gripit tag i mina händerna och som hade lyft upp mig, och baggens händer som även tagit tag i mig, de lyfte mig upp och satta mig ner mig i mitten bland fåren då domen ägde rum. Och alla får var vita, och ullen var riklig och ren. Och allt som hade blivit förstört och skingrat, och alla odjuren från fälten, och alla fåglar från himmelen, församlades i det huset, och fårens gud gladdes mycket därför de var alla bra och hade återvänt till Hans hus. Och jag såg att de lade ner svärden som fåren hade fått, och de lämnade tillbaka dem till huset, och de förseglades i närvaron av Gud, och alla fåren var frivilligt inbjudna till huset. Och deras ögon hade öppnats, och de såg det som var bra, och det fanns inte en ibland dem som inte kunde se. Och jag såg att huset var stort och utsträckt och där var mycket liv. Och jag såg att en vit tjur hade blivit född, med stora horn och alla odjur på fälten och alla fåglar i luften var rädda för honom och frågade honom till råds hela tiden. Och jag såg att alla släkten förändrades, och de blev alla vita tjurar; och det första ibland dem blev ett lamm, och lammet blev ett stort djur och hade stora svarta horn på sitt huvud; och fårens gud gladdes över den och över alla oxar. Och jag sov ibland dem: och jag vaknade och såg allting. Detta är synen jag såg medan jag sov, och jag vaknade och välsignade rättvisans gud och gav Honom äran. Då grät jag i sängen och mina tårar slutade inte rinna förrän jag inte orkade gråta mer: tårarna rann på grund av vad jag hade sett; för allting skall komma att uppfyllas, och alla människornas kommande gärningar visades för mig. Denna natten kom jag ihåg den första drömmen, och på grund av den grät jag och jag blev orolig för vad jag hade sett.

ENOKS BOK sektion I naturen och fallet

ENOKS BOK sektion II liknelserna och Noas bok

ENOKS BOK III himlaljusen

ENOKS BOK IV drömboken

ENOKS BOK V förmaningsboken

Svenska Gnostiska Biblioteket

Enoks Bok-innehåll